Her finner du alt av informasjon om utdanning i Trondheim

Det er 31 registrerte skoler som tilbyr studier i Trondheim, og du kan velge mellom 489 ulike studier.

Følgene skoletyper er registrert i Trondheim:
HøgskoleFagskoleVideregåendeFrisør og hudpleieUniversitetKurstilbyderFriskole.

Vi har også relaterte artikler som omhandler utdanning i Trondheim.

UTDANNING I Trondheim
(STUDIER OG SKOLER)
Lagre til Mine favoritter
31 SKOLER 489 STUDIER 439 RELATERTE YRKER

Alt om utdanning, studier og skoler i Trondheim

Trondheim er en bykommune i Sør-Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen i Norge med sine 180 280 innbyggere. Kommunen fikk sin nåværende utstrekning i 1964 da Trondheim ble slått sammen med nabokommunene Byneset, Strinda, Tiller og Leinstrand.

Kommunen grenser i øst mot Malvik, i sør mot Selbu, Klæbu og Melhus, og mot Rissa og Leksvik i Trondheimsfjorden.

I 2011 var det tilsammen 31 133 registrerte studenter ved institusjonene NTNU, HiST og DMMH. Trondheim er den tredje mest folkerike kommunen i Norge, men blir av SSB regnet som det fjerde største tettstedet.

Du kan studere ved 31 skoler i Trondheim

Velg en utdanning du kan møte morgendagen med - Tenk framover. Studier innen: Markedsføring, Ledelse, Kommunikasjon, Kreativitet og Helse.

Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.

