Her finner du alt av informasjon om utdanning i Bergen

Det er 57 registrerte skoler som tilbyr studier i Bergen, og du kan velge mellom 606 ulike studier.

Følgene skoletyper er registrert i Bergen:
HøgskoleFagskoleVideregåendeFriskoleFrisør og hudpleieFolkehøgskoleKurstilbyderUniversitet.

Vi har også relaterte artikler som omhandler utdanning i Bergen.

UTDANNING I Bergen
(STUDIER OG SKOLER)
Lagre til Mine favoritter
57 SKOLER 606 STUDIER 448 RELATERTE YRKER

Alt om utdanning, studier og skoler i Bergen

Bergen er en by og kommune i Hordaland fylke på Norges vestkyst, omgitt av de syv fjell, og ofte kalt Vestlandets hovedstad. Bergen var Nordens største by frem til 1600-tallet og Norges største by til innpå 1830-tallet, og har siden vært Norges nest største by.

Bergen kommune passerte 263 000 innbyggere i 2011, og storbyregionen Bergen og omland har over 80 % av innbyggerne i Hordaland og over 30 % av innbyggerne på Vestlandet.

Du kan studere ved 57 skoler i Bergen

NHH er blant Skandinavias leiande handelshøgskular, og er studentane sitt førsteval når dei skal ta økonomisk-administrativ utdanning i Noreg.

Hvis ditt mål er å få en solid og direkte jobbrelevant utdanning for å komme raskt tilbake til arbeidslivet eller i ny jobb, bør du velge Treider Fagskoler. Vi har en lang og positiv historikk å se tilbake på. Våre studier er spisset mot arbeidsmarkeds behov.

Vi har som ambisjon å byggja tilstrekkeleg kompetanse til å bli eit universitet med forsking, utviklingsarbeid og formidling retta mot yrka vi utdannar for.

Velg en utdanning du kan møte morgendagen med - Tenk framover. Studier innen: Markedsføring, Ledelse, Kommunikasjon, Kreativitet og Helse.

Studienavn Fagområder Nivå Lagre studie ?
KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag 2-årig master 0
ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag 2-årig master 0
TEOLOGI Historie, religion, idéfag 2-årig master 0
FILOSOFI Historie, religion, idéfag 2-årig master 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag 2-årig master 0
RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag 2-årig master 0
INFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master 0
BIOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master 0
FYSIKK Matematikk og naturfag 2-årig master 0
KJEMI Matematikk og naturfag 2-årig master 0
MATEMATIKK Matematikk og naturfag 2-årig master 0
MEDIEVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag 2-årig master 0
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master 0
PETROLEUMSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
PROSESSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
ALLMENN LITTERATURVITENSKAP Språk, litteratur 2-årig master 0
ENGELSK Språk, litteratur 2-årig master 0
FRANSK Språk, litteratur 2-årig master 0
GRESK Språk, litteratur 2-årig master 0
LATIN Språk, litteratur 2-årig master 0
NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Språk, litteratur 2-årig master 0
TYSK Språk, litteratur 2-årig master 0
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi årsstudium 0
ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi 2-årig master 0
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master 0
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master 0
SAMMENLIKNENDE POLITIKK Samfunnsfag, psykologi 2-årig master 0
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master 0
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master 0
BARNEVERNSPEDAGOG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag 2-årig master 0
KUNST OG HÅNDVERK Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium 0
KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium 0
MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium 0
FILOSOFI Historie, religion, idéfag årsstudium 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag årsstudium 0
RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag årsstudium 0
IDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv årsstudium 0
NATURFAG Matematikk og naturfag årsstudium 0
NATURVITENSKAPELIGE FAG Matematikk og naturfag årsstudium 0
MEDIEVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag årsstudium 0
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag årsstudium 0
INTERKULTURELL FORSTÅELSE Samfunnsfag, psykologi årsstudium 0
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium 0
SAMMENLIKNENDE POLITIKK Samfunnsfag, psykologi årsstudium 0
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium 0
ENGELSK Språk, litteratur årsstudium 0
NORDISK Språk, litteratur årsstudium 0
NORSK SOM ANDRESPRÅK Språk, litteratur årsstudium 0
TYSK Språk, litteratur årsstudium 0
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon årsstudium 0
KUNSTHISTORIE Estetiske fag, kunst- og musikkfag bachelor 0
MUSIKKVITENSKAP Estetiske fag, kunst- og musikkfag bachelor 0
FILOSOFI Historie, religion, idéfag bachelor 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag bachelor 0
RELIGIONSVITENSKAP Historie, religion, idéfag bachelor 0
TEOLOGI Historie, religion, idéfag bachelor 1
HOTELLEDELSE - HOTELLADMINISTRASJON Hotell- og reiselivsfag bachelor 1
INFORMASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk bachelor 0
BARNEHAGELÆRERUTDANNING Lærer- og lektorutdanning bachelor 0
BARNEHAGELÆRERUTDANNING, DELTID Lærer- og lektorutdanning bachelor 0
BIOLOGI Matematikk og naturfag bachelor 0
FYSIKK Matematikk og naturfag bachelor 0
INFORMATIKK-MATEMATIKK-ØKONOMI Matematikk og naturfag bachelor 0
KJEMI Matematikk og naturfag bachelor 0
MATEMATIKK Matematikk og naturfag bachelor 0
MATEMATISKE FAG Matematikk og naturfag bachelor 0
MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag bachelor 0
JOURNALISTIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag bachelor 0
MEDIEVITENSKAP Mediefag, bibliotekfag og journalistfag bachelor 0
NYE MEDIER Mediefag, bibliotekfag og journalistfag bachelor 0
BIOINGENIØRUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag bachelor 0
ERGOTERAPEUTUTDANNING (ERGOTERAPI) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag bachelor 0
FYSIOTERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag bachelor 0
HUMAN ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag bachelor 0
RADIOGRAFUTDANNING (RADIOGRAFI) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag bachelor 0
SYKEPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag bachelor 0
TANNPLEIERUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag bachelor 0
VERNEPLEIERUTDANNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag bachelor 0
PEDAGOGIKK Pedagogiske fag bachelor 0
SPESIALPEDAGOGIKK Pedagogiske fag bachelor 0
ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP Samfunnsfag, psykologi bachelor 0
ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi bachelor 0
EUROPASTUDIER (EU) Samfunnsfag, psykologi bachelor 0
GENERELL PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi bachelor 0
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi bachelor 0
INTERKULTURELL FORSTÅELSE Samfunnsfag, psykologi bachelor 0
POLITISK ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi bachelor 0
SAMMENLIKNENDE POLITIKK Samfunnsfag, psykologi bachelor 0
SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi bachelor 0
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi bachelor 0
UTVIKLINGSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi bachelor 0
ENGELSK Språk, litteratur bachelor 0
FRANSK Språk, litteratur bachelor 0
NORDISK Språk, litteratur bachelor 0
TEGNSPRÅK OG TOLKNING Språk, litteratur bachelor 0
TYSK Språk, litteratur bachelor 0
INGENIØR - AUTOMATISERINGSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur bachelor 0
INGENIØR - BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur bachelor 0
INGENIØR - DATA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur bachelor 0
INGENIØR - ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur bachelor 0
INGENIØR - ELKRAFTTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur bachelor 0
INGENIØR - KJEMI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur bachelor 0
INGENIØR - MARINTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur bachelor 0
INGENIØR - PRODUKSJONSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur bachelor 0
NANOTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur bachelor 0
INTERNASJONAL MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon bachelor 1
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon bachelor 0
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon bachelor 0
FRANSK Språk, litteratur årsstudium 0
STATISTIKK Matematikk og naturfag 2-årig master 0
HELSEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
KULTURVITENSKAP Historie, religion, idéfag 2-årig master 0
FISKERIBIOLOGI OG FORVALTNING Matematikk og naturfag 2-årig master 0
MOLEKYLÆRBIOLOGI Matematikk og naturfag 2-årig master 0
FYSIOTERAPIVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
LOGOPEDI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
RADIOGRAF / BIOINGENIØR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
ORALVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
ANTROPOLOGI OG UTVIKLING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master 0
SPANSK SPRÅK OG LATINAMERIKASTUDIER Språk, litteratur årsstudium 0
ITALIENSK Språk, litteratur 2-årig master 0
NORRØN FILOLOGI Språk, litteratur 2-årig master 0
RUSSISK Språk, litteratur 2-årig master 0
SPANSK SPRÅK OG LATINAMERIKASTUDIER Språk, litteratur 2-årig master 0
MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon bachelor 1
BEDRIFTSØKONOM Økonomi, marked og administrasjon årsstudium 1
MARKEDSØKONOM Økonomi, marked og administrasjon årsstudium 1
ANVENDT OG UTREGNINGSORIENTERT MATEMATIKK Matematikk og naturfag 2-årig master 0
GEOVITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master 0
GENETISK RETTLEDNING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
HELSEFREMMENDE ARBEID OG HELSEPSYKOLOGI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
SYKEPLEIEVITENSKAP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
KUNSTFAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag bachelor 0
VISUELL KOMMUNIKASJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag bachelor 0
DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag 2-årig master 0
BIBELSKOLE Historie, religion, idéfag andre grader/kurs 0
EIENDOMSMEGLING Økonomi, marked og administrasjon bachelor 1
VAREHANDELSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon bachelor 1
KREFTSYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning 0
SPESIALPEDAGOGIKK Pedagogiske fag videre- og etterutdanning 0
FORDYPNINGSKURS I SKAPENDE SKRIVING Mediefag, bibliotekfag og journalistfag årsstudium 0
RESPONSKURS Mediefag, bibliotekfag og journalistfag andre grader/kurs 0
SOMMERKURS - PROSA OG LYRIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag andre grader/kurs 0
REGNSKAP OG REVISJON (MRR) Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master 0
MUSIKKPEDAGOGIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag 2-årig master 0
MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon bachelor 1
TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag 2-årig master 0
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON, FORDYPNING MASKINTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