Studienavn Fagområder Nivå Lagre studie ?
DRAMA OG TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag 2-årig master 0
MUSIKKTEKNOLOGI Estetiske fag, kunst- og musikkfag 2-årig master 0
MUSIKKVITENSKAP Estetiske fag, kunst- og musikkfag 2-årig master 0
ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag 2-årig master 0
FILOSOFI Historie, religion, idéfag 2-årig master 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag 2-årig master 0
KULTURMINNEFORVALTNING Historie, religion, idéfag 2-årig master 0
IDRETTSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv 2-årig master 0
INFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master 0
BIOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master 0
BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master 0
FYSIKK Matematikk og naturfag 2-årig master 0
GEOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master 0
KJEMI Matematikk og naturfag 2-årig master 0
FILMVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag 2-årig master 0
MEDIEVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag 2-årig master 0
ORGANISASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master 0
SIVILINGENIØR - ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
ALLMENN LITTERATURVITENSKAP Språk, litteratur 2-årig master 0
ENGELSK Språk, litteratur 2-årig master 0
FONETIKK Språk, litteratur 2-årig master 0
FRANSK Språk, litteratur 2-årig master 0
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur 2-årig master 0
TYSK Språk, litteratur 2-årig master 0
AFRIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi årsstudium 0
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi årsstudium 0
ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master 0
EUROPASTUDIER (EU) Samfunnsfag, psykologi 2-årig master 0
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master 0
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master 0
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi 2-årig master 0
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master 0
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master 0
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master 0
BARNEVERNSPEDAGOG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag 2-årig master 0
SPESIALPEDAGOGIKK Pedagogiske fag 2-årig master 0
DRAMA OG TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium 0
KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium 0
MUSIKKVITENSKAP Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium 0
FILOSOFI Historie, religion, idéfag årsstudium 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag årsstudium 0
RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag årsstudium 0
BIOLOGI OG KJEMI Matematikk og naturfag årsstudium 0
MATEMATISKE FAG Matematikk og naturfag årsstudium 0
FILMVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag årsstudium 0
MEDIEVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag årsstudium 0
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag årsstudium 0
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium 0
SAMFUNNSKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi årsstudium 0
SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAG Samfunnsfag, psykologi årsstudium 0
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium 0
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium 0
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi årsstudium 0
ALLMENN LITTERATURVITENSKAP Språk, litteratur årsstudium 0
ENGELSK Språk, litteratur årsstudium 0
LATIN Språk, litteratur årsstudium 0
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur årsstudium 0
SPANSK Språk, litteratur årsstudium 0
TYSK Språk, litteratur årsstudium 0
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon årsstudium 0
DRAMA OG TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag bachelor 0
KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag bachelor 0
MUSIKKTEKNOLOGI Estetiske fag, kunst- og musikkfag bachelor 0
MUSIKKVITENSKAP Estetiske fag, kunst- og musikkfag bachelor 0
FILOSOFI Historie, religion, idéfag bachelor 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag bachelor 0
KULTURMINNEFORVALTNING Historie, religion, idéfag bachelor 0
RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag bachelor 0
INFORMASJONSBEHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk bachelor 0
INFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk bachelor 0
IT-STØTTET BEDRIFTSUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk bachelor 0
BARNEHAGELÆRERUTDANNING Lærer- og lektorutdanning bachelor 0
BARNEHAGELÆRERUTDANNING, DELTID Lærer- og lektorutdanning bachelor 0
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I BYGG OG ANNLEGGSTEKNIKK Lærer- og lektorutdanning bachelor 1
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I ELEKTROFAG Lærer- og lektorutdanning bachelor 1
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I HELSE- OG OPPVEKSTSFAG Lærer- og lektorutdanning bachelor 0
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I RESTAURANT- OG MATFAG Lærer- og lektorutdanning bachelor 1
YRKESFAGLÆRERUTDANNING I TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Lærer- og lektorutdanning bachelor 1
BIOLOGI Matematikk og naturfag bachelor 0
FYSIKK Matematikk og naturfag bachelor 0
KJEMI Matematikk og naturfag bachelor 0
MATEMATISKE FAG Matematikk og naturfag bachelor 0
JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag bachelor 1
MEDIEVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag bachelor 0
AUDIOGRAFUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag bachelor 0
BARNEVERNSPEDAGOGUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag bachelor 0
BIOINGENIØRUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag bachelor 0
ERGOTERAPEUTUTDANNING (ERGOTERAPI) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag bachelor 0
FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag bachelor 0
RADIOGRAFUTDANNING (RADIOGRAFI) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag bachelor 0
SOSIALT ARBEID - SOSIONOMUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag bachelor 0
SYKEPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag bachelor 0
VERNEPLEIERUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag bachelor 0
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag bachelor 0
AFRIKASTUDIER Samfunnsfag, psykologi bachelor 0
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi bachelor 0
POLITISK ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi bachelor 0
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi bachelor 0
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi bachelor 0
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi bachelor 0
STATSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi bachelor 0
ALLMENN LITTERATURVITENSKAP Språk, litteratur bachelor 0
ENGELSK Språk, litteratur bachelor 0
FONETIKK Språk, litteratur bachelor 0
FRANSK Språk, litteratur bachelor 0
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur bachelor 0
SPANSK Språk, litteratur bachelor 0
TEGNSPRÅK OG TOLKNING Språk, litteratur bachelor 0
TYSK Språk, litteratur bachelor 0
INGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur bachelor 0
INGENIØR - DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur bachelor 0
INGENIØR - ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur bachelor 0
INGENIØR - KJEMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur bachelor 0
INGENIØR - LOGISTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur bachelor 0
INGENIØR - MASKIN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur bachelor 0
INGENIØR - MATERIALTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur bachelor 0
INGENIØR - MATTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur bachelor 0
INTERNASJONAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon bachelor 1
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon bachelor 0
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon bachelor 0
FRANSK Språk, litteratur årsstudium 0
BILLEDKUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag bachelor 0
EMNER I HUMANISTISKE FAG Historie, religion, idéfag årsstudium 0
MEDIER, KOMMUNIKASJON OG INFORMASJONSTEKNOLOGI Mediefag, bibliotekfag og journalistfag 2-årig master 0
HELSEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
MOLEKYLÆRMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
BEVEGELSESVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi 2-årig master 0
SAMFUNNSØKONOMI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
LOGOPEDI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
PARAMEDIC - NASJONAL PARAMEDICUTDANNING, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag årsstudium 0
BEDRIFTSØKONOM Økonomi, marked og administrasjon årsstudium 1
MARKEDSØKONOM Økonomi, marked og administrasjon årsstudium 1
PSYKISK HELSEARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
DANS Estetiske fag, kunst- og musikkfag 2-årig master 0
EIENDOMSMEGLING Økonomi, marked og administrasjon bachelor 1
FINANSIELL ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master 0
BIBELSKOLE, 1. ÅRET Historie, religion, idéfag andre grader/kurs 0
BIBELSKOLE, 2. ÅRET Historie, religion, idéfag andre grader/kurs 0
FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur andre grader/kurs 0
ELEKTROLINJEN, FORDYPNING ELKRAFT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
ELEKTROLINJEN, FORDYPNING AUTOMATISERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, FORDYPNING BILTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
REGNSKAPSMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning 1
INTERIØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning 1
ILLUSTRASJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning 1
LYD- OG MUSIKKPRODUKSJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning 1
3D DESIGN OG ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning 1
KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag 2-årig master 0
FILM Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning 1
REISELIVSKOORDINATOR Hotell- og reiselivsfag fagskoleutdanning 1
BUTIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning 0
3D SPILLDESIGN Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning 0
SIVILINGENIØR - BYGG- OG MILJØTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
SIVILINGENIØR - MATERIALTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
MEDISINSK SEKRETÆR / HELSEADMINISTRASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning 1
ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag bachelor 0
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master 0
LØNNSMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning 1
SKIPSOFFISERUTDANNING - SKIPSTEKNISK DRIFT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
SKIPSOFFISERUTDANNING - NAUTISK LINJE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
PETROLEUMSTEKNOLOGI, FORDYPNING BORETEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
PETROLEUMSTEKNOLOGI, FORDYPNING PETROLEUMSPRODUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
PETROLEUMSTEKNOLOGI, FORDYPNING BRØNNSERVICE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
KULDE- OG VARMEPUMPETEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
REGNSKAPSKONSULENT Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning 1
ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master 0
SIVILINGENIØR - BYGG- OG MILJØTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master 0
SIVILINGENIØR - ENERGI OG MILJØ Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master 0
SIVILINGENIØR - INDUSTRIELL DESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master 0
SIVILINGENIØR - INGENIØRVITENSKAP OG IKT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master 0
SIVILINGENIØR - INDUSTRIELL KJEMI- OG BIOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master 0
SIVILINGENIØR - KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master 0
SIVILINGENIØR - MARIN TEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master 0
SIVILINGENIØR - MATERIALTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master 0
SIVILINGENIØR - NANOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master 0
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 5-årig master 0
LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I GEOGRAFI Lærer- og lektorutdanning 5-årig master 0
LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I REALFAG Lærer- og lektorutdanning 5-årig master 0
LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I SPRÅKFAG Lærer- og lektorutdanning 5-årig master 0
SAMFUNNS- OG IDRETTSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv bachelor 0
MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag profesjonsutdanning 0
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi profesjonsutdanning 0
FOLKEHELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
FINE ART Estetiske fag, kunst- og musikkfag 2-årig master 0
FØRSKOLEPEDAGOGIKK Pedagogiske fag 2-årig master 0
SIVILINGENIØR - CHEMICAL ENGINEERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
SIVILINGENIØR - ELECTRIC POWER ENGINEERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
SIVILINGENIØR - GEOTECHNICS AND GEOHAZARDS Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
SIVILINGENIØR - HYDROPOWER DEVELOPMENT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
SIVILINGENIØR - INDUSTRIAL ECOLOGY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
UTØVENDE MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag 2-årig master 0
LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I SAMFUNNSFAG Lærer- og lektorutdanning 5-årig master 0
FUNKSJONSHEMMING OG SAMFUNN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
BIOTEKNOLOGI Matematikk og naturfag 5-årig master 0
FYSIKK OG MATEMATIKK Matematikk og naturfag 5-årig master 0
SIVILINGENIØR - PETROLEUMSFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master 0
SIVILINGENIØR - TEKNISK GEOFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master 0
REGNSKAP OG REVISJON Økonomi, marked og administrasjon bachelor 0
MUSIKKDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning 1
RETTSVITENSKAP (JUS) - 1. AVDELING Jus 5-årig master 0
MESTERBREV - ETABLERING OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
RELIGION Historie, religion, idéfag 2-årig master 0
SIVILINGENIØR - FYSISK PLANLEGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
SIVILINGENIØR - HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
SIVILINGENIØR - INFORMATION SYSTEMS Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
SIVILINGENIØR - INNOVATIVE SUSTEINABLE ENERGY ENGINEERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
SIVILINGENIØR - MARINE COASTAL DEVELOPMENT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
SIVILINGENIØR - MARINE TECHNOLOGY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
SIVILINGENIØR - NATURAL GAS TECHNOLOGY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
SIVILINGENIØR - PETROLEUM ENGINEERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
SIVILINGENIØR - PETROLEUMSFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
SIVILINGENIØR - NTNUS ENTREPENØRSKOLE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
SIVILINGENIØR - PETROLEUM GEOSCIENCES Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
SIVILINGENIØR - PROJECT MANAGEMENT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
SIVILINGENIØR - RELIABILITY, AVAILABILITY, MAINTAINABILITY AND SAFETY (RAMS) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
SIVILINGENIØR - SECURITY AND MOBILE COMPUTING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
SIVILINGENIØR - URBAN ECOLOGICAL PLANNING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
NATURRESSURSFORVALTNING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master 0
LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I HISTORIE Lærer- og lektorutdanning 5-årig master 0
HELSEINFORMATIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
KLINISK HELSEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, FORDYPNING VERKSTEDLEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, FORDYPNING SERVICETEKNIKER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
SAKSBEHANDLER Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning 1
FRISØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag frisør og hudpleie 1
HUD- OG KROPPSTERAPEUT (HUDPLEIER) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag frisør og hudpleie 0
ADVOKATSEKRETÆR Jus fagskoleutdanning 0
JURIDISK KONTORMEDARBEIDER Jus fagskoleutdanning 1
IT-ADMINISTRATOR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 1
DRIFT AV DATASYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk bachelor 0
TYSK 1 Språk, litteratur vgs-privatist 0
TYSK 2 Språk, litteratur vgs-privatist 0
SPANSK 1 Språk, litteratur vgs-privatist 0
SPANSK 2 Språk, litteratur vgs-privatist 0
INTERNASJONAL ENGELSK Språk, litteratur vgs-privatist 0
BYGG OG ANLEGG, FORDYPNING KLIMA, ENERGI OG MILJØ I BYGG (KEM), DELTID Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
MILJØARBEID INNEN RUS, DELTID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning 0
FAGFOTOGRAFI Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning 0
KUNSTFOTOGRAFI Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning 0
FAG- OG YRKESDIDAKTIKK, ESTETISKE FAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag 2-årig master 0
MATEMATIKK 1T+R1 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist 0
TEGNSPRÅK Språk, litteratur årsstudium 0
FARMASI - RESEPTARUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
SIVILINGENIØR - BÆREKRAFTIG ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
ENGELSK VG1 Språk, litteratur vgs-privatist 0
FYSIKK 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