BYGG OG ANLEGG, FORDYPNING BYGG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
ELEKTROLINJEN, FORDYPNING ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
ELEKTROLINJEN, FORDYPNING ELKRAFT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
DATATEKNIKK, FORDYPNING DRIFT OG SIKKERHET MED PROGRAMMERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
ELEKTROLINJEN, FORDYPNING AUTOMATISERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
PSYKISK HELSEARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning 0
REGNSKAPSMEDARBEIDER Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning 1
KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning 1
INTERIØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning 1
GRAFISK DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning 0
ILLUSTRASJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning 1
KJEMI, FORDYPNING PROSESSTEKNIKK Matematikk og naturfag fagskoleutdanning 0
LYD- OG MUSIKKPRODUKSJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning 1
3D DESIGN OG ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning 1
3D FILMPRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning 1
BIOMEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag 2-årig master 0
MØBEL- OG ROMDESIGN/INTERIØRARKITEKTUR Estetiske fag, kunst- og musikkfag bachelor 0
FOTOGRAFI Estetiske fag, kunst- og musikkfag bachelor 0
GRAFIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag bachelor 0
TEKSTIL Estetiske fag, kunst- og musikkfag bachelor 0
FILM Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning 1
REISELIVSKOORDINATOR Hotell- og reiselivsfag fagskoleutdanning 1
BUTIKKLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning 0
3D SPILLDESIGN Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning 1
LANDMÅLING OG EIENDOMSDESIGN Teknologi, ingeniørfag og arkitektur bachelor 0
MEDISINSK SEKRETÆR / HELSEADMINISTRASJON Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning 1
SPRÅK OG INTERKULTURELL KOMMUNIKASJON Språk, litteratur bachelor 0
ARKEOLOGI Historie, religion, idéfag bachelor 0
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master 0
SKIPSOFFISERUTDANNING - SKIPSTEKNISK DRIFT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
SKIPSOFFISERUTDANNING - NAUTISK LINJE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
PETROLEUMSTEKNOLOGI, FORDYPNING BORETEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
PETROLEUMSTEKNOLOGI, FORDYPNING HAVBUNNSINSTALLASJONER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
PETROLEUMSTEKNOLOGI, FORDYPNING PETROLEUMSPRODUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
PETROLEUMSTEKNOLOGI, FORDYPNING BRØNNSERVICE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
REGNSKAPSKONSULENT Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning 1
ARKITEKTUR Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 5-årig master 0
MEDISIN Medisin, odontologi, helse- og sosialfag profesjonsutdanning 0
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi profesjonsutdanning 0
ODONTOLOGI (TANNLEGE) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 5-årig master 0
RETTSVITENSKAP (JUS) Jus 5-årig master 0
LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I NATURVITENSKAP ELLER MATEMATIKK Lærer- og lektorutdanning 5-årig master 0
LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I NORDISK Lærer- og lektorutdanning 5-årig master 0
SAMFUNNSØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon profesjonsutdanning 0
FISKEHELSE Matematikk og naturfag profesjonsutdanning 0
LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I FREMMEDSPRÅK Lærer- og lektorutdanning 5-årig master 0
UTØVENDE MUSIKK ELLER KOMPOSISJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag 2-årig master 0
KLINISK MASTERSTUDIUM FOR FYSIOTERAPEUTER I MANUELL TERAPI Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
ØKONOMI OG ADMINISTRASJON - SIVILØKONOM Økonomi, marked og administrasjon 5-årig master 0
BILLEDKUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag folkehøgskoleutdanning 1
MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag folkehøgskoleutdanning 1
PSYKOLOGI Samfunnsfag, psykologi folkehøgskoleutdanning 1
KUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag folkehøgskoleutdanning 0
INTERNASJONAL HELSE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
MUSIKKDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag fagskoleutdanning 1
PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ PEDAGOGISK LEDELSE Pedagogiske fag 2-årig master 0
PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ SPESIALPEDAGOGIKK Pedagogiske fag 2-årig master 0
KRISTENDOMSKUNNSKAP MED SPESIALISERINGSMULIGHETER Historie, religion, idéfag 2-årig master 0
RELIGION OG KULTUR Historie, religion, idéfag bachelor 1
MESTERBREV - FAGLIG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
MESTERBREV - ETABLERING OG LEDELSE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
MESTERBREV - LEDELSE BILFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
HESTESPORT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv folkehøgskoleutdanning 0
RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK Historie, religion, idéfag årsstudium 0
DATATEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk bachelor 0
DATAVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk bachelor 0
KLINISK ERNÆRING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
SIVILINGENIØR - UNDERVANNSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
LÆRERUTDANNING MED MASTERGRAD I HISTORIE Lærer- og lektorutdanning 5-årig master 0
FRISØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag frisør og hudpleie 0
HUD- OG KROPPSTERAPEUT (HUDPLEIER) Medisin, odontologi, helse- og sosialfag frisør og hudpleie 0
PETROLEUM- OG PROSESSTEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur bachelor 0
FOLKEHELSE OG HELSEFREMMENDE ARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag bachelor 0
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) Lærer- og lektorutdanning årsstudium 0
KINESISK Språk, litteratur bachelor 0
JAPANSK Språk, litteratur bachelor 0
ADVOKATSEKRETÆR Jus fagskoleutdanning 0
JURIDISK KONTORMEDARBEIDER Jus fagskoleutdanning 1
SPILLDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk folkehøgskoleutdanning 0
DATASIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk bachelor 0
KJØNNSSTUDIER Samfunnsfag, psykologi bachelor 0
INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI Informasjonsteknologi og informatikk bachelor 0
INFORMASJONSVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk bachelor 0
KOGNITIV VITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk bachelor 0
INFORMASJONSVITENSKAP Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master 0
MUSIKKTERAPI Estetiske fag, kunst- og musikkfag 5-årig master 0
LOGISTIKKOORDINATOR Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning 0
TYSK 1 Språk, litteratur vgs-privatist 0
TYSK 2 Språk, litteratur vgs-privatist 0
FRANSK 1 Språk, litteratur vgs-privatist 0
FRANSK 2 Språk, litteratur vgs-privatist 0
SPANSK 1 Språk, litteratur vgs-privatist 0
SPANSK 2 Språk, litteratur vgs-privatist 0
INTERNASJONAL ENGELSK Språk, litteratur vgs-privatist 0
NORSK SKR. HOVED-/SIDEMÅL Språk, litteratur vgs-privatist 0
Massasjeterapi Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning 1
Soneterapi Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning 1
KRISTENDOM, RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK (KRLE) Historie, religion, idéfag årsstudium 1
ARABISK Språk, litteratur bachelor 0
GRESK Språk, litteratur bachelor 0
ITALIENSK Språk, litteratur bachelor 0
LATIN Språk, litteratur bachelor 0
RUSSISK Språk, litteratur bachelor 0
SPANSK SPRÅK OG LATINAMERIKASTUDIUM Språk, litteratur bachelor 0
FYSIKK 1+2 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
KJEMI 1+2 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
BIOLOGI 1+2 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
MATEMATIKK 1T+R1 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
MATEMATIKK R1+R2 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
MATEMATIKK S1+S2 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
PSYKOLOGI 1+2 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist 0
SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist 0
SAMFUNNSARBEID Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
KUNNSKAPSBASERT PRAKSIS I HELSEFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
KOMMUNIKASJONSSYSTEMER Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master 0
UNDERVISNINGSVITENSKAP Lærer- og lektorutdanning 2-årig master 0
BARNE- OG UNGDOMSLITTERATUR Språk, litteratur 2-årig master 0
DATALINGVISTIKK OG SPRÅKTEKNOLOGI Språk, litteratur 2-årig master 0
ALLMENN LINGVISTIKK Språk, litteratur 2-årig master 0
ARABISK Språk, litteratur 2-årig master 0
KULTURVITENSKAP Estetiske fag, kunst- og musikkfag bachelor 0
RELIGIØSE RØTTER I EUROPA Historie, religion, idéfag 2-årig master 0
MILJØ- OG RESSURSFAG - SAMFUNNSVITENSKAPELIG RETNING Matematikk og naturfag bachelor 0
MILJØ- OG RESSURSFAG - NATURVITENSKAPELIG RETNING Matematikk og naturfag bachelor 0
INFORMATIKK - PROGRAMUTVIKLING Informasjonsteknologi og informatikk 2-årig master 0
UTVIKLINGSGEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi 2-årig master 0
RETORIKK Mediefag, bibliotekfag og journalistfag bachelor 0
FILOSOFI INNEN HELSEFREMMENDE STUDIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
ENGELSK VG1 Språk, litteratur vgs-privatist 0
FYSIKK 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
FYSIKK 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
KJEMI 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
KJEMI 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
BIOLOGI 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
BIOLOGI 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
MATEMATIKK 1T Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
MATEMATIKK R1 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
MATEMATIKK R2 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
MATEMATIKK S2 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
MATEMATIKK S1 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
GEOGRAFI VG1 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist 0
PSYKOLOGI 1 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist 0
GEOFAG 1 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
NORSK MUNTLIG OG SKRIFTLIG Språk, litteratur vgs-privatist 0
MATEMATIKK 1P+2P Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
RETTSLÆRE 1 Jus vgs-privatist 0
RETTSLÆRE 2 Jus vgs-privatist 0
LEGEVAKTSYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning 0
DESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag bachelor 0
NETTVERKS- OG SYSTEMADMINISTRASJON Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning 1
NETTVERK OG IT-SIKKERHET Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning 0
TEATER OG SCENEKUNST Estetiske fag, kunst- og musikkfag folkehøgskoleutdanning 1
OFFENTLIG ADMINISTRASJON Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master 0
HR OG PERSONALLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon bachelor 1
3D OG ANIMASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag fagskoleutdanning 1
KREATIV MARKEDSKOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon bachelor 1
NETTVERKSADMINISTRATOR Informasjonsteknologi og informatikk fagskoleutdanning 1
JORDMORFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
DANS Estetiske fag, kunst- og musikkfag andre grader/kurs 0
MARKEDSFØRING OG MERKEVARELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon bachelor 1
REALFAGSKURS Matematikk og naturfag kurs 0
DRAMAPEDAGOGIKK OG ANVENDT TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag 2-årig master 0
MARKEDSFØRINGSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon bachelor 1
PR OG MARKEDSKOMMUNIKASJON Økonomi, marked og administrasjon bachelor 1
ENTREPRENØRSKAP OG ØKONOMI Økonomi, marked og administrasjon bachelor 0
ADMINISTRASJONSKOORDINATOR - REGNSKAP Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning 1
ADMINISTRASJONSKOORDINATOR - MARKEDSFØRING Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning 1
GEOVITENSKAP Matematikk og naturfag bachelor 0
PRAKTISK TEOLOGI OG LEDELSE Historie, religion, idéfag bachelor 1
PRAKTISK TEOLOGI OG LEDELSE Historie, religion, idéfag årsstudium 1
BARNEHAGELÆRERUTDANNING, KUNST, KULTUR, KREATIVITET Lærer- og lektorutdanning bachelor 0
BARNEHAGELÆRERUTDANNING, NATUR, HELSE OG BEVEGELSE Lærer- og lektorutdanning bachelor 0
BARNEHAGELÆRERUTDANNING, SPRÅK, TEKST OG MATEMATIKK Lærer- og lektorutdanning bachelor 0
IDRETTSFAG Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-1 0
MUSIKK, DANS OG DRAMA Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-1 0
STUDIESPESIALISERING MED FORMGIVNINGSFAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-1 0
STUDIESPESIALISERING Samfunnsfag, psykologi vgs-1 0
BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1 0
DESIGN OG HÅNDVERK Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-1 0
ELEKTROFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1 0
HELSE- OG OPPVEKSTFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-1 0
MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-1 0
NATURBRUK Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-1 0
RESTAURANT- OG MATFAG Hotell- og reiselivsfag vgs-1 0
SERVICE OG SAMFERDSEL Økonomi, marked og administrasjon vgs-1 0
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1 0
BYGGTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2 0
KLIMA, ENERGI- OG MILJØTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2 0
BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2 0
DESIGN OG TEKSTIL Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2 0
IKT-SERVICEFAG Informasjonsteknologi og informatikk vgs-2 0
AUTOMATISERING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2 0
BRØNNTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2 0
DATA OG ELEKTRONIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2 0
ELENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2 0
INDUSTRITEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2 0
KJØRETØY Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2 0
MARITIME FAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2 0
FRISØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2 0
HELSEARBEIDERFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2 0
HELSESERVICEFAG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2 0
HUDPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-2 0
MEDIER OG KOMMUNIKASJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-2 0
HESTE- OG HOVSLAGERFAGET Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-2 0
LANDBRUK OG GARTNERNÆRING Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-2 0
KOKK- OG SERVITØRFAG Hotell- og reiselivsfag vgs-2 0
MATFAG Hotell- og reiselivsfag vgs-2 0
SALG, SERVICE OG SIKKERHET Økonomi, marked og administrasjon vgs-2 0
BILSKADE, LAKK OG KAROSSERI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-2 0
KJEMIPROSESS Matematikk og naturfag vgs-2 0
LABORATORIEFAG Matematikk og naturfag vgs-2 0
PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Samfunnsfag, psykologi vgs-3 0
INTERIØR Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3 0
DATAELEKTRONIKERFAGET Informasjonsteknologi og informatikk vgs-3 0
APOTEKTEKNIKK Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-3 0
HELSESEKRETÆR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-3 0
TANNHELSESEKRETÆR Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-3 0
HUDPLEIER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-3 0
MEDIER OG KOMMUNIKASJON - STUDIEFORBEREDENDE Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-3 0
INNFØRINGSÅR FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-1 0
REALFAG Matematikk og naturfag vgs-2 0
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi vgs-2 0
IDRETTSFAG Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-2 0
IDRETTSFAG Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-3 0
REALFAG Matematikk og naturfag vgs-3 0
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Samfunnsfag, psykologi vgs-3 0
AUTOMATISERINGSFAGET Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-3 0
FORMGIVINGSFAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3 0
MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3 0
INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2 0
DANS Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2 0
DRAMA Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2 0
MUSIKK Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2 0
DRAMA Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3 0
DANS Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3 0
FORMGIVINGSFAG Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2 0
STUDIESPESIALISERING FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-1 0
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-2 0
REALFAG FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Matematikk og naturfag vgs-2 0
REALFAG FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Matematikk og naturfag vgs-3 0
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI FOR MINORITETSSPRÅKLIGE Samfunnsfag, psykologi vgs-3 0
INTERNATIONAL BACCALAUREATE Samfunnsfag, psykologi vgs-2 0
INTERNATIONAL BACCALAUREATE Samfunnsfag, psykologi vgs-3 0
STUDIESPESIALISERING MED TOPPIDRETT Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-1 0
REALFAG MED TOPPIDRETT Matematikk og naturfag vgs-2 0
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED TOPPIDRETT Samfunnsfag, psykologi vgs-2 0
SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI MED TOPPIDRETT Samfunnsfag, psykologi vgs-3 0
REALFAG MED TOPPIDRETT Matematikk og naturfag vgs-3 0
MUSIKKTEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-1 0
MUSIKKTEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-2 0
STUDIESPESIALISERING, STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-2 0
STUDIESPESIALISERING, STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-3 0
STUDIESPESIALISERING, STEINERPEDAGOGIKK Samfunnsfag, psykologi vgs-1 0
NATURBRUK MED HEST Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-1 0
NATURBRUK MED FRILUFTSLIV Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag vgs-1 0
HELSE- OG OPPVEKSTFAG FOR MINIORITETSSPRÅKLIGE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag vgs-1 0
STUDIESPESIALISERING MED FORBEREDENDE INTERNATIONAL BACCALAUREATE Samfunnsfag, psykologi vgs-1 0
BYGG- OG ANLEGGSTEKNIKK MED TOPPIDRETT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1 0
ELEKTROFAG MED TOPPIDRETT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1 0
TEKNIKK OG INDUSTRIELL PRODUKSJON MED TOPPIDRETT Teknologi, ingeniørfag og arkitektur vgs-1 0
KJOLE- OG DRAKTSYERFAGET (FAGOPPLÆRING I SKOLE) Estetiske fag, kunst- og musikkfag vgs-3 0
LITTERATURVITENSKAP Språk, litteratur bachelor 0
MATEMATIKK 1P Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
MATEMATIKK 2P Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
SAMFUNNSFAG Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist 0
NATURFAG Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
RETTFERDIGHET I VERDEN Samfunnsfag, psykologi folkehøgskoleutdanning 1
ADMINISTRASJON OG ORGANISASJONSVITENSKAP Økonomi, marked og administrasjon årsstudium 0
UTØVING ELLER KOMPOSISJON FOR UTENLANDSKE STUDENTER Estetiske fag, kunst- og musikkfag årsstudium 0
AKTUARFAGET Jus profesjonsutdanning 0
UTØVENDE MUSIKK ELLER KOMPOSISJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag bachelor 0
SPRÅKVITENSKAP Språk, litteratur bachelor 0
INTEGRERT ADJUNKTUTDANNING I MATEMATIKK OG NATURFAG Lærer- og lektorutdanning bachelor 0
MATEMATIKK FOR INDUSTRI OG TEKNOLOGI Matematikk og naturfag bachelor 0
BIOINFORMATIKK Informasjonsteknologi og informatikk bachelor 0
FILM- OG TV-PRODUKSJON Mediefag, bibliotekfag og journalistfag bachelor 0
DIGITAL KULTUR Mediefag, bibliotekfag og journalistfag bachelor 0
BÆREKRAFTIG HAVBRUK Matematikk og naturfag bachelor 0
STATISTIKK Økonomi, marked og administrasjon bachelor 0
HISTORIE Historie, religion, idéfag vgs-privatist 0
TOÅRIG MASTERPROGRAM I RETTSVITENSKAP Jus 2-årig master 0
KVALITET I ANALYSELABORATORIER Matematikk og naturfag 2-årig master 0
NORDISK MASTERPROGRAM I MARINE ØKOSYSTEMER OG KLIMA Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
FELLES EUROPEISK MASTERPROGRAM I SYSTEMDYNAMIKK (EMSD) Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
DIGITAL KULTUR Mediefag, bibliotekfag og journalistfag 2-årig master 0
ENERGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
ETNOMUSIKOLOGI OG MUSIKKVITENSKAP Estetiske fag, kunst- og musikkfag 2-årig master 0
METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag 2-årig master 0
PEDAGOGIKK, IKT-BASERT Pedagogiske fag 2-årig master 0
SYSTEMDYNAMIKK (MODELLBASERT SAMFUNNSPLANLEGGING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master 0
UNDERVISNING MED FORDYPNING I ENGELSK - ERFARINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning 2-årig master 0
UNDERVISNING MED FORDYPNING I NORSK - ERFARINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning 2-årig master 0
UNDERVISNING MED FORDYPNING I MATEMATIKK - ERFARINGSBASERT Lærer- og lektorutdanning 2-årig master 0
NORSK SOM ANDRESPRÅK Lærer- og lektorutdanning bachelor 0
SOSIOLOGI Samfunnsfag, psykologi årsstudium 0
GRUNNSKOLELÆRER 1.-7. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master 0
GRUNNSKOLELÆRER 5.-10. TRINN Lærer- og lektorutdanning 5-årig master 0
INNOVASJON OG LEDELSE Økonomi, marked og administrasjon 2-årig master 0
INGENIØR - ALLMENN MASKINTEKNIKK Teknologi, ingeniørfag og arkitektur bachelor 0
BARNEHAGELÆRERUTDANNING, BARNS UTVIKLING, LEK OG LÆRING Lærer- og lektorutdanning bachelor 0
INGENIØR - ENERGITEKNOLOGI Teknologi, ingeniørfag og arkitektur bachelor 0
SYKEPLEIE, DESENTRALISERT Medisin, odontologi, helse- og sosialfag bachelor 0
INGENIØR - UNDERVANNSTEKNOLOGI - DRIFT OG VEDLIKEHOLD Teknologi, ingeniørfag og arkitektur bachelor 0
FYSISK AKTIVITET OG KOSTHOLD I ET SKOLEMILJØ Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv 2-årig master 0
KLINISK SYKEPLEIE Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 2-årig master 0
SAMFUNNSDIDAKTIKK Samfunnsfag, psykologi 2-årig master 0
FORKURS FOR INGENIØRUTDANNING OG MARITIM HØGSKOLEUTDANNING Matematikk og naturfag kurs 0
MATEMATIKK 2, 5.-10. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning 0