FYSIKK 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
KJEMI 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
KJEMI 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
BIOLOGI 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
BIOLOGI 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
MATEMATIKK 1T Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
MATEMATIKK R1 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
MATEMATIKK R2 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
MATEMATIKK S2 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
MATEMATIKK S1 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
PSYKOLOGI 1 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist 0
GEOFAG 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
NORSK MUNTLIG OG SKRIFTLIG Språk, litteratur vgs-privatist 0
MATEMATIKK 1P+2P Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
MAKEUP & STYLING Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning 0
NETTVERKS- OG SYSTEMADMINISTRASJON Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning 0
NETTVERK OG IT-SIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning 0
OFFENTLIG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master 0
3D OG ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning 1
SJØMATPRODUKSJON - KVALITET OG SIKKERHET Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag 2-årig master 0
KJEMI, FORDYPNING MATTEKNIKK Matematikk og naturfag fagskoleutdanning 0
KREATIV MARKEDSKOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon bachelor 1
GEOLOGI Matematikk og naturfag bachelor 0
KRONISKE SYKDOMMER MED FOKUS PÅ DIABETES, HJERTESVIKT OG KOLS Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning 0
GRAFISK DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag bachelor 1
AKTIVITET OG BEVEGELSE Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv 2-årig master 0
MATEMATIKKDIDAKTIKK 1-7 Lærer- og lektorutdanning 2-årig master 0
MATEMATIKKDIDAKTIKK 5-10 Lærer- og lektorutdanning 2-årig master 0
NORSKDIDAKTIKK 5-10 Lærer- og lektorutdanning 2-årig master 0
NORSKDIDAKTIKK 1-7 Lærer- og lektorutdanning 2-årig master 0
INGENIØR - FORNYBAR ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur bachelor 0
MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon bachelor 1
PR OG MARKEDSKOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon bachelor 1
ENTREPRENØRSKAP OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon bachelor 0
BARNEHAGELÆRERUTDANNING MED VEKT PÅ NATUR OG FRILUFTLIV Lærer- og lektorutdanning bachelor 0
REISELIV Hotell- og reiselivsfag vgs-2 0
IDRETTSFAG Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-1 0
MUSIKK, DANS OG DRAMA Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-1 0
STUDIESPESIALISERING MED FORMGIVNINGSFAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-1 0
STUDIESPESIALISERING Samfunnsfag, psykologi vgs-1 0
BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1 0
DESIGN OG HÅNDVERK Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-1 0
ELEKTROFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1 0
HELSE- OG OPPVEKSTFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-1 0
MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-1 0
NATURBRUK Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-1 0
RESTAURANT- OG MATFAG Hotell- og reiselivsfag vgs-1 0
SERVICE OG SAMFERDSEL Økonomi, marked og administrasjon vgs-1 0
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1 0
ANLEGGSGARTNER- OG IDRETTSANLEGGSFAG Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-2 0
BYGGTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2 0
KLIMA, ENERGI- OG MILJØTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2 0
OVERFLATETEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2 0
AKTIVITØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2 0
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2 0
DESIGN OG TEKSTIL Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2 0
IKT-SERVICEFAG Informasjonsteknologi og informatikk vgs-2 0
AUTOMATISERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2 0
DATA OG ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2 0
ELENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2 0
INDUSTRITEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2 0
KJØRETØY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2 0
KULDE- OG VARMEPUMPETEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2 0
MARITIME FAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2 0
FRISØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2 0
HELSEARBEIDERFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2 0
HELSESERVICEFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2 0
MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-2 0
HESTE- OG HOVSLAGERFAGET Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-2 0
LANDBRUK OG GARTNERNÆRING Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-2 0
KOKK- OG SERVITØRFAG Hotell- og reiselivsfag vgs-2 0
MATFAG Hotell- og reiselivsfag vgs-2 0
SALG, SERVICE OG SIKKERHET Økonomi, marked og administrasjon vgs-2 0
TRANSPORT OG LOGISTIKK Økonomi, marked og administrasjon vgs-2 0
BILSKADE, LAKK OG KAROSSERI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2 0
NATURBRUK - STUDIEFORBEREDENDE Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-3 0
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi vgs-3 0
INTERIØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3 0
APOTEKTEKNIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-3 0
TANNHELSESEKRETÆR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-3 0
MEDIER OG KOMMUNIKASJON - STUDIEFORBEREDENDE Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-3 0
LANDBRUK Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-3 0
INNFØRINGSÅR FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-1 0
REALFAG Matematikk og naturfag vgs-2 0
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi vgs-2 0
IDRETTSFAG Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-2 0
IDRETTSFAG Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-3 0
REALFAG Matematikk og naturfag vgs-3 0
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi vgs-3 0
AUTOMATISERINGSFAGET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3 0
FORMGIVINGSFAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3 0
MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3 0
INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2 0
DANS Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2 0
DRAMA Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2 0
MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2 0
DRAMA Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3 0
DANS Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3 0
FORMGIVINGSFAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2 0
STUDIESPESIALISERING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-1 0
LANDBRUK OG GARTNERNÆRING MED ENERGI- OG MILJØFAG - STUDIEKOMPETANSE Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-2 0
NATURBRUK MED ENERGI- OG MILJØFAG - STUDIEKOMPETANSE Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-3 0
INTERNATIONAL BACCALAUREATE Samfunnsfag, psykologi vgs-2 0
INTERNATIONAL BACCALAUREATE Samfunnsfag, psykologi vgs-3 0
STUDIESPESIALISERING, STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-2 0
STUDIESPESIALISERING, STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-3 0
STUDIESPESIALISERING, STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-1 0
STUDIESPESIALISERING MED KUNSTFAG - STEINERPEDAGOGIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-1 0
STUDIESPESIALISERING MED KUNSTFAG - STEINERPEDAGOGIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2 0
STUDIESPESIALISERING MED KUNSTFAG - STEINERPEDAGOGIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3 0
STUDIESPESIALISERING FOR MINIORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-2 0
STUDIESPESIALISERING FOR MINIORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-3 0
HELSESERVICEFAG - STUDIEFORBEREDENDE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2 0
STUDIESPESIALISERING MED OPPLÆRING I UTLANDET Samfunnsfag, psykologi vgs-1 0
IDRETTSFAG MED HOPP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-1 0
IDRETTSFAG MED KOMBINERT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-1 0
IDRETTSFAG MED HOPP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-2 0
IDRETTSFAG MED KOMBINERT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-2 0
IDRETTSFAG MED HOPP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-3 0
IDRETTSFAG MED KOMBINERT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-3 0
MATEMATIKK 1P Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
MATEMATIKK 2P Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist 0
NATURFAG Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag vgs-privatist 0
UTØVENDE MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag bachelor 0
RÅDGIVNING OG VOKSNES LÆRING Lærer- og lektorutdanning bachelor 0
NORSK SOM ANDRESPRÅK Lærer- og lektorutdanning bachelor 0
NORDISK OG LITTERATURVITENSKAP Språk, litteratur bachelor 0
KLASSISKE FAG Historie, religion, idéfag bachelor 0
FREMMEDSPRÅK Språk, litteratur bachelor 0
FILMVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag bachelor 0
FILM- OG VIDEOPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag bachelor 0
EUROPASTUDIER MED FREMMEDSPRÅK Språk, litteratur bachelor 0
BEVEGELSESVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv bachelor 0
KYBERNETIKK OG ROBOTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master 0
ELEKTRONISK SYSTEMDESIGN OG INNOVASJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master 0
DATATEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master 0
PRODUKTUTVIKLING OG PRODUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master 0
LIKESTILLING OG MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi årsstudium 0
KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur årsstudium 0
FILM- OG MEDIEVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag årsstudium 0
KIRKEMUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium 0
ANVENDT KLINISK FORSKNING Matematikk og naturfag 2-årig master 0
EMBEDDED COMPUTING SYSTEMS Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master 0
ENERGIBRUK OG ENERGIPLANLEGGING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Språk, litteratur 2-årig master 0
ENTREPRENØRSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master 0
ENTREPRENØRSKAP, INNOVASJON OG SAMFUNN Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master 0
SPESIALPEDAGOGIKK - ERFARINGSBASERT MASTER Pedagogiske fag 2-årig master 0
FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON Lærer- og lektorutdanning 2-årig master 0
FEDME OG HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
FILM- OG VIDEOPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag 2-årig master 0
INDUSTRIELL KJEMI- OG BIOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
INDUSTRIELL KYBERNETIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
KUNNSKAP, TEKNOLOGI OG SAMFUNN (STS) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
KYBERNETIKK OG ROBOTIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
LIKESTILLING OG MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi 2-årig master 0
LÆRING - HJERNE, ADFERD, OMGIVELSER Lærer- og lektorutdanning 2-årig master 0
NATURFAG Matematikk og naturfag 2-årig master 0
PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Pedagogiske fag 2-årig master 0
POLYMER TECHNOLOGY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
RÅDGIVNINGSVITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master 0
SKOLELEDELSE Lærer- og lektorutdanning 2-årig master 0
SMERTE OG PALLIASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
UNDERVANNSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
UTDANNING OG OPPVEKST Lærer- og lektorutdanning 2-årig master 0
VEG OG JERNBANE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
YRKESFAG Lærer- og lektorutdanning 2-årig master 0
GRUNNSKOLELÆRER 1.-7. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master 0
GRUNNSKOLELÆRER 5.-10. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master 0
VEILEDNINSPEDAGOGIKK - 30 SP Pedagogiske fag videre- og etterutdanning 0
MATEMATIKK 2P-Y Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
BIOLOGI 1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
FYSIKK 1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
FYSIKK 2 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
HISTORIE OG FILOSOFI 1 Historie, religion, idéfag vgs-privatist 0
KJEMI 1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
KJEMI 2 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
KROPPSØVING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-privatist 0
NATURFAG VG1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
NORSK Språk, litteratur vgs-privatist 0
PSYKOLOGI 2 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist 0
RELIGION OG ETIKK Historie, religion, idéfag vgs-privatist 0
SOSIALKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist 0
TEKNOLOGILEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
MILJØINGENIØR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
MR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
MILJØARBEID RETTET MOT MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE OG UTVIKLINGSHEMMING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning 0
HELSE, MIJØ OG SIKKERHET Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning 0
NEVROVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
DEMENSOMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning 0
BRØNNTEKNIKK VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs 0
BARNEHAGELÆRERUTDANNING MED VEKT PÅ FLERKULTURELL FORSTÅLESE Lærer- og lektorutdanning bachelor 0
MATEMATISK VITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master 0
VINDENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
MARITIM TEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
LETTMETALL, SILIKON OG FERROLEGERINGER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
TRENINGSFYSIOLOGI OG IDRETTSVITENSKAP Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv 2-årig master 0
MILJØTOKSIKOLOGI OG KJEMI Matematikk og naturfag 2-årig master 0
ENGELSK LINGVISTIKK OG SPRÅKTILEGNELSE Språk, litteratur 2-årig master 0
KYST- OG MARINTEKNOLOGI OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
BARNDOMSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master 0
BÆREKRAFTIG URBAN OVERGANG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
BÆREKRAFTIG ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
GLOBAL PRODUKSJONSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master 0
BARNEHAGELÆRERUTDANNING MED VEKT PÅ MUSIKK, DRAMA, KUNST OG HÅNDVERK Lærer- og lektorutdanning bachelor 0
BARNEHAGELÆRERUTDANNING, ARBEIDSPLASSBASERT DELTID Lærer- og lektorutdanning bachelor 0
BARNEHAGELEDELSE Lærer- og lektorutdanning 2-årig master 0
MATEMATIKK R1 FORKURS Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
NATURFAG VG3 PÅBYGGING MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
BIOLOGI 2 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
TRADISJONELT BYGGHÅNDVERK OG TEKNISK BYGNINGSVERN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur bachelor 0
OLJE- OG GASSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur bachelor 0
ANTIKKENS KULTUR Historie, religion, idéfag bachelor 0
ARKIV OG SAMLINGSFORVALTNING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag bachelor 0
DATATEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master 0
IKT-BASERT SAMHANDLING Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master 0
KLASSISKE FAG Historie, religion, idéfag 2-årig master 0
LEKTORUTDANNING I KROPPSØVING OG IDRETTSFAG Lærer- og lektorutdanning 5-årig master 0
EIENDOMSUTVIKLING OG FORVALTNING Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master 0
INGENIØR - KALDT KLIMA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
DANSEKUNNSKAP - PRAKSIS OG ARV Estetiske fag, kunst- og musikkfag 2-årig master 0
GLOBALISERING, TRANSNASJONALISME OG KULTUR Samfunnsfag, psykologi 2-årig master 0
TELEMATIKK - KOMMUNIKASJONSNETT OG NETTBASERTE TJENESTER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist 0
INNFØRING 1P+2P Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
GEOFAG 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
NORSK SKRIFTLIG Språk, litteratur vgs-privatist 0
BARNEHAGEPEDAGOGIKK 2, SMÅBARNSPEDAGOGIKK - 30 SP Pedagogiske fag videre- og etterutdanning 0
MENIGHETSPEDAGOGIKK - 15 SP Pedagogiske fag videre- og etterutdanning 0
UNIVERSITETS- OG HØGSKOLEPEDAGOGIKK - 15 SP Pedagogiske fag videre- og etterutdanning 0
VEILEDNING I BARNEHAGEN - MENTOR OG VEILEDERUTDANNING - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning 0
ITALIENSKKURS NYBEGYNNER Språk, litteratur kurs 0
JAPANSKKURS NYBEGYNNER Språk, litteratur kurs 0
KINESISKKURS NYBEGYNNER Språk, litteratur kurs 0
SPANSKKURS LITT ØVET Språk, litteratur kurs 0
KURS FOR LÆRERE I KOMPETANSEPLUSS Lærer- og lektorutdanning kurs 0
Key Account Manager (KAM) er en stilling i et selskap som jobber mot selskapets nøkkelkunder, det vil si selskapets viktigste kunder. Programmet, eller prosessen som key account manageren j...
Som administrasjonssekretær har du administrative jobber i handelsnæringen, i import-/eksportbedrifter, og i internasjonale selskaper. Mulighetene er mange – du kan fylle stillinger som...
En advokat skal gi råd i rettsspørsmål og bistå ved rettstvister. Advokaten plikter både å være rådgiver og talsmann for sin klient. Advokaten skal ha en uavhengig stilling slik at...
Før du får advokatbevilling må du ha minst to års godkjent juridisk praksis. De fleste tar praksisperioden som advokatfullmektig, men du kan også få godkjent annen praksis – for eksempel som...
Som advokatsekretær jobber du med dokumenthåndtering og kundekontakt på et advokatkontor eller i offentlig forvaltning. Advokatsekretærens hovedoppgave er å lette...
En aksjemegler er en kvalifisert og konsesjonert megler (person eller virksomhet) som kjøper og selger aksjer og andre verdipapirer gjennom en markedsgarantist på vegne av investorer...
Det er flere typer aktuarer,og det er vanlig å dele aktuaryrket inn i tre: Livaktuar som arbeider i et livsforsikringsselskap, skadeaktuar som arbeider i et skadeforsikringssel...
Akustikk - lydlære - omfatter vibrasjoner og utbredelse av disse i form av bølger som forplantes i alle typer materie både ved hørbare og ikke-hørbare frekvenser.
Akuttsykepleieren skal kunne utøve sykepleie til pasienter med svikt i livsviktige funksjoner, hun skal behandle og forebygge komplikasjoner, lindre lidelse, smerter og ubehag og fr...
Allmennlegen er vanligvis den legen pasienten møter først. Allmennlegen skal ha en bred og generell kunnskap om alle sykdommer og helseplager som rammer befolkningen...
Som lærer er det din oppgave å legge til rette for elevenes læring av kunnskaper og ferdigheter, slik at de kan utvikle seg og bruke sine evner i et fellesskap...
Som aluminiumskonstruktør former og sammenføyer du plater, rør og profiler av aluminium og andre lettmetallegeringer til større komponenter og konstruksjoner. Arbeid med fasadeelementer og glassmontering er også en del av faget.
Ambassadør er en rolle man kan få i kraft av stillingen som diplomat. Som norsk ambassadør er man leder for en av Norges utenriksstasjoner (ambassader eller delegasjoner..
Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.
En analytiker kan jobbe med alt fra prising, due diligence, ulike analyser av markeder, kunder og interne analyser til revisjoner selskaper. Analytikere kan også arbeide som...
Anestesileger er tradisjonelt ansvarlige for narkose og bedøvelse i forbindelse med kirurgiske inngrep. I tillegg har anestesileger ofte ansvar for avansert smertebehandlin...
Anestesisykepleieren retter sin virksomhet mot pasienter som innlegges til medisinsk/kirurgisk behandling eller som er akutt og/eller kritisk syke i eller utenfor sykehus. Målet er...
Animatører arbeider med et vidt spekter av teknikker i ulike sjangrer, fra dukker og modeller til dataskapte grafiske objekter og figurer. Bruk av grafiske effekter og animas...
Som anleggsgartner jobber du med nyanlegg, drift og vedlikehold av alle typer grøntanlegg. Ofte jobber du også sammen med en landskapsarkitekt.
En apoteker er den daglige lederen av et apotek, og jobber med å drifte apoteket i samsvar med retningslinjer, krav og forskrifter i apotekloven...
Arbeidsoppgavene for en apotektekniker er veldig variable alt ettersom hvor engasjert man er og hvor mye ansvar man ønsker å ha. Basics skal man kunne...
Arkeologene finner tradisjonelt sine arbeidsplasser på tre steder: universitetene, fylkeskommunene og museene. Oppgaver kan f.eks være utgravinger som blir foretatt via...
En arkitekt jobber med å planlegge, tegne og designe forskjellige typer hus, bygninger og anlegg. Det jobbes ofte prosjektbasert med oppdragsgiver. Vanlige arbeids...
Art Director (AD) er en samlebetegnelse for en rekke forskjellige jobber innen reklame, PR, film, tv, internett og videospill. Fellesnevneren for en AD's arbeid er...
En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
En assisterende rektor er nestkommanderende under rektor med de samme ansvarsoppgaver: administrativ ledelse, pedagogisk ledelse etc. Det er ikke uvanlig at assis...
Å høre dårlig er et stort problem for den det gjelder, og kan gjøre det vanskelig å takle livets ulike situasjoner. Det er flere forhold som kan gi nedsatt hørsel. I mange tilfeller kan...
Automatiseringsfaget omfatter drift, vedlikehold og montasje av automatiserte systemer for kontroll, styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer...
En regnskapsførers viktigste oppgave er å utarbeide et korrekt og pålitelig regnskap, men kan også bistå med andre tjenester som for eksempel rådgivning og virksomhetsstyring.
Avionikerens arbeidsoppgaver består i å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere service...
Bakere jobber med å lage brød, baguetter, kaker og annet bakverk.
Sentrale arbeidsområder i banemontørfaget er nybygging og vedlikehold av jernbanespor. I tillegg skal banemontøren kunne utføre enklere oppmålingsarbeider. En banemontør må kunne arbeide både...
Barista kommer av det italienske ordet for bar, og betegner som regel en bartender som er spesialist på espressobasert kaffekoking. I noe overført betydning betyr altså barista «den som tilbereder kaffedrikk» og henviser dermed til en som har tilegnet seg en viss ekspertise på området.
Som barnehageassistent jobber du i en barnehage, der du sammen med annet personale er med på å gi barna en meningsfylt barnehagedag. En del av jobben består i å planlegge og gjennomføre leker og aktiviteter, både innendørs og utendørs.
En barnehageleder har det øverste pedagogiske, personalmessige og administrative lederansvaret for en barnehage eller oppvekstsenter.
En barnelege er en spesialisert lege innen pediatri/barnesykdommer. Barnelegens felt er naturlig nok sykdommer blant barn og ungdom.
Barnesykepleieren skal møte og utøve kvalifisert sykepleie til barn i aldersgruppen 0-15 år. Barnesykepleierens kompetanseområder er i hovedsak pasienter med akutte og/eller kritiske og/eller kroniske...
Hvert eneste år er det 45.000 barn og unge som mottar hjelp og støtte fra barnevernet i Norge. De fleste får hjelp til å fortsette å bo sammen med sine foreldre, men en del får også hjelp ved å flytte...
Bartendere jobber med å gjøre klar og servere drikkevarer.
En bedriftslege jobber med forholdet mellom arbeid og helse. Hovedoppgaver: • Å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader. • Å fremme helse i arbeidslivet. • Å yte bistand ved rehabilitering og...
Som bedriftsrådgiver er arbeidsdagene er svært varierte, man har stort sett kundemøter om dagen. Kundemøtet kan være alt fra at kunden kommer til banken for å presentere et finansieringsbehov til en befaring på en byggeplass.
En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet.
Billakkerere arbeider med reparasjonslakkering og omlakkering. I mange tilfeller vil dette dreie seg om biler som har fått bulker, oppskrapinger eller andre skader som må skjules.
En billedkunster jobber med formidling av kunst gjennom bilder. Kunstformen spenner vidt og innebærer en rekke ulike sjangre.
De viktigste arbeidsoppgavene for en bilmekaniker på lette kjøretøy er å søke, finne og utbedre feil på kjøretøyets mekaniske, elektriske og elektroniske systemer. Dette arbeidet utføres på både eldre og nyere kjøretøy.
Som bilskadereperatør utfører du arbeid på kjøretøyets karosseri, understell, hjuloppheng, styring og sikkerhetssystemer. Bilskadereparatør går også under tittelen biloppretter.
Bioingeniøren er både helsearbeider og ingeniør, og er den største yrkesgruppen ved sykehusenes medisinske laboratorier. Bioingeniørenes hovedfunksjon er å ta pasientprøver og å utføre...
En biokjemiker arbeider med levende organismer og de kjemiske prosessene som foregår i dem. Det kan dreie seg om aktivitet i celler, enzymers påvirkning på organismen og forbrenning. Det finnes...
Biologi er læren om alle levende organismer, fra de enkleste molekyler som utgjør cellenes byggesteiner til hele økosystemer, og tar for seg artenes evolusjon, fysiologi og økologi. Du lærer om mikroorganismer...
Bioteknologi er en type forskning der man beskjeftiger seg med levende mikroorganismer og organismers kjemiske sammensetning. En bioteknolog er en forsker som bruker kunnskap om levende...
Bistandsbransjen byr på utallige ulike stillinger og arbeidsoppgaver. Når det gjelder de større organisasjonene kan man dele opp stillingene i tre ledd. Ved hovedkontoret ligger det øverste ansvaret, samt...
Blikkenslageren er en håndverker som i hovedsak jobber med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike metaller.
Som blomsterdekoratør jobber du innen et fag med lange tradisjoner. Yrket krever at du er en kreativ og god håndverker med sans for estetikk. Blomsterdekoratøren lager blomsterprodukter til ulike arrangementer og begivenheter, for eksempel dekorasjoner, kranser, bårebuketter og brudebuketter.
En blyglasshåndverker lager og restaurerer glassarbeider i vinduer, dører, fasader og interiører, og bidrar til å ivareta kulturarven.
Bokbinderen innbinder trykksaker som oftest bøker. Arbeidet gjøres ved bruk av ulike maskiner og i enkelte tilfeller for hånd. Forberedelsen er en viktig del av prosessen.
Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård. Du kan være bonde på heltid eller i kombinasjon med annet yrke.
En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Botanikk er det vitenskapelige studiet av planter og vegetasjon i fortid og nåtid. I moderne klassifikasjon omfattes planter av alger, bladmoser, levermoser, karsporeplanter (bregneplanter...
Gode reklameskapere har evnen til å benytte språk og kreativitet for å skape sterke merker. Evnen til å forstå hvordan et merke oppnår salg og innflytelse er essensielt i reklame og kommunikasjonsfaget...
Som bryst- og endokrinkirurg behandler du sykdommer i bryst, skjoldbruskkjertel og biskjoldbruskkjertel.
En brønnoperatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning. Arbeidet foregår både til havs og på land.
Faget omfatter hydrauliske røroperasjoner i hele prosessen fra leteboring til ferdigstillelse og vedlikehold.
Faget omfatter mekaniske og elektriske kabeloperasjoner. Metoden brukes ved boreoperasjoner og testing av brønner som er i produksjon/injeksjon.
Komplettering er et viktig redskap for ferdigstilling og optimalisering av en brønn for produksjon.
En brønnoperatør i sementering, driver med sementering og fundamentering av oljebrønner.
En buntmaker lager og reparerer produkter av skinn og pels.
De fleste bussjåfører kjører rutetrafikk i byer og tettsteder. Som bussjåfør kan du også kjøre turtrafikk, flybusser eller andre typer busstrafikk.
Butikkmedarbeideren hjelper kunder og yter service i forskjellige typer butikker.
Handelsnæringen har et stort behov for kvalifiserte medarbeidere som kan inneha stillinger som assisterende butikkleder eller butikkleder, spesielt i butikker som er tilknyttet de større kjedene...
Sivilarkitekter, by og trafikkplanleggere gjennomfører analyser, gir råd, planlegger og utformer bolighus, forretnings og industribygninger, byplaner og landskaps og trafikksystemer.
Byantikvaren jobber med spørsmål som gjelder bevaring av byens antikvariske interesser.
Som byggingeniør jobber du med å planlegge nye bygg og anlegg. Du utformer i bunn og grunn omgivelsene rundt deg. Enten det er en bro, en vei, et havneanlegg, en flyplass, et renseanlegg eller en bygning...
En båtbygger produserer, reparerer og vedlikeholder båter. Arbeidet inkluderer alt fra skrog og overbygg til innredninger og installasjoner på båtene.
Bøkkeren lager fat, tønner og andre trebeholdere.
En chassispåbygger bygger om, tilpasser og reparerer karosseri.
CNC-operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.
Som controller har du en viktig rolle i å identifisere, overvåke og begrense din virksomhets totale risiko. Større krav til risikooppfølging kan stille deg overfor etiske problemstillinger. Hva gjør du hvis du...
En dansepedagog er kvalifisert for undervisning av dans i grunnskole, videregående skole, voksenopplæring, folkehøgskoler o.l. Dansepedagogen kan også være kvalifisert for undervisningsstillinger...
Dans er rytmiske kroppsbevegelser som gjøres med eller uten musikk. Koreografi innen dans er kunsten å lage og iscenesette en dans innenfor de reglene som er gitt av den bestemte danseformen...
En databasekonsulent designer og programmerer databaseløsninger. Han eller hun administrerer og vedlikeholder databaseservere.....
Informasjonsteknologi møter du i arbeid og fritid, og dataingeniøren spiller en viktig rolle i det å anvende teknologiens fremskritt til praktiske formål for å effektivisere samfunns- og næringsliv...
Demografi, eller befolkningslære, er studiet av menneskelige befolkninger, deres størrelse, sammensetning og vekst. Ordet har sitt opphav i de to greske ordene demos (folk) og graphein (å tegne eller beskrive).
En diakon er opprinnelig en ordinert (det vil si en formell innsettelse som fører med seg status og ansvar) person i en kristen kirke, i rangordningen plassert under prest og biskop. Avhengig av...
Som dimensjonskontrollør jobber du i mekanisk industri med kontroll av maskiner og komponenter som brukes til produksjon i verksteder.
En dirigent leder framføringen av et kor eller et orkester. Hun eller han står også for innstudering under orkesterprøver. Dirigenten spiller også en avgjørende rolle i forhold til hvilke valg som tas rent kunstnerisk...
Som stipendiat er du ansatt ved en høgskole eller ved et universitet i Norge eller i utlandet. Målet for ansatte i stipendiatstillinger er i de aller fleste tilfeller å ta en doktorgrad.
En dommer er en person som i kraft av å være utnevnt til embetsmann i en domstol, har myndighet til å treffe dømmende avgjørelser. En dommer jobber i herreds- eller tingrett...
Dommerfullmektig er en tjenestemann ved tingrett. I de domssogn det er påkrevd, kan domstoladministrasjonen bestemme at det skal ansettes en eller flere dommerfullmektiger. Stillingen som...
En duodjar lager samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som redskaper, brukskunst og kunsthåndverk.
Kjøp og salg av bolig er den største enkeltinvesteringen de fleste gjør i løpet av livet. I en slik situasjon er det viktig at transaksjonen skjer på en optimal måte, slik at både kjøper og selger blir fornøyd. På...
En elektriker er en elektrofagarbeider som jobber med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner. Arbeidet innebærer å montere elektriske systemer, reparere og utføre service på eksisterende systemer.
Som elektroingeniør er din oppgave å bidra til at det teknologiske er oppdatert, slik at den moderne hverdagen vi lever i stadig forbedres, og utvikles. Dette er din hovedoppgave. Forbedring av...
En elektroreparatør er en elektrofagarbeider som jobber med reparasjon, feilsøking og testing av maskiner, motorer og transformatorer.
Som en energi- og miljøingeniør jobber du med miljøvennlige løsninger, og miljøaspekter ved ulike byggeprosjekter. I dag er dette noe man legger stor vekt på i nybygg. Om fokuset er lagt på inne klima...
En energimontør er en elektrofagarbeider som arbeider med elektrisk energi fra den blir produsert på en kraftstasjon til den når fram til forbrukerne.
En energioperatør er en elektrofagarbeider som arbeider innen energiproduksjon og energiforsyning. Energioperatøren jobber med både høyspenning og lavspenning ved kraftanlegg og transformatorstasjonanlegg.
En entomolog er en insektsforsker. Som entomolog er du en biolog og zoolog som jobber med fagfeltet entomologi - læren om insekter.
En ergoterapeut er en helsearbeider som spesialiserer seg på evaluering og behandling av ulike diagnoser som begrenser funksjonell uavhengighet. En ergoterapeut jobber med å fremme helse ved...
Fagarbeideren følger produksjonen fra råvarene kommer inn i bedriften til produktet er ferdig og klart for utsendelse.
Fagarbeidere i sjømatproduksjon jobber med mottak, kontroll og håndtering av råstoffer (fisk og annen sjømat).
En faglærer er en lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag i grunnskolen, i første rekke i ungdomsskolen, i videregående opplæring, folkehøyskole eller annen faglig-pedagogisk virksomhet...
En faglærer er en lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag i grunnskolen, i første rekke i ungdomsskolen, i videregående opplæring, folkehøyskole eller annen faglig-pedagogisk virksomhet...
Fagoperatør i grafisk emballasje, yrkesutøver som arbeider i bølgepapp- og kartonasjebedrifter, og i pose-, konvolutt- og plastemballasjebedrifter som benytter én eller flere av de grafiske trykkmetodene.
En fagoperatør i farging, trykking og etterbehandling (tekstiltrykker) arbeider med framstilling og utførelse av farging, trykking og etterbehandling av ulike materialer og varer.
Fagarbeideren må kjenne helheten i logistikkjeden, kunne betjene og utføre arbeidsoppdrag under ulike værforhold med flere typer løfteinnretninger.
Familieterapeuter har gjennom sin utdanning og yrkeserfaring innsikt i ulike problemstillinger. Det betyr ikke at løsningene og svarene finnes i noen fasit. Vår målsetting er at den som kommer skal få hjelp...
En feier rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
En feltingeniør er en fagperson som jobber andre steder enn hovedselskapets kontor eller hovedkvarter. Denne personen utfører ofte tjenester for klienter i deres hjem eller bedrifter.
Filmfotografer håndterer kameraer under film eller TV-innspillinger, og passer på at lyd og fargeinnstilling på kamera er korrekt.
En filolog leser og tolker tekst. På gresk betyr filologi "kjærlighet til tale. Filologi er språk- og litteraturstudium eller -forskning. En filolog studerer gjerne gamle littærere dokumenter og verker. Filologer...
Filosofi er et dykk ned i de mest grunnleggende spørsmål om mennesket, samfunnet og naturen – hva er kunnskap, hvordan avgjøre hva som er sant eller falskt, rett og galt?
Som finansrådgiver arbeider man med finansiering, investering, forsikring, pensjon, sparing, arv, skatt m.m. Man arbeider på nøye vurdert grunnlag, med å sette sammen et løsningsforslag tilpasset...
Finmekanikeren arbeider med mekanisk produksjon, og da gjerne med mekanisk utstyr i mindre dimensjoner.
Som fiskeoppdretter har du ansvaret for den daglige driften av et oppdrettsanlegg.
Fiskere driver med fangst av fisk. Arbeidet foregår på både små og store båter.