MATEMATIKK 2, 1.-7. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning 0
MATEMATIKK 1, 5.-10. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning 0
BARNEHAGEPEDAGOGIKK 30 SP Pedagogiske fag videre- og etterutdanning 0
EXAMEN FACULTATUM - 10 SP Historie, religion, idéfag kurs 0
MATEMATIKK 2P-Y Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
BIOLOGI 1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
FYSIKK 1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
FYSIKK 2 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
KJEMI 1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
KJEMI 2 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
KROPPSØVING Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv vgs-privatist 0
MATEMATIKK R1 + FORKURS Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
MEDIE- OG INFORMASJONSKUNNSKAP 1 Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-privatist 0
MEDIE- OG INFORMASJONSKUNNSKAP 2 Mediefag, bibliotekfag og journalistfag vgs-privatist 0
NATURFAG VG1 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
NORSK Språk, litteratur vgs-privatist 0
POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist 0
PSYKOLOGI 2 Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist 0
RELIGION OG ETIKK Historie, religion, idéfag vgs-privatist 0
SAMFUNNSFAGLIG ENGELSK Språk, litteratur vgs-privatist 0
SOSIALKUNNSKAP Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist 0
TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag bachelor 0
KONTOR-, SALGS- OG SERVICELEDELSE Økonomi, marked og administrasjon fagskoleutdanning 0
MILJØARBEID I TJENESTER FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning 0
METEOROLOGI OG OSEANOGRAFI Matematikk og naturfag bachelor 0
DEMENSOMSORG Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning 0
ERNÆRING I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Medisin, odontologi, helse- og sosialfag fagskoleutdanning 0
BRØNNTEKNIKK VG2 Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs 0
GEOVITENSKAP INNEN NEDBØR OG LITOSFÆREN Matematikk og naturfag 2-årig master 0
MATEMATIKK 1P - JAKTEN PÅ STÅKARAKTER Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
MATEMATIKK 2P - JAKTEN PÅ STÅKARAKTER Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
MATEMATIKK 2P-Y - JAKTEN PÅ STÅKARAKTER Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
BIOLOGI 2 MED LAB Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
SKRIVEVERKSTED Estetiske fag, kunst- og musikkfag folkehøgskoleutdanning 0
KLASSISK FILOLOGI Språk, litteratur bachelor 0
NORRØN FILOLOGI Språk, litteratur bachelor 0
NANOVITENSKAP Matematikk og naturfag 2-årig master 0
GLOBAL UTVIKLING - TEORI OG PRAKSIS Samfunnsfag, psykologi 2-årig master 0
KJØNN, SEKSUALITET OG MANGFOLD Samfunnsfag, psykologi årsstudium 0
YRKESDYKKING Teknologi, ingeniørfag og arkitektur fagskoleutdanning 0
INGENIØR - KOMMUNIKASJONSSYSTEMER Teknologi, ingeniørfag og arkitektur bachelor 0
DRAMA OG ANVENDT TEATER Estetiske fag, kunst- og musikkfag bachelor 0
AREAL OG EIENDOM Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 2-årig master 0
BARNEHAGEKUNNSKAP Pedagogiske fag 2-årig master 0
PEDAGOGIKK MED VEKT PÅ ALLMENNPEDAGOGISKE SPØRSMÅL Pedagogiske fag 2-årig master 0
INTERKULTURELLE STUDIER Samfunnsfag, psykologi 2-årig master 0
KRISTENDOM, LIVSSYN OG ETIKK Historie, religion, idéfag 2-årig master 0
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) FOR 8.-13. TRINN Lærer- og lektorutdanning årsstudium 0
FRANSK 1 PROGRAMFAG Språk, litteratur vgs-privatist 0
FRANSK 2 PROGRAMFAG Språk, litteratur vgs-privatist 0
MATEMATIKK R1 INTENSIV Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
GEOGRAFI Samfunnsfag, psykologi vgs-privatist 0
GEOFAG 2 Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
ADOBE PHOTOSHOP Informasjonsteknologi og informatikk kurs 0
ADOBE INDESIGN Informasjonsteknologi og informatikk kurs 0
MALERI OG TEGNING Estetiske fag, kunst- og musikkfag bachelor 0
NYE MEDIER (LYD / VIDEO) Estetiske fag, kunst- og musikkfag bachelor 0
SKULPTUR OG INSTALLASJON Estetiske fag, kunst- og musikkfag bachelor 0
KERAMIKK OG LEIRE Estetiske fag, kunst- og musikkfag bachelor 0
AKUTTMEDISINSK SYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning 0
HJEMMESYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning 0
REGION OG REGIONALISERING Samfunnsfag, psykologi 2-årig master 0
FORKURS PRAKTISK MATEMATIKK (1P, 2P, 1PY OG 2PY) Matematikk og naturfag vgs-privatist 0
RELIGION Historie, religion, idéfag vgs-privatist 0
TEATER OG IMPRO Estetiske fag, kunst- og musikkfag folkehøgskoleutdanning 0
MUSIKK OG VOKAL Estetiske fag, kunst- og musikkfag folkehøgskoleutdanning 0
PROGRAMMERING Informasjonsteknologi og informatikk folkehøgskoleutdanning 0
LATIN-AMERIKA - CUBA OG MEXICO Samfunnsfag, psykologi folkehøgskoleutdanning 0
GLOBALT PERSPEKTIV - INDIA Samfunnsfag, psykologi folkehøgskoleutdanning 0
KLASSISK FOTOGRAFI - KUNSTEN Å SE Estetiske fag, kunst- og musikkfag folkehøgskoleutdanning 0
ARABISKKURS NYBEGYNNER Språk, litteratur kurs 0
ENGELSKKURS NYBEGYNNER Språk, litteratur kurs 0
ENGELSKKURS LITT ØVET Språk, litteratur kurs 0
ENGELSKKURS LITT ØVET: KONVERSASJON OG KULTURKUNNSKAP Språk, litteratur kurs 0
ENGELSKKURS MELLOMNIVÅ Språk, litteratur kurs 0
ENGELSKKURS MELLOMNIVÅ: KONVERSASJON Språk, litteratur kurs 0
ENGELSKKURS HØYERE MELLOMNIVÅ Språk, litteratur kurs 0
ENGELSKKURS HØYERE NIVÅ Språk, litteratur kurs 0
FRANSKKURS NYBEGYNNER Språk, litteratur kurs 0
FRANSKKURS LITT ØVET Språk, litteratur kurs 0
FRANSKKURS MELLOMNIVÅ Språk, litteratur kurs 0
FRANSKKURS HØYERE NIVÅ - PERFEKSJONERING Språk, litteratur kurs 0
GRESKKURS NYBEGYNNER Språk, litteratur kurs 0
GRESKKURS LITT ØVET Språk, litteratur kurs 0
GRESKKURS HØYERE MELLOMNIVÅ Språk, litteratur kurs 0
ISLANDSKKURS NYBEGYNNER Språk, litteratur kurs 0
ITALIENSKKURS NYBEGYNNER Språk, litteratur kurs 0
ITALIENSKKURS LITT ØVET Språk, litteratur kurs 0
ITALIENSKKURS MELLOMNIVÅ Språk, litteratur kurs 0
ITALIENSKKURS HØYERE NIVÅ - PERFEKSJONERING Språk, litteratur kurs 0
JAPANSKKURS NYBEGYNNER Språk, litteratur kurs 0
JAPANSKKURS LITT ØVET Språk, litteratur kurs 0
KINESISKKURS NYBEGYNNER Språk, litteratur kurs 0
MANDARINKURS HØYERE NIVÅ - PERFEKSJONERING Språk, litteratur kurs 0
KOREANSKKURS NYBEGYNNER Språk, litteratur kurs 0
NEDERLANDSKKURS NYBEGYNNER Språk, litteratur kurs 0
NEDERLANDSKKURS LITT ØVET Språk, litteratur kurs 0
POLSKKURS NYBEGYNNER Språk, litteratur kurs 0
PORTUGISISKKURS NYBEGYNNER Språk, litteratur kurs 0
RUSSISKKURS NYBEGYNNER Språk, litteratur kurs 0
SAMISKKURS NYBEGYNNER Språk, litteratur kurs 0
SPANSKKURS NYBEGYNNER Språk, litteratur kurs 0
SPANSKKURS NYBEGYNNER - INTENSIV Språk, litteratur kurs 0
SPANSKKURS LITT ØVET Språk, litteratur kurs 0
SPANSKKURS MELLOMNIVÅ Språk, litteratur kurs 0
SPANSKKURS HØYERE NIVÅ - PERFEKSJONERING Språk, litteratur kurs 0
TYSKKURS NYBEGYNNER Språk, litteratur kurs 0
TYSKKURS LITT ØVET Språk, litteratur kurs 0
TYSKKURS MELLOMNIVÅ Språk, litteratur kurs 0
TYSKKURS HØYERE NIVÅ - PERFEKSJONERING Språk, litteratur kurs 0
MESTERUTDANNINGEN - BEDRIFTSLEDELSE Økonomi, marked og administrasjon kurs 0
MESTERUTDANNINGEN - FAGLIG LEDELSE BYGGFAG Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs 0
MELLOMLEDER: FRA KOLLEGA TIL LEDER Økonomi, marked og administrasjon kurs 0
KURS I KONTRAKT- OG AVTALESKRIVING Økonomi, marked og administrasjon kurs 0
FACEBOOK OG ANDRE SOSIALE MEDIER Informasjonsteknologi og informatikk kurs 0
IPAD / IPHONE Teknologi, ingeniørfag og arkitektur kurs 0
PROGRAMMERING Informasjonsteknologi og informatikk kurs 0
KURS FOR LÆRERE I KOMPETANSEPLUSS Lærer- og lektorutdanning kurs 0
PRESENTASJONSTEKNIKK Økonomi, marked og administrasjon kurs 0
NORSK 2 5.-10. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning 0
KUNST OG HÅNDVERK 1, FOR GRUNNSKOLETRINN 1.-7. - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning 0
KUNST OG HÅNDVERK 2, FOR GRUNNSKOLETRINN 1.-7. - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning 0
KUNST OG HÅNDVERK 1 - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning 0
NATURFAG 1 - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning 0
NATURFAG 2 - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning 0
PEDAGOGISK VEILEDNING - 30 SP Pedagogiske fag videre- og etterutdanning 0
SAMFUNNSFAG 1, 1-7 - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning 0
NORSK 1, 5.-10 - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning 0
SAMFUNNSFAG 2, 5.-10. - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning 0
RLE - 10 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning 0
MUSIKK 2 - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning 0
MUSIKK 1, 5.-10. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning 0
MUSIKK 1, 1.-7. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning 0
KROPPSØVING 2, 5.-10. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning 0
KROPPSØVING 2, 1.-7.. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning 0
KROPPSØVING 1, 5.-10. TRINN - 30 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning 0
IKT I PEDAGOGISK VIRKSOMHET 1 - 15+15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning 0
MUNTLIG FORMIDLING - 15 SP Lærer- og lektorutdanning videre- og etterutdanning 0
DESIGN OG REDESIGN 15 SP Lærer- og lektorutdanning kurs 0
AVANSERT GERONTOLOGI - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning 0
MINDFULNESS - 30 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning 0
PALLATIV SYKEPLEIE - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning 0
VEILEDNING - 60 SP Medisin, odontologi, helse- og sosialfag videre- og etterutdanning 0
TIDSBASERT KUNST / PERFORMANCE Estetiske fag, kunst- og musikkfag bachelor 0
KURATORPRAKSIS Estetiske fag, kunst- og musikkfag 2-årig master 0
PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) FOR KUNSTNERE OG DESIGNERE Lærer- og lektorutdanning årsstudium 0
GRUNNSKOLELÆRER 1.-7. TRINN, DELTID Lærer- og lektorutdanning 5-årig master 0
Key Account Manager (KAM) er en stilling i et selskap som jobber mot selskapets nøkkelkunder, det vil si selskapets viktigste kunder. Programmet, eller prosessen som key account manageren j...
Som adjunkt kan man undervise på alle trinn i grunnskolen, i folkehøgskolen, ved videregående skoler, eller drive voksenopplæring og opplysningsarbeid av forsk...
Som administrasjonssekretær har du administrative jobber i handelsnæringen, i import-/eksportbedrifter, og i internasjonale selskaper. Mulighetene er mange – du kan fylle stillinger som...
En advokat skal gi råd i rettsspørsmål og bistå ved rettstvister. Advokaten plikter både å være rådgiver og talsmann for sin klient. Advokaten skal ha en uavhengig stilling slik at...
Før du får advokatbevilling må du ha minst to års godkjent juridisk praksis. De fleste tar praksisperioden som advokatfullmektig, men du kan også få godkjent annen praksis – for eksempel som...
Som advokatsekretær jobber du med dokumenthåndtering og kundekontakt på et advokatkontor eller i offentlig forvaltning. Advokatsekretærens hovedoppgave er å lette...
En aksjemegler er en kvalifisert og konsesjonert megler (person eller virksomhet) som kjøper og selger aksjer og andre verdipapirer gjennom en markedsgarantist på vegne av investorer...