Fjell- og bergverksarbeideren jobber med konstruksjon av tomter, veier og tunneler, samt mineraluttak fra fjell.
En programrådgiver/flyktningkonsulent samarbeider med den enkelte flyktning om karriereplanlegging (opplæring, utdanning, arbeid), NAV-arbeid – med voksenopplæringssenteret og kommunale...
Flymotormekanikeren har spesialisering innenfor reparasjoner, vedlikehold og testing av luftfartøyets motorer.
Som flysystemmekaniker er du en flymekaniker med spesialisering innen reparasjoner og vedlikehold av de fleste av luftfartøyets systemer.
En forfatter er en person som skriver en tekst. «Forfatter» er ingen beskyttet yrkestittel og alle som skriver, kan i prinsippet kalle seg forfattere. I dagligtale blir imidlertid uttrykket mest brukt om dem...
En forgyller overflatebehandler forgylte arbeider eller legger bladgull på nye gjenstander.
En forsikringsrådgivers bistår private eller offentlige kunder ved å inngå forsikringsavtaler. Arbeidet vil bestå av rådgivende salg og vil i stor grad variere ut i fra type kunde (privat eller offentlig), sektor...
Som forskalingssnekker bygger man de formene som gir betongkonstruksjonene riktige dimensjoner og ønsket overflate.
En forsker er en person som driver med forskning, og som sådan en bred og generisk betegnelse på en rekke typer vitenskapelige stillinger.
Som assistent er du medhjelper. Du har ingen annen målsetting enn å hjelpe sjefen din, men kan være en nyttig post på cv-en.
Fotterapeuter har offentlig godkjent helseutdanning og er autorisert helsepersonell. Fotterapeuter har kunnskap og kompetanse om riktig fottøy, gangmønster og sykdommer som har innvirkning på føttene...
Frisørfaget er et spennende og kreativt yrke hvor man får umiddelbar respons fra kunden på godt utført arbeid. Arbeidsplassene er i hovedsak knyttet til frisørsalonger, men kan også være knyttet til...
En FU-operatør betjener fjernstyrte undervannsfarkoster og undervannsverktøy. FU-operatøren styrer undervannsoperasjonene fra kontrollstasjoner på havoverflaten.
En fysikers kunnskaper og ferdigheter er viktige for å kunne forstå og analysere fenomener og prosesser i naturen. Den kunnskapen og innsikten en fysikker har er grunnleggende for moderne...
Som fysioterapeut er du opptatt av kroppens funksjoner og særlig dens bevegelser. Yrkeshverdagen går ut på å ta imot pasienter og vurdere hva de trenger av hjelp Du driver forebyggende arbeid...
Som førskolelærer jobber du med å gi barn noen av de mest grunnleggende og nødvendige verktøyene for læring. Det gjør du hovedsakelig gjennom pedagogisk lek og interaktive aktiviteter...
En gallerist driver med utstilling, formidling og salg av kunst i egne lokaler. En gallerist søker vanligvis ut forskjellige artister han kan representere for å videreselge kunstverkene deres i galleriet sitt...
Fagoperatøren i garnframstilling jobber med å framstille nyskapende og tradisjonsrike granprodukter av høy kvalitet.
Som gartner er du en fagperson med god kunnskap om planteproduksjon. Gartnerfaget kan deles opp i flere kategorier.
Som garver bearbeider du dyrehuder og skinn til lær eller skinnvarer.
Som geograf undersøker du sammenhengen mellom mennesker og samfunn og natur. Geografer kan jobbe med mye forskjellig, for eksempel arealplanlegging, miljøforvaltning, regional utvikling og samferdsel.
Geokjemi er studiet om de kjemiske forbindelsene på jorda og med planetene, hvordan disse reaksjonene og prosessene blir til bergarter og jord og hvordan dette spiller inn på hydrosfæren og atmosfæren.
De fleste forbinder geologi med bergarter, mineraler, krystaller og kanskje oljen i Nordsjøen. Geologer arbeider også med steinras og rassikring, tunnelprosjekter, bruksstein og prydstein, malmer og mer...
Geoteknikk er et ingeniørfag som handler om jord og bergs egenskaper i byggteknisk sammenheng, samt vurdering av stabilitet og fare for skred. Fra vitenskapelig side handler geoteknikk mye om å definere...
Geriatri er læren om sykdom og sykdommenes konsekvenser hos gamle mennesker. Geriatere er spesialister på å undersøke, stille diagnose og behandle eldre mennesker. Geriatriens hovedfunksjon er klinisk...
Som geriatrisk sosionom jobber du hovedsakelig med å tilrettelegge eldre menneskers hverdag og besitter mye kunnskap om aldringsprosesser. Alderdom bringer med seg flere ulike endringer...
Som gipsmaker lager du figurer og ornamenter i gips. Du lager, former og modellerer, støper, trekker, monterer og pusser.
En gjørtler (metallstøper) støper og restaurerer messing- og bronsegjenstander, et tidkrevende håndverk med røtter langt tilbake i tid.
Som glassfagarbeider kan du lage og montere ulike typer vindusruter som støydempende ruter, brannvernruter og ruter for solskjerming.
En glasshåndverker (glassblåser) lager bruks- og pyntegjenstander av glass og krystall.
Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon. Du formidler et budskap til en bestemt målgruppe ved hjelp av bilder og tekst. Som grafisk designer kan du jobbe med utrolig mye forskjellig...
En grafisk trykker jobber i et trykkeri med trykking av blant annet aviser, bøker, reklamemateriell og emballasje. Trykkeren har ansvar for å stille inn trykkemaskinene og overvåke trykkeprosessen.
Som graver, eller anleggsmaskinfører utfører du ulike arbeidsoppgaver med forskjellige maskintyper. Du kan også gjøre enklere vedlikehold på de ulike maskintypene.
Gravøren graverer tekst, inskripsjoner eller dekor på ulike typer materialer.
En guide leder omvisninger i byer, museer og i lokalmiljøet, for å vise turister eller andre reisende severdigheter.
En gynekolog er en lege med spesialisering innen fødselshjelp og kvinnesykdommer. Fødselshjelp omfatter oppfølging av alle typer svangerskap, samt ledelse av fødsler. Kvinnesykdommer...
En heismontør er en elektrofagarbeider som monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.
Helse- og treningsterapeuter jobber med trening som forebyggende og rehabiliterende medisin mot en rekke sykdomstilstander, i første rekke livsstilssykdommer som hjerte- karsykdommer, diabetes II, muskel- skjelettplager og kreft.
En helsefagarbeider gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det. Som helsefagarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det kan være barn, voksne og eldre mennesker med ulike funksjonshemminger, sykdommer, eller med behov for rehabilitering.
Helsesekretærene arbeider bl.a. på legekontorer, i sykehus, i bedriftshelsetjenesten, i helsesentre, sosialkontorer og i trygdekontorer.
En helsesøster er sykepleier med videreutdanning som forebygger og fremmer helse hos barn og unge. En helsesøster har kunnskap om helsetiltak rettet mot individet, grupper og samfunnet, og har som sin viktigste oppgave å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse.
En hematolog er en lege som har spesialisert seg på å behandle blodsykdommer.
En herreskredder lager plagg som tilpasses kunder. Herreskredderen tar mål for å finne riktig størrelse, og designer klær og lager mønstre. Disse brukes når klærne skal sys.
I jobben som hestefaglært kan du ha ansvar for mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til arbeid med hester.
Det aller meste er historie. Det du leser her, er historie. Skuddene i Sarajevo, Djengis Khan og Portveien 2 er historie. Unionen med Sverige og gårsdagens middag er definitivt historie. Fortiden har...
En hjemmehjelp kan hjelpe med innkjøp, lettere rengjøring, lettere husarbeid o.l. Hjemmehjelpen kan også slå følge til legen eller annen behandling. Noen eldre og funksjonshemmede har behov for særlig...
Kardiologen er spesialist i hjertet og hjertesykdommer. Kardiologi, eller spesialist i hjertesykdommer, er en grenspesialisering innen indremedisin. Det innebærer at man først må utdanne seg som lege...
Hovmester er en stillingsbetegnelse for en overordnet stilling innenfor serveringsbransjen og har sin arbeidsplass på restaurant, hotell eller andre serveringssteder.
Hovslageren skor hester. Beskjæring av hover, kald- eller varmsmiing av hestesko og festing av sko på hoven med søm (spiker) inngår i arbeidet.
En hudlege er en lege med spesialisering innen hudsykdommer og seksuelt overførte sykdommer.
Tidligere var hudpleie forbundet med luksus og velvære for en liten del av befolkningen. Nå har helse- og velværetrenden i samfunnet økt og etterspørselen etter hudpleierelatert behandling har dermed blitt...
En husøkonom og serviceleder er utdannet til lederoppgaver innenfor miljø-, drifts- og servicearbeid i store bygg og bedrifter både i privat og offentlig regi. En husøkonom og serviceleder skal kunne...
En håndvever vever klær, utsmykninger og dekorasjoner.
En idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet, og fungerer som rådgiver for det offentlige eller private.
En idrettstrener er tilknyttet en idrettsklubb eller en idrettutøver, og planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.
IKT-servicefaget omfatter drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning/veiledning i forbindelse med virksomhetens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur. En IKT-servicefaglært skal bidra til å videreutvikle...
Som iktyolog forsker du på blant annet på fiskers atferd, form og struktur, samt fiskens betydning i økosystemet.
Illustratørens oppgave er å formidle eller forsterke et budskap for en kunde gjennom bildet. Du må ta hensyn til hvem avsenderen er, hva som skal formidles og hvem du snakker til. Med sin evne til å...
Som industridesigner er din jobb å utforme produkter og løsninger for en kunde, eller en sluttbruker. Du er en problemløser, og fokuserer ikke bare på produktdesignet, men også systemdesignet, selve...
Som industrimaler jobber du med overflatebehandling av stålkonstruksjoner og metaller for å forhinde korrosjon (rust) og forebygge brann.
Industrirørleggeren arbeider innenfor en rekke virksomheter som f.eks. kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.
ndustrisnekkeren produserer møbler og innredninger. Mesteparten av produksjonen er maskinell.
En industrisyer produserer produkter av tekstil. Industrisyeren har gode kunnskaper om materialenes egenskaper og hvordan de skal behandles i produksjonen.
En industritapetserer produserer møbler og annet interiør ved hjelp av industrielle produksjonsmaskiner og annet teknisk utstyr. Yrket industritapetserer har mange likhetstrekk med yrket møbeltapetserer.
Kommunikasjonsmedarbeider, som ofte har tittel kommunikasjonsrådgiver eller sjef, betegner en person som jobber med intern og ekstern kommunikasjon for en bedrift, offentlig etat eller i...
Kommunikasjonsteknologi er teknologien bak internett, bredbånd, mobiltelefoni og trådløs kommunikasjon er i stadig utvikling. Denne teknologien er fundamentet for det nettbaserte samfunn...
En ingeniør i prosessteknologi har spesialkompetanse til å løse tekniske oppgaver knyttet til kompliserte prosessanlegg. Prosessingeniørene konstruerer slike anlegg, og det er også...
HMS står for helse, miljø og sikkerhet. Dette er HMS-ingeniørens arbeidsområder, og jobben går ut på å sikre et best mulig miljø på arbeidsplassen. Dette gjøres gjennom internkontroller og...
Norge ligger i verdenstoppen innen marin vitenskap, marin teknologi og marin næringsvirksomhet. Som ingeniør i marinteknikk jobber du for virksomheter knyttet til våre største eksportnæringer.
Innkjøpere kjøper varer og tjenester på vegne av virksomheter eller organisasjoner. Arbeidsoppgaver kan være å forhandle om og skrive kontrakter ved anskaffelse av utstyr, råstoffer og produkter til...
Inspisienten fungerer som et kontaktledd mellom regissøren og produsenten i en teaterproduksjon og har ansvar for tekniske eller administrative oppdrag i tilknytning til forestillinger. Hun sørger for...
En institusjonskokk er en kokk som arbeider på store institusjoner hvor det er lagt opp til effektiv og hygienisk produksjon av store mengder mat.
En instrumentalpedagog er en musikkpedagog som underviser i enkeltinstrumenter, musikkteori og musikkhistorie.
En Integrasjonsarkitekt er med på å videreutvikle og forbedre integrasjonsplattformer i et firma. Målet er til enhver tid å skape en fleksibel og fremtidsrettet systemarkitektur, som bidrar til å...
Du jobber med interiøroppgaver hvor du tegner ut plantegninger av private og offentlige rom ut fra kundens behov og interiørets funksjon.
Som isolatør isolerer du rør, kanaler og utstyr. Energiutnyttelse og miljøforbedring står sentralt i jobben.
En IT-arkitekt forventes å spille en sentral rolle i å utforme sikre IT-systemer – med særlig fokus på programvarearkitektur. IT-arkitekten integrerer og oppgraderer arkitekturene. Foruten en...
IT-driftskonsulenten planlegger og administrerer IT-drift. Han eller hun må ha forståelse av nettverksinfrastruktur, sikkerhet og Internett kommunikasjonssystemer.
IT-konsulent er et svært vidt begrep for ulike jobber innen IT-området. Vanligvis vil man som IT-konsulent enten jobbe som konsulent innen drift, rådgivning eller salg – og som regel hos et...
En IT-sjef har bred kompetanse både innen IKT og organisatoriske spørsmål knyttet til effektivitet og optimal utnyttelse av informasjonsteknologi. IT-sjefen er både strukturert, nyskapende...
En journalist jobber i en redaksjon og samler informasjon, ofte om aktuelle hendelser, lager saker og formidler denne informasjonen. De vanligste stedene å jobbe som journalist er i en avis, nettavis...
En jurist jobber med juridiske problemstillinger. Arbeidsoppgavene dine vil variere avhengig av hvilket felt du jobber eller spesialiserer deg innenfor, men kan innebære: - utarbeide dokumenter - forske...
Jurister innen politi og påtalemyndighet utfører juridiske arbeidsoppgaver. Innen politiet er dette personer som innehar stillinger som er på et høyere nivå enn dem som er klassifisert som...
Det er stort behov for rådgivningstjenester innenfor yrkes- og utdanningsveiledning. Med karriereveiledning har du gode forutsetninger for å veilede unge og voksne og bidra til at flere...
Kateketen har ansvaret for undervisningen i menigheten. I samarbeid med menighetsrådet skal kateketen innarbeide og utvikle menighetens pedagogiske arbeid blant barn, unge og voksne. Hun eller han skal...
En keramiker utformer og lager bruks- og kunstgjenstander i keramiske materialer som leirgods-, steingods- og porselensleire. Tradisjonelt har pottemakeren brukt leire fra nærområdet.
En kirurg er en lege med spesialisering i generell kirurgi. Kirurgi er undersøkelse, vurdering, behandling og oppfølging av sykdommer og skader hvor operative inngrep, endoskopiske prosedyrer...
Hva har øl, sminke og maling til felles? Ikke lukt. Ikke smak. Kanskje farge? Alt inneholder molekyler, og som kjemiingeniør vil du jobbe med dette.
Kjemikere utfører forskning og utarbeider eller utvikler begreper, teorier og arbeidsmetoder som er relatert til kjemiske prosesser og produksjon. Arbeidsoppgavene kan være: - Forske og utvikle...
Arbeidsoppgavene kan bestå i å: • Bistå/assistere ved eksperimenter. • Gjøre analyser og utredninger. • Forfatte rapporter og føre journaler.
Som kjole- og draktsyer kan du designe klær og antrekk, presentere skisser og ferdigstille produktene for kunden, og er med på hele prosessen fra idé til ferdig produkt.
Store kjøkken har gjerne plasser for kokkelærlinger og -assistenter. Det er også mulighet for å jobbe som kjøkkenmedarbeider i små institusjoner, i barnehager og på skoler.
I kokkefaget, spesielt på restauranter, brukes ofte titler med opphav i fransk språk, så som chef («sjef»), og suoussjef («nestleder»), spesielt på kjøkken med mange ansatte og en formell organisering. På norsk brukes vanligvis titler som kjøkkensjef, sjefskokk og overkokk om kokker i overordnede stillinger.
En kuldemaskinist har som hovedoppgave å utføre drift og vedlikehold av kuldeanlegg og varmepumper. I tillegg vil det være behov for kuldemaskinister når produksjonsanlegg skal bygges eller bygges...
Kjøttskjærerens arbeid begynner der slakteren har avsluttet sitt arbeid. Kjøttskjæreren skjærer ned skrotten til ferdige råvarer for videre produksjon eller salg, som fileter, biffer og andre kjøttstykker.
En klinisk sosionom er videreutdannet innen klinisk sosialt arbeid. Barne- og ungdomspsykiatrien, psykiatrisk helsearbeid og arbeid med rusproblematikk er noen av områdene en klinisk sosionom kan...
En kokk er en faglært yrkesutøver som står for produksjonen av mat i enten hotell- og restaurantbransjen, boligplattformer og skip, eller ved institusjoner.
Det er veg, vann og avløp sier de ikke-innvidde. De mer avanserte føyer til drift av skoler, barnehager, sykehjem og andre kommunale bygg. Deretter følger de mer kyndige opp med bygging av...
Som kommunikasjonsrådgiver bidrar du til å opprettholde bedriften eller organisasjonens mediesynlighet og høye troverdighet sammen med resten av kommunikasjonsavdelingen og andre fagansvarlige...
Komponisten lager musikk som fremføres av utøvende musikere. Komponisten er en kunstner, og komponerer musikk basert på egne opplevelser og inntrykk eller på bestilling fra andre.
En komposittbåtbygger produserer, repararerer og vedlikeholder båter av materialer som glassfiber og plast.
Konditor er et kreativt yrke, og pynting og sammensetning av kaker er konditorens spesialfelt.
Konservatorer og arkivarer kartlegger, samler inn og bedømmer kulturgjenstander og innholdet i arkiver av historisk, kulturell og kunstnerlig interesse. Dessuten har de ansvaret for sikkerhet og...
En konsulent innen strategi og ledelse (management consultant er en vanlig benevnelse) arbeider med å skape beslutningsgrunnlag for et selskaps strategivalg. Konsulentene benytter analytiske verktøy i...
En kontormedarbeider skal kunne utføre arbeidsoppgaver innen arkiv og dokumentbehandling, kundebehandling, enkle regnskapsrutiner i tillegg til å være en ressurs innen tekstbehandling, regneark...
Koreografi (av gr. choros, kordans, og grafein, skrive), eg. "danseskrift", betyr opptegnelse av dansetrinn og -bevegelser i samband med tilhørende trinn og bevegelser.
En kostymesyer syr kostymer til bruk i teater, opera, film og tv. Som kostymesyer kan du utarbeide mønstre, skjære til, sy og tilpasse kostymer.
En kranfører arbeider med krankjøring, løfteoperasjoner, dekksarbeid og vedlikehold av kranene.
Som spesialist i onkologi, også kalt kreftlege, har man kunnskaper om det naturlige forløp av kreftsykdommer, diagnostikk, planlegging og gjennomføring av ulike kreftbehandlinger. Hovedvekten legges på...
En kulde- og varmepumpemontør (kuldemontør) er en elektrofagarbeider som monterer og feilsøker kulde- og varmepumpesystemer.
Som kunst- og kulturformidler jobber du med formidling av kunst og kultur i for eksempel skoler, biblioteker, museer og gallerier.
En kunsthistoriker har studert kunsthistorie eller andre beslektede fag ved høgskole eller universitet. Kunsthistorie er studiet av ulike historiske kulturers estetiske idealer og kunstneriske praksiser...
Som kunsthåndverker lager du større eller mindre skulpturer, veggdekorasjoner, smykker, bilder og andre bruksgjenstander.
Kunstnere ser sin praksis i forhold til samfunnet og kunstfeltet, og tar i bruk nye virkemidler og medier. Kunstnerroller i endring gjør at studentene definerer seg på nye måter i forhold etablerte fag...
En kurvmaker lager og reparerer ulike kurvprodukter som kurver, møbler og andre flettede gjenstander.
Som kybernetiker jobber du med å observere og beskrive teknikken og dynamikken i teknologiske og/eller biologiske prosesser. Kybernetes er et gresk ord, og betyr ”den som styrer”. Du styrer altså alt som...
Som kystskipper har du det overordnede ansvaret over en mindre båt, som for eksempel en fiskebåt. Dette innebærer blant annet ansvaret for mannskapets miljø og sikkerhet, vedlikehold, kontroll av båten og båtens utstyr.
Laboratoriefaget er utformet for alle typer kjemiske, fysiske og biologiske laboratorier i industri, ved universiteter og høgskoler og i offentlige og halvoffentlige bedrifter med tilknytning til...
Som landbrukskonsulent har du ansvar for kommunale landbruksrelaterte oppgaver samt lederansvar for landbrukskonsulenter, næringskonsulenter, veterinærer og landbruksvikarer.
En landbruksmekaniker utfører service, feilsøker og reparerer landbruks- og skogsmaskiner.
Landskapsarkitektens arbeidsfelt er å forme og forvalte gode, funksjonelle og miljøvennlige omgivelser. De tre hovedpilarene i faget er kunnskap om og interesse for landskap, natur, design og for...
Lege er en person som utøver faget medisin, eller mer spesifikt humanmedisin, dvs. har som yrke å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer hos mennesker. Det norske ordet lege er...
Legemiddelkonsulenter formidler ny informasjon om medisiner til leger og annet helsepersonell. Legemiddelindustrien er en kunnskapsbasert og forskningsintensiv bransje som stiller krav til de som skal...
Legesekretærer utfører laboratorietjenester, skiftestuearbeid, ekspedisjons – poliklinikk og skrivestuetjenester samt arbeid på forkontor....
De aller fleste lektorene finner sin arbeidsplass i skoleverket, og flesteparten jobber i den videregående skolen. Som lektor underviser man i et begrenset antall fag, og er gjerne spesialisert i to til tre...
Limnologi er en gren av biologifaget og fokuserer på alle områder av rennende vann og innsjøer, alt liv som finnes der og ulike faktorer som påvirker det. Alle innsjøer og lokaliteter med vann har sin egen...
En limtrearbeider skjøter og høvler lameller, limpåfører, presser og herder tre. Limtrearbeideren bearbeider sammenlimt materiale til ferdige konstruksjoner, deler og plater.
En lingvist jobber med språk. Det kan for eksempel innebære å beskrive og analysere ett eller flere språk, å undersøke hvordan mennesker faktisk bruker språk, eller å undersøke hvordan vi lærer...
Logistikere beregner mengden materialer som trengs på spesielle tidspunkter for et bestemt produksjonsprogram, samt utarbeider og kontrollerer produksjonsplaner. Arbeidsoppgaver kan være å...
En logistikksjef håndterer prosessene involvert i en forsyningskjede, opprettholder forbindelsene med en rekke partnere, herunder leverandører av råvarer, produsenter, forhandlere og forbrukere...
En logoped diagnostiserer og behandler barn og voksne som har vanskeligheter med tale- og kommunikasjon på grunn av medfødt, utviklingsmessige, eller ervervede funksjonshemninger. Eksempler...
En låsesmed installerer, reparerer og utfører service på mekaniske, elektromekaniske og elektroniske låsesystemer.
Lønns- og personalmedarbeider kvalifiserer deg til å kunne arbeide med administrative oppgaver i en lønns- og personalavdeling. Utdanningen passer for deg som liker å jobbe med tall og...
Som maler vedlikeholder, fargelegger, dekorerer og restaurerer du innvendige og utvendige overflater i bygninger og konstruksjoner.
Mammologi er vitenskapen om pattedyr og tilhører zoologi feltet. En mammalog er en biolog med pattedyr som interessefelt, men yrkestittelen er som oftest biolog eller zoolog. Mammologen forsker...
En manusforfatter er en som skriver manuskript enten til film eller teater. Til forskjell fra vanlige fortellinger, har manus gjerne en mer systematisk beskrivelse av dialog, handling og scener. En...
Arbeidet består av planlegging av transportopplegg og flytende produksjonsanlegg til sjøs og teknisk utvikling av skipstyper og produksjonsplattformer.
Her klassifiseres bl.a. personer som utfører konsulenttjenester på områdene markedsføring, produktutvikling og økonomi. Arbeidsoppgaver kan være å vurdere salgsgrunnlaget for produkter...
Markedsførere kartlegger og analyserer for å skaffe seg kunnskap om det markedet de arbeider i, enten de skal selge en tjeneste, en vare på forbrukermarkedet eller varer og tjenester til andre bedrifter...
Markedsførings- og reklamekonsulenter arbeider med markedsføring av varer og tjenester for salg. Arbeidsoppgaver kan være å utarbeide handlingsplaner for markedsrettede tiltak og følge opp disse...
Som markedssjef er du ansvarlig for en bedrift eller organistasjon sine markedsaktiviteter. Dette inkluderer planlegging, gjennomføring og evaluering. Blant arbeidsoppgavene dine er også å gjennomføre...
Markedsøkonomi er en samfunnsøkonomisk koordineringsform der markedet og fri konkurranse bestemmer priser på og fordeling av knappe ressurser og goder ved hjelp av markedskrefter som tilbud og etterspørsel.
En maskiningeniør har varierte oppgaver, blant annet innenfor konstruksjon og prosjektering. Maskiningeniør jobber innen mange ulike bransjer, felles for dem er at de jobber med å utvikle produkter...
Maskinistutdanningen fører til jobb som maskinoffiser. Som maskinist jobber du i skipets hjerte, maskinrommet. Tenk deg hvor mye som må fungere ombord på et skip for å få det til å gå framover. Strømforsyning, lensepumper, dieselmotorer
Som maskør- og parykkmaker gir du rollefigurer et bestemt uttrykk ved hjelp av masker, hår og sminke.
Det som kjennetegner en matematiker er en spesielt utviklet evne til analytisk tenkning og det å finne en strukturert tilnærming til kompliserte problemer.
om materialteknolog kan du blant annet jobbe med å utvikle og optimalisere produksjon av metaller, korrosjonsproblematikk offshore, undersøke hvorfor materialer går til brudd eller godkjenne sveiser.
Som matros kan du være ansatt på både mindre ferger, hurtigbåter og på større skip som seiler innenriks og utenriks. Arbeidsoppgavene kan variere en del avhengig av på hvilken type båt du jobber.
Veldig kort definert er en matteknolog en ingeniør som har utvikling, produksjon og kontroll av næringsmidler som sitt fagområde. Matvaremarkedet er i stadig utvikling. Forbrukerne ønsker...
Som mediegrafiker er det du som skal sørge for at budskapet blir formidlet klart og tydelig til mottaker. I tillegg får du være med på å sette ditt kreative preg på ulike mediekanaler.
Som medisinsk sekretær jobber du med kontorfag og pasientadministrasjon - i primærhelsetjenesten, på sykehus eller i andre helseinstitusjoner. Du må kunne arbeide selvstendig og ta...
Mikrobiologer er spesialiserte biologer. De studerer levende organismer som er umulige å se uten mikroskop. Mikrobiologer undersøker bakterier, sopp, virus, celler og andre mikroorganismer, og jobber ofte som forskere.
Miljøterapeut er en fellesbetegnelse for alle med 3-årig høyskoleutdanning og som arbeider i sykepleietjenesten. De aller fleste miljøterapeuter arbeider i dag innenfor psykiatrien, eller...
En miljøvernleder skal koordinere og inspirere miljøvernarbeidet i kommunen. Stillingen er tillagt en rolle som pådriver, veileder og saksbehandler innen naturforvaltning, vilt- og...
En misjonær sprer budskapet om kristendommen. Dette innebærer både forkynnelse og praktisk arbeid.
En modist designer, utvikler, reparerer og produserer hatter, hodeplagg og tilbehør.
En motormann vedlikeholder og reparerer skipets motorer og andre mekaniske deler.
En motormekaniker er en båtmekaniker som repararerer, vedlikeholder og endrer båtmotorer, det være seg utenbordsmotorer, innenbordsmotorer, drivverk, propellanlegg og aggregater.
En motorsykkelmekaniker er en mekaniker som repararerer motorsykler, mopeder, snøscootere og firhjulinger (ATV).
Som murer lager du både nytt murverk og rehabiliterer og restaurererer gammelt murverk.
Musikere skaper og fremfører musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter. Musikere spiller instrumenter, synger, dirigerer og arrangerer i diverse sammenhenger.
En musikkprodusent vet hvordan moderne musikk utvikles, og kjenner hele prosessen fra låtskriving til lydmiksing.
Mykologi er en gren av både biologi- og botanikkfaget og er vitenskapen om ulike sopper. Mykologien tar for seg alt fra sopper som lever i naturen, til muggsopp og gjærsopp. Sopper er til stede i...
En møbelsnekker er en trevaresnekker som produserer møbler, trevarer og innredninger.
Som møbeltapetserer reparerer og restaurerer du gamle polstrede møbler og stopper om nye møbler.
Naturforvaltning er forvaltning av natur og landskap, gjennom planlegging, vern, skjøtsel og restaurering av ødelagte lokaliteter og å fremme bærekraftig anvendelse av naturressurser. En forutsetning...
Vanlige arbeidsoppgaver er kontroll, reparasjon, justeringer og kalibrering av magnetiske kompass. Du kan også lage eller reparere prøveutstyr og måleinstrumenter til bruk under vann.
En navigatør er personen ombord på et skip eller fly som er ansvarlig for navigasjonen.
Nettmannen er arbeidsleder på et fiskefartøy og har ansvar for at utstyret er i god stand.
En spesialist i nevrologi forventes å kunne ta hånd om diagnostikk, medisinsk behandling og rehabilitering av pasienter med organiske sykdommer, skader, misdannelser og funksjonsforstyrrelser i det...
Nevrosykepleiere er videreutdannede sykepleiere med spesialisering innen behandling av sykdom og skade i hjernen og nervesystemet.
En næringsmiddeltekniker jobber med kontrollarbeid innen næringsmiddelindustrien.
Som operasjonssykepleier er du autorisert sykepleier med videreutdanning eller mastergrad i operasjonssykepleie. Da har du spesialisert sykepleierkompetanse innen kirurgi, hygiene og omsorg.
Optronikeren produserer og reparerer optiske og måleinstrumenter.
En organisasjonskonsulent arbeider med organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, kvalitetssikring, utredning, planlegging og rapportering i organisasjonen. En organisasjonskonsulent kan...
En organist spiller kirkeorgel og står for de musikalske innslagene under gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter.
Som orgelbygger bygger, vedlikeholder og restaurerer du orgler i kirker og konsertlokaler.
Ornitologi er læren om fugler. En ornitolog er en forsker som har spesialisert seg innenfor zoologi.
En ortoped er en lege med spesialisering innen ortopedisk kirurgi. Ortopedisk kirurgi er den delen av kirurgi som dreier seg om tilstander innenfor musklene, sener, ryggrad, ben og ledd.
Som ortopeditekniker produserer, justerer og reparerer du proteser og andre ortopediske hjelpemidler til mennesker som mangler en kroppsdel, eller for å gjenopprette tapt funksjon i en kroppsdel.
En translatør er en oversetter som er i stand til å påta seg oppdrag for næringsliv, offentlige myndigheter og privatpersoner. Bare statsautoriserte translatører har rett til å bekrefte sine...
En paleontolog forsker på bergarter, dyre- og plantefossiler.
Patologi er læren om sykelige forandringer i celler og vev. En patolog konsentrerer seg om sykdommenes årsak, mekanismer og forandringer av struktur og funksjoner i organer, vev og celler under sykdom...
Pedagogikk er læren om oppdragelsen og undervisningens betydning og form, samt teknikker for hvordan man best lærer bort kunnskap til ulike grupper.
Som pedagogisk leder har du det pedagogiske ansvaret for barn i forskjellig alder. Som pedagogisk leder samarbeider du med foreldrene, lager ukeplaner, holder avdelingsmøter, tar tak i eventuelle...
Personal og organisasjonskonsulenter gir informasjon og råd om personalpolitiske spørsmål, bl.a. rekruttering, organisasjons og personalutvikling. Arbeidsoppgavene kan være å gi råd og ta del...
En personlig trener er en (som oftest) sertifisert fitness-fagperson som jobber én-mot-en eller i gruppe sammen med klienter for å hjelpe dem å nå sine treningsmål. Den personlige treneren er som en privatlærer som kan utdanne deg om helse...
Personlige assistent er et serviceyrke med ryddige arbeidsforhold. Assistentjobben er å yte service og assitanse slik at din arbeidsalder kan leve sitt liv. Tjenesten omfatter praktisk og personlig hjelp i...
Som petroleumsingeniør jobber du i olje- og gassindustrien, hvor jobben din vil bestå av å bruke din spisskompetanse til å sørge for optimalisert boring, reservoarstyring og produksjon.
En pianostemmer utfører stemming og vedlikehold av pianoer og flygler i private hjem, ved institusjoner, på verksteder eller i pianoforretninger.
En planteinspektør arbeider med kontroll, vurdering og godkjenning av planter.
Plastikkirurgi er en egen kirurgisk spesialitet som omfatter undersøkelse, vurdering og behandling av medfødte og andre deformiteter som omfatter hud, underhud, og underliggende...
En platearbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.
En politiker jobber med fordelingen av ressursene i samfunnet. Som politiker jobber man med å fremme ulike prioriteringer og er med på å avgjøre hvordan sosiale og ideologiske verdier skal vektlegges...
Som rådgiver for utøvende politikere - stortingsrepresentanter, statsråder eller politikere på fylkes- og lokalnivå – skal man bistå politikeren med råd i de løpende konkrete sakene.
En produksjonselektroniker er en elektrofagarbeider som arbeider med produksjon og montering av elektroniske komponenter.
Som produksjonstekniker har du ansvar for å utvikle og drifte produksjonsprosesser i industrien. Produksjonsteknikk brukes når maskiner framstiller produktene.
Profesjonelle idrettsutøvere trener ofte og mye, og for å nå til toppen kreves gjerne et stort talent for idretten de bedriver. Hverdagene består av trening og forberedelse til stevner, kamper eller...
En programmedarbeider en journalist som samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio.
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk.
Som softwareutvikler skal du kunne skape nye IT-anvendelser, utvikle ny software og tilpasse og utnytte eksisterende software. IT skapes i et dynamisk samspill mellom teknikk, design og mennesker. Dette gjør...
Prosessteknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.
Prosjektarbeid har blitt den foretrukne arbeidsformen i organisasjoner og næringsliv, og personer som kan lede prosjekter er attraktive. Man forsøker å lære seg alle sider ved prosjekt-arbeid, som...
En prosjektingeniør er ansvarlig for gjennomføring av ferdigstilt prosjekt eller deler av et prosjekt.
Prosjektleder er betegnelsen på den som utfører den løpende daglige ledelsen av et prosjekt.
En IT-prosjektleder (Information Systems Project Manager) er administrerer mennesker og tekniske ressurser for å oppnå viktige prosjektmål i overensstemmelse med avtalte begrensninger i kvalitet...
En psykiater er utdannet lege med spesialisering i psykiatri – og befatter seg med psykiske lidelser hos voksne. Psykiateren arbeider med forståelse av årsakssammenhenger og utvikling, og jobben...
En psykiatrisk sykepleier er en sykepleier som har spesialisert seg innenfor psykoterapi. Spesialisering skjer etter at sykepleiernen har jobbet i noen år. For de fleste spesialutdanningene er det krav om...
En psykolog utfører undersøkelser, tester, behandlinger, trening, og gir rådgivning og undervisning. Det kan være både på klinikken med en person eller med større grupper ute på skoler eller i bedrifter.
Psykoterapi defineres tradisjonelt som behandling av sjelen eller psyken, eller som behandling av psykiske problemer med psykologiske metoder...
Som pølsemaker jobber du i hovedsak med produksjon av alle typer pølser, kjøttpålegg, posteier, spekemat og andre produkter med kjøtt som råstoff.
En radiograf jobber med pasientbehandling ved bruk av røntgenologiske og fluoroskopisk utstyr (elektromagnetiske stråler). De fleste radiografer jobber med å ta bilder, som radiologen...
Radiologi er en spesialitet som jobber med bildediagnostikk og bildeveiledet behandling. Radiologenes arbeid omfatter blant annet røntgenundersøkelser, ultralyd og magnetisk resonans tomografi...
En redaksjonssekretær kan være tilknyttet en avis, radio, fjernsyn, tidskrift, magasin eller forlag. Arbeidsoppgavene varierer, men i likehet med en journalist kan redaksjonssekretæren produsere egne saker...
En redaktør er øverste leder og ansvarlig for et medium eller annen publikasjon. En redaktør jobber ofte i en avis, fjernsyn, radio eller i forlag. I en redaksjon er strukturen ofte bygd opp slik at de har...