Det er flere typer aktuarer,og det er vanlig å dele aktuaryrket inn i tre: Livaktuar som arbeider i et livsforsikringsselskap, skadeaktuar som arbeider i et skadeforsikringssel...
Akustikk - lydlære - omfatter vibrasjoner og utbredelse av disse i form av bølger som forplantes i alle typer materie både ved hørbare og ikke-hørbare frekvenser.
Akuttsykepleieren skal kunne utøve sykepleie til pasienter med svikt i livsviktige funksjoner, hun skal behandle og forebygge komplikasjoner, lindre lidelse, smerter og ubehag og fr...
Allmennlegen er vanligvis den legen pasienten møter først. Allmennlegen skal ha en bred og generell kunnskap om alle sykdommer og helseplager som rammer befolkningen...
Som lærer er det din oppgave å legge til rette for elevenes læring av kunnskaper og ferdigheter, slik at de kan utvikle seg og bruke sine evner i et fellesskap...
Som aluminiumskonstruktør former og sammenføyer du plater, rør og profiler av aluminium og andre lettmetallegeringer til større komponenter og konstruksjoner. Arbeid med fasadeelementer og glassmontering er også en del av faget.
Ambassadør er en rolle man kan få i kraft av stillingen som diplomat. Som norsk ambassadør er man leder for en av Norges utenriksstasjoner (ambassader eller delegasjoner..
Som ambulansearbeider jobber du i ambulansetjenesten med akuttmedisin.
En analytiker kan jobbe med alt fra prising, due diligence, ulike analyser av markeder, kunder og interne analyser til revisjoner selskaper. Analytikere kan også arbeide som...
Anestesileger er tradisjonelt ansvarlige for narkose og bedøvelse i forbindelse med kirurgiske inngrep. I tillegg har anestesileger ofte ansvar for avansert smertebehandlin...
Anestesisykepleieren retter sin virksomhet mot pasienter som innlegges til medisinsk/kirurgisk behandling eller som er akutt og/eller kritisk syke i eller utenfor sykehus. Målet er...
Animatører arbeider med et vidt spekter av teknikker i ulike sjangrer, fra dukker og modeller til dataskapte grafiske objekter og figurer. Bruk av grafiske effekter og animas...
Som anleggsgartner jobber du med nyanlegg, drift og vedlikehold av alle typer grøntanlegg. Ofte jobber du også sammen med en landskapsarkitekt.
Anleggsleder eller byggleder har planen, koordineringen og kontrollen på et prosjekt fra dens begynnelse til slutt. En byggleder er nødt til å møte klientenst ønske på bestilling ved å produksere et funksjonellt og økonomiskt prosjekt.
En apoteker er den daglige lederen av et apotek, og jobber med å drifte apoteket i samsvar med retningslinjer, krav og forskrifter i apotekloven...
Arbeidsoppgavene for en apotektekniker er veldig variable alt ettersom hvor engasjert man er og hvor mye ansvar man ønsker å ha. Basics skal man kunne...
Arkeologene finner tradisjonelt sine arbeidsplasser på tre steder: universitetene, fylkeskommunene og museene. Oppgaver kan f.eks være utgravinger som blir foretatt via...
En arkitekt jobber med å planlegge, tegne og designe forskjellige typer hus, bygninger og anlegg. Det jobbes ofte prosjektbasert med oppdragsgiver. Vanlige arbeids...
Art Director (AD) er en samlebetegnelse for en rekke forskjellige jobber innen reklame, PR, film, tv, internett og videospill. Fellesnevneren for en AD's arbeid er...
En asfaltør lager, legger og vedlikeholder asfaltdekker.
En assisterende rektor er nestkommanderende under rektor med de samme ansvarsoppgaver: administrativ ledelse, pedagogisk ledelse etc. Det er ikke uvanlig at assis...
Automatiseringsfaget omfatter drift, vedlikehold og montasje av automatiserte systemer for kontroll, styring og regulering av automatiserte produksjonsprosesser og elektromekaniske systemer...
En automatiseringsingeniør blir ofte kalt automasjonsingeniør, som er en direkte oversettelse fra engelsk. Automatiseringsingeniøren kan konstruere, drifte og vedlikeholde automatiserte systemer - det vil...
En regnskapsførers viktigste oppgave er å utarbeide et korrekt og pålitelig regnskap, men kan også bistå med andre tjenester som for eksempel rådgivning og virksomhetsstyring.
Avionikerens arbeidsoppgaver består i å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere service...
Bakere jobber med å lage brød, baguetter, kaker og annet bakverk.
Sentrale arbeidsområder i banemontørfaget er nybygging og vedlikehold av jernbanespor. I tillegg skal banemontøren kunne utføre enklere oppmålingsarbeider. En banemontør må kunne arbeide både...
Barista kommer av det italienske ordet for bar, og betegner som regel en bartender som er spesialist på espressobasert kaffekoking. I noe overført betydning betyr altså barista «den som tilbereder kaffedrikk» og henviser dermed til en som har tilegnet seg en viss ekspertise på området.
Som barnehageassistent jobber du i en barnehage, der du sammen med annet personale er med på å gi barna en meningsfylt barnehagedag. En del av jobben består i å planlegge og gjennomføre leker og aktiviteter, både innendørs og utendørs.
En barnehageleder har det øverste pedagogiske, personalmessige og administrative lederansvaret for en barnehage eller oppvekstsenter.
En barnelege er en spesialisert lege innen pediatri/barnesykdommer. Barnelegens felt er naturlig nok sykdommer blant barn og ungdom.
Barnesykepleieren skal møte og utøve kvalifisert sykepleie til barn i aldersgruppen 0-15 år. Barnesykepleierens kompetanseområder er i hovedsak pasienter med akutte og/eller kritiske og/eller kroniske...
Hvert eneste år er det 45.000 barn og unge som mottar hjelp og støtte fra barnevernet i Norge. De fleste får hjelp til å fortsette å bo sammen med sine foreldre, men en del får også hjelp ved å flytte...
Bartendere jobber med å gjøre klar og servere drikkevarer.
En bedriftslege jobber med forholdet mellom arbeid og helse. Hovedoppgaver: • Å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader. • Å fremme helse i arbeidslivet. • Å yte bistand ved rehabilitering og...
Som bedriftsrådgiver er arbeidsdagene er svært varierte, man har stort sett kundemøter om dagen. Kundemøtet kan være alt fra at kunden kommer til banken for å presentere et finansieringsbehov til en befaring på en byggeplass.
En betongfagarbeider produserer betongkonstruksjoner innen bygge- og anleggsvirksomhet.
Billakkerere arbeider med reparasjonslakkering og omlakkering. I mange tilfeller vil dette dreie seg om biler som har fått bulker, oppskrapinger eller andre skader som må skjules.
En billedkunster jobber med formidling av kunst gjennom bilder. Kunstformen spenner vidt og innebærer en rekke ulike sjangre.
De viktigste arbeidsoppgavene for en bilmekaniker på lette kjøretøy er å søke, finne og utbedre feil på kjøretøyets mekaniske, elektriske og elektroniske systemer. Dette arbeidet utføres på både eldre og nyere kjøretøy.
Som bilskadereperatør utfører du arbeid på kjøretøyets karosseri, understell, hjuloppheng, styring og sikkerhetssystemer. Bilskadereparatør går også under tittelen biloppretter.
Bioingeniøren er både helsearbeider og ingeniør, og er den største yrkesgruppen ved sykehusenes medisinske laboratorier. Bioingeniørenes hovedfunksjon er å ta pasientprøver og å utføre...
En biokjemiker arbeider med levende organismer og de kjemiske prosessene som foregår i dem. Det kan dreie seg om aktivitet i celler, enzymers påvirkning på organismen og forbrenning. Det finnes...
Biologi er læren om alle levende organismer, fra de enkleste molekyler som utgjør cellenes byggesteiner til hele økosystemer, og tar for seg artenes evolusjon, fysiologi og økologi. Du lærer om mikroorganismer...
Bistandsbransjen byr på utallige ulike stillinger og arbeidsoppgaver. Når det gjelder de større organisasjonene kan man dele opp stillingene i tre ledd. Ved hovedkontoret ligger det øverste ansvaret, samt...
Blikkenslageren er en håndverker som i hovedsak jobber med tynnplater og tynnplateprodukter i ulike metaller.
Som blomsterdekoratør jobber du innen et fag med lange tradisjoner. Yrket krever at du er en kreativ og god håndverker med sans for estetikk. Blomsterdekoratøren lager blomsterprodukter til ulike arrangementer og begivenheter, for eksempel dekorasjoner, kranser, bårebuketter og brudebuketter.
En blyglasshåndverker lager og restaurerer glassarbeider i vinduer, dører, fasader og interiører, og bidrar til å ivareta kulturarven.
Bokbinderen innbinder trykksaker som oftest bøker. Arbeidet gjøres ved bruk av ulike maskiner og i enkelte tilfeller for hånd. Forberedelsen er en viktig del av prosessen.
Som bonde er du selvstendig næringsdrivende og driver din egen gård. Du kan være bonde på heltid eller i kombinasjon med annet yrke.
En bore- og vedlikeholdsoperatør arbeider i alle faser av boreoperasjoner på rigg, plattform eller båt.
Botanikk er det vitenskapelige studiet av planter og vegetasjon i fortid og nåtid. I moderne klassifikasjon omfattes planter av alger, bladmoser, levermoser, karsporeplanter (bregneplanter...
Gode reklameskapere har evnen til å benytte språk og kreativitet for å skape sterke merker. Evnen til å forstå hvordan et merke oppnår salg og innflytelse er essensielt i reklame og kommunikasjonsfaget...
Som bryst- og endokrinkirurg behandler du sykdommer i bryst, skjoldbruskkjertel og biskjoldbruskkjertel.
En brønnoperatør jobber i offshorebransjen med olje- eller gassutvinning. Arbeidet foregår både til havs og på land.
Faget omfatter hydrauliske røroperasjoner i hele prosessen fra leteboring til ferdigstillelse og vedlikehold.
Faget omfatter mekaniske og elektriske kabeloperasjoner. Metoden brukes ved boreoperasjoner og testing av brønner som er i produksjon/injeksjon.
Komplettering er et viktig redskap for ferdigstilling og optimalisering av en brønn for produksjon.
En brønnoperatør i sementering, driver med sementering og fundamentering av oljebrønner.
En buntmaker lager og reparerer produkter av skinn og pels.
De fleste bussjåfører kjører rutetrafikk i byer og tettsteder. Som bussjåfør kan du også kjøre turtrafikk, flybusser eller andre typer busstrafikk.
Butikkmedarbeideren hjelper kunder og yter service i forskjellige typer butikker.
Handelsnæringen har et stort behov for kvalifiserte medarbeidere som kan inneha stillinger som assisterende butikkleder eller butikkleder, spesielt i butikker som er tilknyttet de større kjedene...
Byantikvaren jobber med spørsmål som gjelder bevaring av byens antikvariske interesser.
Som byggingeniør jobber du med å planlegge nye bygg og anlegg. Du utformer i bunn og grunn omgivelsene rundt deg. Enten det er en bro, en vei, et havneanlegg, en flyplass, et renseanlegg eller en bygning...
En båtbygger produserer, reparerer og vedlikeholder båter. Arbeidet inkluderer alt fra skrog og overbygg til innredninger og installasjoner på båtene.
Bøkkeren lager fat, tønner og andre trebeholdere.
En chassispåbygger bygger om, tilpasser og reparerer karosseri.
CNC-operatøren bruker datamaskin til å styre mekaniske maskiner og lage komplekse deler i metall eller andre materialer.
Som controller har du en viktig rolle i å identifisere, overvåke og begrense din virksomhets totale risiko. Større krav til risikooppfølging kan stille deg overfor etiske problemstillinger. Hva gjør du hvis du...
En dansepedagog er kvalifisert for undervisning av dans i grunnskole, videregående skole, voksenopplæring, folkehøgskoler o.l. Dansepedagogen kan også være kvalifisert for undervisningsstillinger...
Dans er rytmiske kroppsbevegelser som gjøres med eller uten musikk. Koreografi innen dans er kunsten å lage og iscenesette en dans innenfor de reglene som er gitt av den bestemte danseformen...
En databasekonsulent designer og programmerer databaseløsninger. Han eller hun administrerer og vedlikeholder databaseservere.....
Informasjonsteknologi møter du i arbeid og fritid, og dataingeniøren spiller en viktig rolle i det å anvende teknologiens fremskritt til praktiske formål for å effektivisere samfunns- og næringsliv...
Demografi, eller befolkningslære, er studiet av menneskelige befolkninger, deres størrelse, sammensetning og vekst. Ordet har sitt opphav i de to greske ordene demos (folk) og graphein (å tegne eller beskrive).
Som dimensjonskontrollør jobber du i mekanisk industri med kontroll av maskiner og komponenter som brukes til produksjon i verksteder.
En dirigent leder framføringen av et kor eller et orkester. Hun eller han står også for innstudering under orkesterprøver. Dirigenten spiller også en avgjørende rolle i forhold til hvilke valg som tas rent kunstnerisk...
En dommer er en person som i kraft av å være utnevnt til embetsmann i en domstol, har myndighet til å treffe dømmende avgjørelser. En dommer jobber i herreds- eller tingrett...
Dommerfullmektig er en tjenestemann ved tingrett. I de domssogn det er påkrevd, kan domstoladministrasjonen bestemme at det skal ansettes en eller flere dommerfullmektiger. Stillingen som...
En dramaturg har kompetanse på kunstnerisk produksjon. Slike produksjoner kan være opera, ballett, teater, radio eller fjernsyn.
En duodjar lager samisk tradisjonelt håndverk og håndverksprodukter som redskaper, brukskunst og kunsthåndverk.
Kjøp og salg av bolig er den største enkeltinvesteringen de fleste gjør i løpet av livet. I en slik situasjon er det viktig at transaksjonen skjer på en optimal måte, slik at både kjøper og selger blir fornøyd. På...
En elektriker er en elektrofagarbeider som jobber med elektriske lavspenningsanlegg, elektrisk utstyr og elektriske installasjoner. Arbeidet innebærer å montere elektriske systemer, reparere og utføre service på eksisterende systemer.
Som elektroingeniør er din oppgave å bidra til at det teknologiske er oppdatert, slik at den moderne hverdagen vi lever i stadig forbedres, og utvikles. Dette er din hovedoppgave. Forbedring av...
En elektroreparatør er en elektrofagarbeider som jobber med reparasjon, feilsøking og testing av maskiner, motorer og transformatorer.
Elkraftingeniøren jobber med prosjektering, drift og vedlikehold av elektriske anlegg som er under offentlig kontroll og tilsyn.
En energimontør er en elektrofagarbeider som arbeider med elektrisk energi fra den blir produsert på en kraftstasjon til den når fram til forbrukerne.
En energioperatør er en elektrofagarbeider som arbeider innen energiproduksjon og energiforsyning. Energioperatøren jobber med både høyspenning og lavspenning ved kraftanlegg og transformatorstasjonanlegg.
En entomolog er en insektsforsker. Som entomolog er du en biolog og zoolog som jobber med fagfeltet entomologi - læren om insekter.
En ergoterapeut er en helsearbeider som spesialiserer seg på evaluering og behandling av ulike diagnoser som begrenser funksjonell uavhengighet. En ergoterapeut jobber med å fremme helse ved...
Fagarbeideren følger produksjonen fra råvarene kommer inn i bedriften til produktet er ferdig og klart for utsendelse.
Fagarbeidere i sjømatproduksjon jobber med mottak, kontroll og håndtering av råstoffer (fisk og annen sjømat).
En faglærer er en lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag i grunnskolen, i første rekke i ungdomsskolen, i videregående opplæring, folkehøyskole eller annen faglig-pedagogisk virksomhet...
En faglærer er en lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag i grunnskolen, i første rekke i ungdomsskolen, i videregående opplæring, folkehøyskole eller annen faglig-pedagogisk virksomhet...
En faglærer er en lærer som har utdanning til å undervise i særskilte fag i grunnskolen, i første rekke i ungdomsskolen, i videregående opplæring, folkehøyskole eller annen faglig-pedagogisk virksomhet...
Fagoperatør i grafisk emballasje, yrkesutøver som arbeider i bølgepapp- og kartonasjebedrifter, og i pose-, konvolutt- og plastemballasjebedrifter som benytter én eller flere av de grafiske trykkmetodene.
En fagoperatør i farging, trykking og etterbehandling (tekstiltrykker) arbeider med framstilling og utførelse av farging, trykking og etterbehandling av ulike materialer og varer.
Fagarbeideren må kjenne helheten i logistikkjeden, kunne betjene og utføre arbeidsoppdrag under ulike værforhold med flere typer løfteinnretninger.
Familieterapeuter har gjennom sin utdanning og yrkeserfaring innsikt i ulike problemstillinger. Det betyr ikke at løsningene og svarene finnes i noen fasit. Vår målsetting er at den som kommer skal få hjelp...
En feier rengjør piper og ventilasjonsanlegg og har tilsyn med fyringsanlegg.
En feltingeniør er en fagperson som jobber andre steder enn hovedselskapets kontor eller hovedkvarter. Denne personen utfører ofte tjenester for klienter i deres hjem eller bedrifter.
Filmfotografer håndterer kameraer under film eller TV-innspillinger, og passer på at lyd og fargeinnstilling på kamera er korrekt.
En filolog leser og tolker tekst. På gresk betyr filologi "kjærlighet til tale. Filologi er språk- og litteraturstudium eller -forskning. En filolog studerer gjerne gamle littærere dokumenter og verker. Filologer...
Filosofi er et dykk ned i de mest grunnleggende spørsmål om mennesket, samfunnet og naturen – hva er kunnskap, hvordan avgjøre hva som er sant eller falskt, rett og galt?
Som finansrådgiver arbeider man med finansiering, investering, forsikring, pensjon, sparing, arv, skatt m.m. Man arbeider på nøye vurdert grunnlag, med å sette sammen et løsningsforslag tilpasset...
Finmekanikeren arbeider med mekanisk produksjon, og da gjerne med mekanisk utstyr i mindre dimensjoner.
Fiskehelsebiologen er sidestilt med en veterinær når det kommer til fisk, og kan betraktes som en fiskelege. De har mange oppgaver, og kontrollerer at fisken i oppdrettsanlegg er frisk, stiller diagnoser...
Som fiskeoppdretter har du ansvaret for den daglige driften av et oppdrettsanlegg.
Fiskere driver med fangst av fisk. Arbeidet foregår på både små og store båter.
Fjell- og bergverksarbeideren jobber med konstruksjon av tomter, veier og tunneler, samt mineraluttak fra fjell.
Flymotormekanikeren har spesialisering innenfor reparasjoner, vedlikehold og testing av luftfartøyets motorer.
Som flysystemmekaniker er du en flymekaniker med spesialisering innen reparasjoner og vedlikehold av de fleste av luftfartøyets systemer.
En forfatter er en person som skriver en tekst. «Forfatter» er ingen beskyttet yrkestittel og alle som skriver, kan i prinsippet kalle seg forfattere. I dagligtale blir imidlertid uttrykket mest brukt om dem...
En forgyller overflatebehandler forgylte arbeider eller legger bladgull på nye gjenstander.
En forsikringsrådgivers bistår private eller offentlige kunder ved å inngå forsikringsavtaler. Arbeidet vil bestå av rådgivende salg og vil i stor grad variere ut i fra type kunde (privat eller offentlig), sektor...
Som forskalingssnekker bygger man de formene som gir betongkonstruksjonene riktige dimensjoner og ønsket overflate.
En forsker er en person som driver med forskning, og som sådan en bred og generisk betegnelse på en rekke typer vitenskapelige stillinger.
Som assistent er du medhjelper. Du har ingen annen målsetting enn å hjelpe sjefen din, men kan være en nyttig post på cv-en.
En fotograf jobber blant annet med å dokumentere hendelser, mennesker og omgivelser. Det er mange felt innenfor fotografiens verden, som er ganske ulike. Du kan blant annet jobbe som...
Fotterapeuter har offentlig godkjent helseutdanning og er autorisert helsepersonell. Fotterapeuter har kunnskap og kompetanse om riktig fottøy, gangmønster og sykdommer som har innvirkning på føttene...
Frisørfaget er et spennende og kreativt yrke hvor man får umiddelbar respons fra kunden på godt utført arbeid. Arbeidsplassene er i hovedsak knyttet til frisørsalonger, men kan også være knyttet til...
En FU-operatør betjener fjernstyrte undervannsfarkoster og undervannsverktøy. FU-operatøren styrer undervannsoperasjonene fra kontrollstasjoner på havoverflaten.
En fysikers kunnskaper og ferdigheter er viktige for å kunne forstå og analysere fenomener og prosesser i naturen. Den kunnskapen og innsikten en fysikker har er grunnleggende for moderne...
Som fysioterapeut er du opptatt av kroppens funksjoner og særlig dens bevegelser. Yrkeshverdagen går ut på å ta imot pasienter og vurdere hva de trenger av hjelp Du driver forebyggende arbeid...
Som førskolelærer jobber du med å gi barn noen av de mest grunnleggende og nødvendige verktøyene for læring. Det gjør du hovedsakelig gjennom pedagogisk lek og interaktive aktiviteter...
En gallerist driver med utstilling, formidling og salg av kunst i egne lokaler. En gallerist søker vanligvis ut forskjellige artister han kan representere for å videreselge kunstverkene deres i galleriet sitt...
Fagoperatøren i garnframstilling jobber med å framstille nyskapende og tradisjonsrike granprodukter av høy kvalitet.