Utdanningen Regnskapskonsulent passer for deg som ønsker en karriere i regnskaps- eller økonomiavdelinger i mellomstore eller større bedrifter, hvor du vil kunne ta større del i arbeidsoppgavene innenfor regnskap og økonomistyring i bedriften.
Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter hjelper til med registrering og beregning ved regnskapsføring og bokføring, ved beregning av lønns og produksjonskostnader og ved kontante...
En reindriftsutøver driver egen tamreindrift eller arbeider i næringen på annen måte. Reinsdyr avles først og fremst for kjøttet og skinnet, men også geviret og melken utnyttes.
En reisekonsulent selger og skreddersyr hovedsakelig reiser for privatkunder og forretningsreisende, men kan også formidle reisepakker og turer som arrangeres av turoperatør.
En reiseleder er oftest tilknyttet et reisebyrå eller en turoperatør. Som reiseleder skal du legge til rette for kundens reiseopplevelse. Reiselederen har kunnskap om ulike lands severdigheter og historiske og politiske forhold.
Med denne spesialiseringen har du et godt utgangspunkt for de fleste jobber i reiselivsnæringen. Du vil finne tidligere reiselivskoordinatorer som arbeider både i luften og på bakken i norske og utenlandske...
Rektor er en utdanningsinstitusjons øverste pedagogiske, faglige, og administrative leder, samt personalleder. Fortrolig med alle skolens oppgaver og ansvarlig for skoleutviklingen. Vanlige arbeidsoppgaver...
Renholdsoperatører utfører renholdsarbeid i næringsbygg og hos virksomheter. Som faglært renholdsoperatør kan du ha varierte arbeidsoppgaver.
Resepsjonister tar imot gjester ved hoteller, store arbeidsplasser eller andre steder med behov for resepsjon.
Reseptar er en person med bachelorgrad i farmasi eller en tidligere utdanning fra høgskolene. Tidligere hadde reseptaren en eksamen fra Statens reseptarhøgskole i Oslo og to andre høgskoler. En ny...
Som reseptarfarmasøyt har du gode kunnskaper om legemidler, framstilling av legemidler og hvordan legemidlene virker og kan brukes til behandling og forebygging.
En reservedelsekspeditør skal sørge for at mekanikere og kunder får rask tilgang til deler og utstyr til kjøretøy.
Restaurantsjefer arbeider vanligvis ved større hoteller, og gjerne med flere restauranter. Restaurantsjefen har hovedansvaret for den daglige driften av restauranten.
En revisors hovedoppgave er kontroll av årsregnskapet til revisjonspliktige foretak, men også annen bistand og rådgivning er viktige oppgaver. Revisoren hjelper bedrifter og andre virksomheter...
Som revmatolog behandler du betennelse og andre lidelser i kroppens organer, ofte i ledd og ryggsøyle.
Som rørlegger er du ekspert på rørtekniske installsjoner. Du tilpasser, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg (VVS). Det kan dreie seg om alt fra små enkle reparasjoner og justeringer, til installering av avanserte røranlegg.
Som salgssjef har du ansvaret for bedriftens eller organisasjonens salgsorganisasjon...
En salmaker produserer, reparerer og vedlikeholder bilseter, seletøy, ridesaler, kofferter, vesker og liknende. Salmakeryrket innebærer arbeid med blant annet skinn, lær, kunstskinn, duk og lerret.
Som samfunnsgeograf har du mulighet til å jobbe på mange ulike steder. Du finner samfunnsgeografer i offentlig sektor, for eksempel i departementer og i ulike kommunale etater. Her er...
Samfunnsøkonomi omhandler hvordan vi best kan utnytte ressursene i samfunnet, enten det er arbeidskraft, naturressurser eller kapital. I samfunnsøkonomi lærer du metoder for å analyser vanskelig og til...
En musiker er en person som fremfører, komponerer eller koordinerer musikk. Musikere kan deles inn i hvordan de forholder seg til musikken. Sangere (eller vokalister) bruker stemmen sin. Instrumentalister...
Som sangpedagog (vokalpedagog) arbeider du med å lære bort sang. Du kan jobbe i en rekke typer miljøer, alt fra sangopplæring med barn til undervisning på universitetet.
Som seilmaker lager og reparerer du seil, presenninger, kalesjer og andre fasongsydde produkter.
Seismologi er læren om jordskjelv. Det er fundamentalt sett et akademisk tema, og egner seg derfor for personer med anlegg og lyst til forskning. Det har i tillegg en rekke praktiske anvendelser, der...
En Sekretær er en ”Management Support Professional” dvs at han eller hun yter støtten som lederne og mellomlederne i bedriften eller organisasjonen trenger for å kunne fungere best mulig i jobbene...
Som selger er du den som møter selskapets kunder og i så måte din arbeidsgivers ansikt utad. DIn hovedoppgave er å sørge for at selskapet du representerer får solgt sine produkter til markedet...
En serigraf jobber med serigrafisk trykking, tidligere kalt silketrykk eller sjablongtrykk.
Servitør er en yrkesutøver som betjener gjester i restaurant og hotell (tidligere kalt kelner eller serveringsdame).
SFO-assistenten bistår lærere og annet personell ved skolene, særlig med oppfølging av enkeltelever.
En barnehageleder har det øverste pedagogiske, personalmessige og administrative lederansvaret for en skolefritidsordning eller aktivitetsskole.
En sikkerhetsingeniør sikrer at konstruerte systemer gir akseptable nivåer av sikkerhet. Det er sterkt knyttet til systemutvikling, industri og er en undergruppe av systemteknisk prosjektering. Sikkerhetsingeniøren sikrer at et livskritisk system oppfører seg som det skal, selv når komponenter svikter.
En sikkerhetskonsulent skal kunne være ansvarlig for datasikkerheten i alle typer nettverk i små og mellomstore bedrifter. Han eller hun skal ha god kjennskap til sikkerhetsmetoder innen fysisk sikring, teknisk...
Sivilingeniørene er ettertraktede og tilbys spennende jobber på så forskjellige områder som sykehus/medisinsk forskning, næringsmiddelindustri, luftfart, oljeleting, telekommunikasjon...
Med tittelen Siviløkonom er du godt kvalifisert for ledende funksjoner i alle typer bedrifter i alle bransjer. Utdannelsen dekker et svært bredt fagområde og det er få utdannelser som gir tilsvarende...
Som sjømathandler jobber du med salg av fisk og andre sjømatprodukter. Du gir også tilberedningstips til kunder.
Som sjøoffiser er du en leder med et stort ansvar for mennesker, økonomiske verdier og ofte miljøfarlige laster. Avanserte skip trenger mannskap som har nautisk kunnskap, er sosialt dyktig og har...
Som skipselektriker er du elektrofagarbeider, og skipets spesialist på elektriske instrumenter.
Skipsoffiser er en betegnelse som brukes om de personene ombord på et skip, både handelsfartøy og krigsfartøy, som har maritim utdannelse som sammen med fartstid gir rett til et skipsoffisersertiftkat.
Skipsoperatøren arbeider i et rederi. Arbeidsoppgaver går ut på å formidle beskjed til båtene om hvor de skal seile, og informere skipets kaptein om fraktavtaler.
Skogbrukssjefen er ansatt i kommunen for å gi råd og veiledning om skogbruk. En viktig del av jobben er å forvalte lover og forskrifter om skog og skogbruk.
Som skogsoperatør kan du jobbe med forskjellig arbeid knyttet til skogsdrift og skjøtsel av skog.
Skoleassistenten bistår lærere og annet personell ved skolene, særlig med oppfølging av enkeltelever.
Som skomakeren reparerer og vedlikeholder du skotøy. Noen skomakere designer og lager nye sko. Mange tilpasser og produserer ortopedisk fottøy.
En skriftgransker jobber med skriftanalyse og undersøkelser av skriftstykker. Dette kan være alt fra falske kontrakter til anonyme trusselbrev.
En skuespiller formidler en tekst eller framstiller en rolle i teater, film, tv, radio, digitale medier m.m. Teksten/rollen framføres fysisk eller bare ved hjelp av stemmen, foran et tilstedeværende publikum eller...
Som slakter tar du imot dyret på slakteriet og er med på hele prosessen med avlivning. Denne ender med at den ferdige skrotten sendes videre i produksjonskjeden.
Smeden har kunnskap om de ulike teknikkene og metodene i smedfaget, deriblant å skjære, smi, sveise, herde og file. Smeden må også ha høy kompetanse innen bruk av forskjellige ståltyper.
Som sminkør legger du sminke og setter opp hår på skuespillere, artister og andre.
Snekker er en person som utøver snekkerfaget, et håndverksfag med lange tradisjoner.
Sorenskriver (også kalt tingskriver) er betegnelsen på en dommer som er øverste administrative leder av en domstol i første instans, det vil si tingrettene. Sorenskriveren er offentlig embetsmann. Tidligere...
Sosialantropologi beskjeftiger seg med det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Gjennom studiet får du kunnskap om, og forståelse for, kulturformer og variasjon. Ved å anvende et...
En sosialarbeider jobber med en del mennesker som har sosiale problemer. Som sosialarbeider kan man få jobb innen offentlig sektor eller i private organisasjoner. Arbeidet kan være slik at du jobber...
Sosiologi er det bredeste samfunnsfaget du kan studere, og kan kort defineres som studiet av mennesker i samfunn.
En sosionom har mange forskjellige arbeidsoppgaver. I all hovedsak skal jobbe med mennesker i vanskelige livssituasjoner som har behov for forskjellige type støtte i hverdagen. Sosionomen skal blant...
En spaterapeut har bredere kompetanse enn en massør, og har derfor muligheter i yrkeslivet. Denne utdanningen bygger også på massasjens viktigste oppgave; å løse opp spenninger i muskulaturen...
Spesialpedagogikk er et fagområde som har fokus på mennesker som faller utenfor de normale rammene til pedagogikken. Det er ofte et fokus på vansker av ulike slag, og innenfor spesialpedagogikken kan...
En spilldesigner spesialiserer seg på å skape interaktive opplevelser, og har ansvar for spillets regler og mekanikker. Dette innebærer å sørge for at spillet er balansert, forståelig og at det er...
Spillprogrammereren er en programmerer med fokus på grafikk- og simuleringsløsninger, med ekstra fordypning innen teorien og teknologien som benyttes i spill. Vanlige arbeidsoppgaver...
En språkkonsulent er en medarbeider i en redaksjon hvor vedkommende arbeider som språkautoritet, rådgiver og ansvarlig for at det redaksjonelle innholdet er korrekt grammatisk formulert...
En steinfagarbeider jobber med utvinning av naturstein og bearbeiding av ulike steintyper.
En stillasbygger har som hovedoppgave å bygge stillaser og plattformer slik at andre yrkesutøvere kan utføre sine oppgaver.
En storurmaker vedlikeholder, reparerer og restaurerer store urverk som tårnur og stueur.
En strikkehåndverker strikker klær, stoff, interiørartikler og utsmykninger. I arbeidet benyttes både tradisjonelle og manuelle teknikker og verktøy, og moderne maskiner.
Som styrmann (skipsfører) er du en dekksoffiser som jobber på båt. Båtene kan være passasjerbåter såvel som handelsskip.
Som sveiser består jobben av å utføre sveisearbeid på forskjellige konstruksjoner av metalliske materialer. I dag går omtrent halvparten av hele verdens stålproduksjon til sveisede konstruksjoner og produkter. Dagens sveisemetoder gjør det mulig å sveise de aller fleste metaller. Det sveises for å lage alt fra små elektronikkdeler til store konstruksjoner.
En sykepleier er autorisert helsepersonell som jobber med å oppnå, opprettholde eller gjenopprette optimal helse og omsorg for syke mennesker. Sammen med pleie og behandling er dette...
Systems engineering er et tverrfaglig felt, og en anerkjent metode for utvikling av systemer i blant annet bilindustriem, innen databehandling, nettverk, kommunikasjon, forskning og utvikling...
Det er mange typer studier som fører til jobber innen data og informatikkstudier både på universiteter og høyskoler. Studiene kan være av forskjellige lengde, hvor 3 eller 5 år er mest vanlig...
En systemutvikler kombinerer analyseferdigheter med tilpassing og konfigurering av funksjoner i programvarepakker – som CRM- og ERP-systemer. Systemutvikleren jobber også med rådgivning, og...
Sølvsmeden eller korpussølvsmeden lager alt fra fat, kanner, lysestaker, sølvbestikk til smykker.
En taksidermist stopper ut og preparerer dyr, og yrket kalles også dyreutstopper.
Som taktekker tekker du tak på nybygg, og repararerer og rehabiliterer eksisterende tak.
Aktuelle arbeidsplasser for en tannhelsesekretær er innen den offentlige og private tannhelsetjenesten, klinikker ved de odontologiske fakultetene, ved spesialistklinikker, kjevekirurgiske...
Når tegnspråkbrukere møter hørende som ikke kan tegnspråk, er det behov for tolk. Som tegnspråktolk er du det språklige bindeleddet mellom hørende og døve, døvblinde eller hørselshemmede.
En tekstforfatter er ofte den som bidrar med substans, strategi, retning og innhold til annonser, taler, brosjyrer, nettsider, reklamefilmmanus, kundeblader og temaaviser. En dyktig...
Som utøvende tekstilkunstner eller kunsthåndverker innen tekstilfaget utformer man gjerne bruksrelaterte tekstiler som kjoler, skjerf, slips og vesker og/eller mer skulpturelle objekter som skulpturer og utsmykkinger.
Tekstilrenseren arbeider med rengjøring av klær i renserier og vaskerier. Det stilles store krav til kunnskap om kjemikaliene som brukes og utslipp av disse.
Som telekommunikasjonsmontør installerer, drifter og vedlikeholder du telenett, kabelnett, satellittsamband og datanett.
Tingerettsdommer er en tittel som brukes i en del byer. Denne dommeren har forskjellige oppgaver som vielser, skilsmisse og separasjon, dødsfall/arv, konkurser tvangssalg, fravikelse og annen tvangsfullbyrdelse, midlertidig sikring, gjeldsordning etter gjeldsordningsloven, klage til domstolen og notarialbekreftelser.
En togelektriker er en elektrofagarbeider som jobber med vedlikehold, reparasjon og installasjon av elektriske anlegg for jernbaner, forstadsbaner, tunnelbaner og sporvogner.
Toksikologi er læren om giftstoffer. Toksikologer deles gjerne i to undergrupper, økotoksikologer som jobber med miljøeffekter av ulike kjemikalier, og humantoksikologer som jobber med effekter på...
En tolk er en person som overfører mening muntlig fra ett språk til et annet, med unntak av tegnspråktolking, hvor meningen overføres mellom lyd og bevegelser. Tolking kan foregå på flere måter, og de...
En trebåtbygger er en båtbygger som jobber med fiske-, lyst- og veteranbåter. Trebåtbyggeren jobber med skrog, dekk, dekkshus, innredninger, rundholt og rigg.
Tredreieren lager produkter og enkeltdeler i tre ved hjelp av en dreiebenk og ulike dreiejern.
Som treskjærer former, restaurerer, rekonstruerer og utsmykker du treprodukter med utskjæringer.
Trevaresnekkeren lager treprodukter som dører, vinduer, trapper og innredninger til kjøkken og bad.
Som turistguide leder du omvisninger for reisende. Du har bred kunnskap om områdene du guider i.
Tømrere bygger, renoverer, rehabiliterer og vedlikeholder hus. Dette kan være nybygging, ombygging eller renovering av eldre bygg. Som tømrer bruker du en del tid på utmåling, planlegging og drift av byggeplassen.
I Norge brukes tittelen innen høyere utdannelse i formen høgskolelektor eller universitetslektor.
Urolog er en lege og kirurg med spesialisering i sykdommer i nyrene, urinveier og kjønnsorganer.
Utstillingsdesigneren sørger for eksponering av produkter og tjenester og profilering av bedrifter og arrangementer.
Vaskerioperatører utfører renhold og vedlikehold av tekstiler til storkunder.
En vei- og anleggsarbeider jobber med bygging, drift og vedlikehold av veier.
En verktøymaker produserer verktøy til industrien. Arbeidet foregår både for hånd og maskinelt.
Vernepleieren er autorisert helsepersonell, og jobber med å oppnå best mulig livskvalitet for mennesker med sosiale, fysiske eller psykiske vansker. Gjennom miljøarbeid gir vernepleieren sosial...
En vikler- og transformatormontør er en elektrofagarbeider som bygger, monterer og vedlikeholder elektriske produksjonsmaskiner. Dette kan være motorer, generatorer, transformatorer og andre elektriske maskiner.
Virologen er ekspert på virus, og kan blant annet jobbe med å klassifisere, isolere eller fremdyrke virus.
En webmaster er en person som administrer eller er ansvarlig for den tekniske delen av et nettsted. Dette kan for eksempel være en internettside, et forum, eller en chattekanal. En webmaster arbeider...
En webdesigner kombinerer design, utvikling og administrasjon av multimedia-applikasjoner og nettsteder – og drar generelt nytte av en grunnleggende forståelse for websystemer og teknologi, herunder...
En webmarkedsfører behersker kommersiell webkommunikasjon og skal kunne bygge kommersielle nettsteder ved hjelp av verktøy og driftsprosesser. Han skal kunne beherske nettbasert...
En webredaktør er ansvarlig for innhold og bilder som brukes på en nettside. De planlegger, researcher, skriver kopiere og redigere innholdet på en nettside. De kan være involvert i å gi kopi til internett eller for en organisasjons interne intranettside.
En yrkesfaglærer er en lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag i grunnskolen, i første rekke i ungdomsskolen, i videregående opplæring, folkehøyskole eller annen faglig-pedagogisk...
Zoologi er læren om dyr, og utgjør dermed et av biologiens fagområder. Fagets videre inndeling bygger på dyregruppene som studeres, bl.a.: entomologi – læren om insekter (evt. leddyr)...
Økonomer jobber innen et bredt og allsidig fagfelt. Arbeidsoppgaver kan derfor variere mye fra person til person. Felles for økonomene er at de har kunnskap innen økonomi, som for eksempel regnskap, revisjon, analyse eller liknende.
Økonomikonsulenten er en sentral ressursperson på økonomiområdet. Økonomikonsulenter arbeider med budsjettering og budsjettkontroll i det private næringsliv eller i offentlig forvaltning. Som...
Finansdirektør eller chief financial officer (CFO) (engelskspråklig tittel) er en tittel som brukes for den øverste økonomistillingen i et større aksjeselskap, konsern eller en næringslivsorganisasjon.
Som øre-nese-halsspesialist er du lege med spesialisering på sykdommer i øre, nese og hals.
Øyelege er en spesialisering innen øyesykdommer, og omfatter dermed læren om øyets normale funksjon, samt tilstander i øyet og øyets omgivelser.