Som gartner er du en fagperson med god kunnskap om planteproduksjon. Gartnerfaget kan deles opp i flere kategorier.
Som garver bearbeider du dyrehuder og skinn til lær eller skinnvarer.
Som geograf undersøker du sammenhengen mellom mennesker og samfunn og natur. Geografer kan jobbe med mye forskjellig, for eksempel arealplanlegging, miljøforvaltning, regional utvikling og samferdsel.
Geokjemi er studiet om de kjemiske forbindelsene på jorda og med planetene, hvordan disse reaksjonene og prosessene blir til bergarter og jord og hvordan dette spiller inn på hydrosfæren og atmosfæren.
De fleste forbinder geologi med bergarter, mineraler, krystaller og kanskje oljen i Nordsjøen. Geologer arbeider også med steinras og rassikring, tunnelprosjekter, bruksstein og prydstein, malmer og mer...
Geriatri er læren om sykdom og sykdommenes konsekvenser hos gamle mennesker. Geriatere er spesialister på å undersøke, stille diagnose og behandle eldre mennesker. Geriatriens hovedfunksjon er klinisk...
Som gipsmaker lager du figurer og ornamenter i gips. Du lager, former og modellerer, støper, trekker, monterer og pusser.
En gjørtler (metallstøper) støper og restaurerer messing- og bronsegjenstander, et tidkrevende håndverk med røtter langt tilbake i tid.
Som glassfagarbeider kan du lage og montere ulike typer vindusruter som støydempende ruter, brannvernruter og ruter for solskjerming.
En glasshåndverker (glassblåser) lager bruks- og pyntegjenstander av glass og krystall.
Som grafisk designer jobber du med visuell kommunikasjon. Du formidler et budskap til en bestemt målgruppe ved hjelp av bilder og tekst. Som grafisk designer kan du jobbe med utrolig mye forskjellig...
En grafisk trykker jobber i et trykkeri med trykking av blant annet aviser, bøker, reklamemateriell og emballasje. Trykkeren har ansvar for å stille inn trykkemaskinene og overvåke trykkeprosessen.
Som graver, eller anleggsmaskinfører utfører du ulike arbeidsoppgaver med forskjellige maskintyper. Du kan også gjøre enklere vedlikehold på de ulike maskintypene.
Gravøren graverer tekst, inskripsjoner eller dekor på ulike typer materialer.
En gynekolog er en lege med spesialisering innen fødselshjelp og kvinnesykdommer. Fødselshjelp omfatter oppfølging av alle typer svangerskap, samt ledelse av fødsler. Kvinnesykdommer...
Havbunnsinstallatører yrkesutøver innen petroleumsvirksomheten. Havbunnsinstallatøren er utdannet i brønnfaget med spesialisering i havbunnsinstallasjoner. Arbeidet omfatter installering, kontroll og...
En heismontør er en elektrofagarbeider som monterer, reparerer og vedlikeholder heiser og rulletrapper.
Helse- og treningsterapeuter jobber med trening som forebyggende og rehabiliterende medisin mot en rekke sykdomstilstander, i første rekke livsstilssykdommer som hjerte- karsykdommer, diabetes II, muskel- skjelettplager og kreft.
En helsefagarbeider gir praktisk hjelp, pleie og omsorg til mennesker som trenger det. Som helsefagarbeider jobber du med mennesker i alle aldre og i ulike livssituasjoner. Det kan være barn, voksne og eldre mennesker med ulike funksjonshemminger, sykdommer, eller med behov for rehabilitering.
Helsesekretærene arbeider bl.a. på legekontorer, i sykehus, i bedriftshelsetjenesten, i helsesentre, sosialkontorer og i trygdekontorer.
En helsesøster er sykepleier med videreutdanning som forebygger og fremmer helse hos barn og unge. En helsesøster har kunnskap om helsetiltak rettet mot individet, grupper og samfunnet, og har som sin viktigste oppgave å ta vare på barn og unges fysiske og psykiske helse.
En hematolog er en lege som har spesialisert seg på å behandle blodsykdommer.
En herreskredder lager plagg som tilpasses kunder. Herreskredderen tar mål for å finne riktig størrelse, og designer klær og lager mønstre. Disse brukes når klærne skal sys.
I jobben som hestefaglært kan du ha ansvar for mange ulike arbeidsoppgaver knyttet til arbeid med hester.
Det aller meste er historie. Det du leser her, er historie. Skuddene i Sarajevo, Djengis Khan og Portveien 2 er historie. Unionen med Sverige og gårsdagens middag er definitivt historie. Fortiden har...
En hjemmehjelp kan hjelpe med innkjøp, lettere rengjøring, lettere husarbeid o.l. Hjemmehjelpen kan også slå følge til legen eller annen behandling. Noen eldre og funksjonshemmede har behov for særlig...
Kardiologen er spesialist i hjertet og hjertesykdommer. Kardiologi, eller spesialist i hjertesykdommer, er en grenspesialisering innen indremedisin. Det innebærer at man først må utdanne seg som lege...
Hotell- og restaurantnæringen har et stort behov for kvalifiserte ledere og mellomledere. Som hotell og resturantsadministrator er du kvalifisert for en rekke jobber innen hotell og restaurant og i andre...
En hotellsjef planlegger og leder deler av virksomheten på et hotell, dvs. værelses-, resepsjons- og vedlikeholdsavdelingen. I arbeidsoppgavene kan det inngå å planlegge, lede og samordne...
Hovmester er en stillingsbetegnelse for en overordnet stilling innenfor serveringsbransjen og har sin arbeidsplass på restaurant, hotell eller andre serveringssteder.
Hovslageren skor hester. Beskjæring av hover, kald- eller varmsmiing av hestesko og festing av sko på hoven med søm (spiker) inngår i arbeidet.
En hudlege er en lege med spesialisering innen hudsykdommer og seksuelt overførte sykdommer.
Tidligere var hudpleie forbundet med luksus og velvære for en liten del av befolkningen. Nå har helse- og velværetrenden i samfunnet økt og etterspørselen etter hudpleierelatert behandling har dermed blitt...
En husøkonom og serviceleder er utdannet til lederoppgaver innenfor miljø-, drifts- og servicearbeid i store bygg og bedrifter både i privat og offentlig regi. En husøkonom og serviceleder skal kunne...
En håndvever vever klær, utsmykninger og dekorasjoner.
En idrettskonsulent legger til rette for idrett og fysisk aktivitet i samfunnet, og fungerer som rådgiver for det offentlige eller private.
En idrettstrener er tilknyttet en idrettsklubb eller en idrettutøver, og planlegger og tilrettelegger for trening og konkurranse.
IKT-servicefaget omfatter drift og brukerstøtte, opplæring og rådgivning/veiledning i forbindelse med virksomhetens IKT-løsninger og IKT-infrastruktur. En IKT-servicefaglært skal bidra til å videreutvikle...
Som iktyolog forsker du på blant annet på fiskers atferd, form og struktur, samt fiskens betydning i økosystemet.
Illustratørens oppgave er å formidle eller forsterke et budskap for en kunde gjennom bildet. Du må ta hensyn til hvem avsenderen er, hva som skal formidles og hvem du snakker til. Med sin evne til å...
Som industridesigner er din jobb å utforme produkter og løsninger for en kunde, eller en sluttbruker. Du er en problemløser, og fokuserer ikke bare på produktdesignet, men også systemdesignet, selve...
Som industrimaler jobber du med overflatebehandling av stålkonstruksjoner og metaller for å forhinde korrosjon (rust) og forebygge brann.
Industrirørleggeren arbeider innenfor en rekke virksomheter som f.eks. kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.
ndustrisnekkeren produserer møbler og innredninger. Mesteparten av produksjonen er maskinell.
En industrisyer produserer produkter av tekstil. Industrisyeren har gode kunnskaper om materialenes egenskaper og hvordan de skal behandles i produksjonen.
En industritapetserer produserer møbler og annet interiør ved hjelp av industrielle produksjonsmaskiner og annet teknisk utstyr. Yrket industritapetserer har mange likhetstrekk med yrket møbeltapetserer.
Kommunikasjonsmedarbeider, som ofte har tittel kommunikasjonsrådgiver eller sjef, betegner en person som jobber med intern og ekstern kommunikasjon for en bedrift, offentlig etat eller i...
Hovedoppgaver til en infrastruktur-konsulent er design og implementering av løsninger innen IT-infrastruktur. Arbeidet krever flere års erfaring fra IT-infrastruktur innenfor områder som Micr...
Installasjoner på havbunnen er fremtiden for olje- og gassindustrien, og som undervannsingeniør, også kalt subsea-ingeniør, jobber du med å drifte og vedlikeholde disse subsea-installasjonene.
Innkjøpere kjøper varer og tjenester på vegne av virksomheter eller organisasjoner. Arbeidsoppgaver kan være å forhandle om og skrive kontrakter ved anskaffelse av utstyr, råstoffer og produkter til...
Inspisienten fungerer som et kontaktledd mellom regissøren og produsenten i en teaterproduksjon og har ansvar for tekniske eller administrative oppdrag i tilknytning til forestillinger. Hun sørger for...
En institusjonskokk er en kokk som arbeider på store institusjoner hvor det er lagt opp til effektiv og hygienisk produksjon av store mengder mat.
En institusjonsprest jobber på sykehus eller andre helseinstitusjoner, og hjelper pasienter, pårørende og ansatte gjennom vanskelige situasjoner og perioder.
En instrumentalpedagog er en musikkpedagog som underviser i enkeltinstrumenter, musikkteori og musikkhistorie.
En Integrasjonsarkitekt er med på å videreutvikle og forbedre integrasjonsplattformer i et firma. Målet er til enhver tid å skape en fleksibel og fremtidsrettet systemarkitektur, som bidrar til å...
n interaksjonsdesigner jobber med å designe brukergrensesnitt; ofte brukergrensesnittene vi møter i ulike applikasjoner og nettsider gjennom på en pc-skjerm. Et enkelt eksempel som forklarer dette...
Interiørarkitektur er et eget fagområde innenfor arkitektur som omfatter helhetlig planlegging og utforming av rom, og spesialinnredning i offentlige og private bygg. Møbeldesign...
Du jobber med interiøroppgaver hvor du tegner ut plantegninger av private og offentlige rom ut fra kundens behov og interiørets funksjon.
Som isolatør isolerer du rør, kanaler og utstyr. Energiutnyttelse og miljøforbedring står sentralt i jobben.
En IT-arkitekt forventes å spille en sentral rolle i å utforme sikre IT-systemer – med særlig fokus på programvarearkitektur. IT-arkitekten integrerer og oppgraderer arkitekturene. Foruten en...
IT-driftskonsulenten planlegger og administrerer IT-drift. Han eller hun må ha forståelse av nettverksinfrastruktur, sikkerhet og Internett kommunikasjonssystemer.
IT-konsulent er et svært vidt begrep for ulike jobber innen IT-området. Vanligvis vil man som IT-konsulent enten jobbe som konsulent innen drift, rådgivning eller salg – og som regel hos et...