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

DESIGN OG TEKNOLOGI

HELSE OG MEDISINSKE FAG

MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE

HR OG LEDELSE

KREATIVITET OG INNOVASJON

REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE

BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

MASTER LEDELSE
 

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE

BACHELOR ØKONOMI
OG LEDELSE

BACHELOR INNKJØPSLEDELSE
 

ETTER- OG VIDEREUTDANNING
 

BACHELOR KREATIVITET, INNOVASJON
OG FORRETNINGSUTVIKLING

MOTE
 

INGENIØR
 

IT-UTDANNINGER
 

DESIGNSTUDIER - FAGSKOLE
 

ØKONOMI, LEDELSE OG INNOVASJON
 

ANVENDT PSYKOLOGI -
OSLO ELLER NETTSTUDIER

LÆRERUTDANNINGER
 Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor film, TV og kultur.

Har du lyst til å jobbe med mennesker? Det er et stadig økende behov for kompetanse innen ulike helse- og sosialfaglige retninger. Hos oss har du mange muligheter for å finne det studiet som passer for akkurat deg.

Våre studier innen idrett er rettet mot bevegelse, opplevelse, helse og ledelse.
Studiene er på individ- og samfunnsnivå, noe som gjør at du kan jobbe som f.eks. trener, leder og lærer.

Vil du lage musikk, lære bort musikk eller jobbe i musikkbransjen har vi studiene for deg.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

Ønsker du å jobbe kreativt eller lede kreative prosjekter og prosesser? Da har vi studiene for deg. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor animasjon og spill.

Det moderne arbeids- og samfunnsliv er i konstant endring. En utdanning innen økonomi, ledelse, innovasjon og reiseliv gir deg et fundament for å forstå og mestre vår nye hverdag.

Lærerutdanningene i Hamar er forskningsbaserte, yrkesrettede og praksisnære. Vi har sterke fagmiljøer som fokuserer på å skape en bedre skole- og barnehagehverdag for barn, ungdom, foreldre og ansatte.

Språk og litteratur er en viktig del av hverdagen vår. Språket er en del av kulturen og personligheten til hver av oss. Språkets oppbygning og utvikling, litterære tekster fra fortid og nåtid og hvordan den teknologiske utvikling preger både språk, litteratur og kultur er spennende å se nærmere på.

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER

LES MER OG SE VÅRE STUDIER


TREIDER FAGSKOLER
Teider Fagskoler tilbyr praktiske og direkte jobbkvalifiserende utdanninger innenfor ulike bransjer og funksjoner. Fulltidsstudiene går over ett eller to semestre på dagtid. Vi tilbyr også deltidsutdanninger på kveldstid, to kvelder per uke, over to semestre. Undervisningen foregår i klasserom. Dette sikrer god støtte og oppfølging gjennom studieåret.
LES MER OM SKOLEN

BJØRKNES HØYSKOLE
Vi tilbyr spennende høgskoleprogrammer innen bla. medisin, ernæring og helsefag. Vi tilbyr høgskolestudier innen helse- og samfunnsvitenskap i Oslo og på nett, i tillegg til studier i Sentral-Europa, Australia og USA.
LES MER OM SKOLEN

AMERICAN COLLEGE OF NORWAY
Begynn på bachelorgraden din i Norge, og fullfør i USA! Studiet ved ACN gir deg et faglig og sosialt fundament som er gull verdt når du skal studere i USA. En amerikansk bachelorgrad består av fire år. Som ACN-student tar du det første året i Norge, og de resterende ved et universitet i USA.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN KRISTIANIA
Bli attraktiv i morgendagens arbeidsmarked! Høyskolen Kristianias utdanningstilbud strekker seg fra fagskole- og bachelorstudier til mastergradsnivå innen:
Markedsføring og salgsledelse - Helse og medisinske fag - Design og teknologi - HR og ledelse - Reiseliv- og hotelledelse - Medier og kommunikasjon - Kreativitet og innovasjon.
LES MER OM SKOLEN

HØGSKOLEN I INNLANDET
HIHM+HIL=ENDA BEDRE SAMMEN. Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer er fra 1.1.2017 sammenslått til Høgskolen i Innlandet. Den nye høgskolen har 105 studier fordelt på 15 fagområder, over 13000 studenter og over 950 ansatte.
LES MER OM SKOLEN

HØYSKOLEN I MOLDE
Høgskolen i Molde skal være en møteplass for kunnskapsbygging, der studenter og forskere skal kunne få utvikle sitt talent og sine faglige interesser i et åpent og attraktivt miljø. Høgskolen i Molde har en visjon om å være en annerledes og bedre utdanningsinstitusjon!
LES MER OM SKOLENGrunnskolelærer ved Høgskolen i Østfold
Ønsker du å gi av deg selv, bruke dine evner og gjøre en forskjell for barn og unge? Ønsker du å arbeide i et av samfunnets viktigste yrker? Ved Høgskolen i Østfold utdanner vi fremtidens lærere til fremtidens skole.

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 1. - 7. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER

LES MER OM GRUNNSKOLELÆRER 5. - 10. TRINN VED HØGSKOLEN I ØSTFOLD HER
Høyskolen Kristiania har et av landets ledende fagmiljøer innen markedsføring.
Foreleserne har lang fartstid fra næringslivet. Dette preger undervisningen, som ofte berikes med dagsaktuelle problemstillinger og praktiske caser.

Bachelor (3 år)
Markedsføring og merkevareledelse
Markedsføring og salgsledelse

Master (2 år)
Markedsføringsledelse