En IT-sjef har bred kompetanse både innen IKT og organisatoriske spørsmål knyttet til effektivitet og optimal utnyttelse av informasjonsteknologi. IT-sjefen er både strukturert, nyskapende...
Begrepet «jordmor» oppsto fordi fødselen tidligere foregikk på jordgolvet. Fødselshjelperen ble da kalt «jordmor». I dag kan både menn og kvinner være «jordmor», og benevnelsen brukes...
En journalist jobber i en redaksjon og samler informasjon, ofte om aktuelle hendelser, lager saker og formidler denne informasjonen. De vanligste stedene å jobbe som journalist er i en avis, nettavis...
En jurist jobber med juridiske problemstillinger. Arbeidsoppgavene dine vil variere avhengig av hvilket felt du jobber eller spesialiserer deg innenfor, men kan innebære: - utarbeide dokumenter - forske...
Jurister innen politi og påtalemyndighet utfører juridiske arbeidsoppgaver. Innen politiet er dette personer som innehar stillinger som er på et høyere nivå enn dem som er klassifisert som...
Det er stort behov for rådgivningstjenester innenfor yrkes- og utdanningsveiledning. Med karriereveiledning har du gode forutsetninger for å veilede unge og voksne og bidra til at flere...
Kateketen har ansvaret for undervisningen i menigheten. I samarbeid med menighetsrådet skal kateketen innarbeide og utvikle menighetens pedagogiske arbeid blant barn, unge og voksne. Hun eller han skal...
En keramiker utformer og lager bruks- og kunstgjenstander i keramiske materialer som leirgods-, steingods- og porselensleire. Tradisjonelt har pottemakeren brukt leire fra nærområdet.
En kirurg er en lege med spesialisering i generell kirurgi. Kirurgi er undersøkelse, vurdering, behandling og oppfølging av sykdommer og skader hvor operative inngrep, endoskopiske prosedyrer...
Hva har øl, sminke og maling til felles? Ikke lukt. Ikke smak. Kanskje farge? Alt inneholder molekyler, og som kjemiingeniør vil du jobbe med dette.
Kjemikere utfører forskning og utarbeider eller utvikler begreper, teorier og arbeidsmetoder som er relatert til kjemiske prosesser og produksjon. Arbeidsoppgavene kan være: - Forske og utvikle...
Arbeidsoppgavene kan bestå i å: • Bistå/assistere ved eksperimenter. • Gjøre analyser og utredninger. • Forfatte rapporter og føre journaler.
En kjeveortoped stiller diagnose, forebygger og behandler bittfeil og tannstillingsfeil. Som reguleringstannlege behandler og forebygger du problemer med bittet slik at det ikke gir feilbelastning i kjeveleddene.
Som kjole- og draktsyer kan du designe klær og antrekk, presentere skisser og ferdigstille produktene for kunden, og er med på hele prosessen fra idé til ferdig produkt.
Store kjøkken har gjerne plasser for kokkelærlinger og -assistenter. Det er også mulighet for å jobbe som kjøkkenmedarbeider i små institusjoner, i barnehager og på skoler.
I kokkefaget, spesielt på restauranter, brukes ofte titler med opphav i fransk språk, så som chef («sjef»), og suoussjef («nestleder»), spesielt på kjøkken med mange ansatte og en formell organisering. På norsk brukes vanligvis titler som kjøkkensjef, sjefskokk og overkokk om kokker i overordnede stillinger.
Kjøttskjærerens arbeid begynner der slakteren har avsluttet sitt arbeid. Kjøttskjæreren skjærer ned skrotten til ferdige råvarer for videre produksjon eller salg, som fileter, biffer og andre kjøttstykker.
Klesdesign er utforming av klær som skal ivareta ulike brukeres behov for komfortable, funksjonelle, nyskapende og tiltalende produkter, tilpasset varierende klimatiske forhold og mangesidig bruk...
Som klinisk ernæringsfysiolog gir du råd om kosthold og ernæring til mennesker med en sykdom eller tilstand som er relatert til kostholdet.
En kokk er en faglært yrkesutøver som står for produksjonen av mat i enten hotell- og restaurantbransjen, boligplattformer og skip, eller ved institusjoner.
Det er veg, vann og avløp sier de ikke-innvidde. De mer avanserte føyer til drift av skoler, barnehager, sykehjem og andre kommunale bygg. Deretter følger de mer kyndige opp med bygging av...
Som kommunikasjonsrådgiver bidrar du til å opprettholde bedriften eller organisasjonens mediesynlighet og høye troverdighet sammen med resten av kommunikasjonsavdelingen og andre fagansvarlige...
Komponisten lager musikk som fremføres av utøvende musikere. Komponisten er en kunstner, og komponerer musikk basert på egne opplevelser og inntrykk eller på bestilling fra andre.
En komposittbåtbygger produserer, repararerer og vedlikeholder båter av materialer som glassfiber og plast.
Konditor er et kreativt yrke, og pynting og sammensetning av kaker er konditorens spesialfelt.
En konsulent innen strategi og ledelse (management consultant er en vanlig benevnelse) arbeider med å skape beslutningsgrunnlag for et selskaps strategivalg. Konsulentene benytter analytiske verktøy i...
En kostymesyer syr kostymer til bruk i teater, opera, film og tv. Som kostymesyer kan du utarbeide mønstre, skjære til, sy og tilpasse kostymer.
En kranfører arbeider med krankjøring, løfteoperasjoner, dekksarbeid og vedlikehold av kranene.
Som spesialist i onkologi, også kalt kreftlege, har man kunnskaper om det naturlige forløp av kreftsykdommer, diagnostikk, planlegging og gjennomføring av ulike kreftbehandlinger. Hovedvekten legges på...
Kreftsykepleiere er sykepleiere med spesialisering innen kreftsykepleie og arbeider med mennesker som er rammet av kreft.
En kulde- og varmepumpemontør (kuldemontør) er en elektrofagarbeider som monterer og feilsøker kulde- og varmepumpesystemer.
Arbeid som kundekonsulent passer godt for en som har en egen interesse for service, du må kunne håndtere mye informasjon og til tider stor pågang på arbeidsplassen. En kundekonsulent arbeider...
Som kunst- og kulturformidler jobber du med formidling av kunst og kultur i for eksempel skoler, biblioteker, museer og gallerier.
En kunsthistoriker har studert kunsthistorie eller andre beslektede fag ved høgskole eller universitet. Kunsthistorie er studiet av ulike historiske kulturers estetiske idealer og kunstneriske praksiser...
Som kunsthåndverker lager du større eller mindre skulpturer, veggdekorasjoner, smykker, bilder og andre bruksgjenstander.
Kunstnere ser sin praksis i forhold til samfunnet og kunstfeltet, og tar i bruk nye virkemidler og medier. Kunstnerroller i endring gjør at studentene definerer seg på nye måter i forhold etablerte fag...
En kurator er med på å skape utstillinger og bidrar både i det kreative og det administrative arbeidet. Som kurator organiserer og utvikler du samlinger av kunstnerisk, historisk eller kulturell betydning.
En kurvmaker lager og reparerer ulike kurvprodukter som kurver, møbler og andre flettede gjenstander.
Som kystskipper har du det overordnede ansvaret over en mindre båt, som for eksempel en fiskebåt. Dette innebærer blant annet ansvaret for mannskapets miljø og sikkerhet, vedlikehold, kontroll av båten og båtens utstyr.
Laboratoriefaget er utformet for alle typer kjemiske, fysiske og biologiske laboratorier i industri, ved universiteter og høgskoler og i offentlige og halvoffentlige bedrifter med tilknytning til...
Som landbrukskonsulent har du ansvar for kommunale landbruksrelaterte oppgaver samt lederansvar for landbrukskonsulenter, næringskonsulenter, veterinærer og landbruksvikarer.
En landbruksmekaniker utfører service, feilsøker og reparerer landbruks- og skogsmaskiner.
Arbeidsplasser for landmålere, kartkonstruktører eller kartografer finnes hos Statens kartverk, Statens vegvesen, i private kartleggingsfirmaer, kommuner og elektrisitetsverk, samt hos...
Lege er en person som utøver faget medisin, eller mer spesifikt humanmedisin, dvs. har som yrke å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer hos mennesker. Det norske ordet lege er...
Legemiddelkonsulenter formidler ny informasjon om medisiner til leger og annet helsepersonell. Legemiddelindustrien er en kunnskapsbasert og forskningsintensiv bransje som stiller krav til de som skal...
Legesekretærer utfører laboratorietjenester, skiftestuearbeid, ekspedisjons – poliklinikk og skrivestuetjenester samt arbeid på forkontor....
De aller fleste lektorene finner sin arbeidsplass i skoleverket, og flesteparten jobber i den videregående skolen. Som lektor underviser man i et begrenset antall fag, og er gjerne spesialisert i to til tre...
Limnologi er en gren av biologifaget og fokuserer på alle områder av rennende vann og innsjøer, alt liv som finnes der og ulike faktorer som påvirker det. Alle innsjøer og lokaliteter med vann har sin egen...
En limtrearbeider skjøter og høvler lameller, limpåfører, presser og herder tre. Limtrearbeideren bearbeider sammenlimt materiale til ferdige konstruksjoner, deler og plater.
En lingvist jobber med språk. Det kan for eksempel innebære å beskrive og analysere ett eller flere språk, å undersøke hvordan mennesker faktisk bruker språk, eller å undersøke hvordan vi lærer...
Logistikere beregner mengden materialer som trengs på spesielle tidspunkter for et bestemt produksjonsprogram, samt utarbeider og kontrollerer produksjonsplaner. Arbeidsoppgaver kan være å...
En logistikkoperatør kan arbeide i transportbransjen eller en rekke bransjer som treforedlingsindustri, mekanisk industri, verkstedindustri, metallurgisk industri og annen industri eller næringsvirksomhet...
En logoped diagnostiserer og behandler barn og voksne som har vanskeligheter med tale- og kommunikasjon på grunn av medfødt, utviklingsmessige, eller ervervede funksjonshemninger. Eksempler...
En låsesmed installerer, reparerer og utfører service på mekaniske, elektromekaniske og elektroniske låsesystemer.
Som maler vedlikeholder, fargelegger, dekorerer og restaurerer du innvendige og utvendige overflater i bygninger og konstruksjoner.
Mammologi er vitenskapen om pattedyr og tilhører zoologi feltet. En mammalog er en biolog med pattedyr som interessefelt, men yrkestittelen er som oftest biolog eller zoolog. Mammologen forsker...
Manuellterapeuter er helsepersonell som undersøker og behandler sykdommer og skader i muskel- og skjelettapparatet, som f.eks. vondt i rygg, nakke, bekken, armer og bein. Manuell behandling...
En manusforfatter er en som skriver manuskript enten til film eller teater. Til forskjell fra vanlige fortellinger, har manus gjerne en mer systematisk beskrivelse av dialog, handling og scener. En...
Havet er fullt av spennende organismer og uoppdagede hemmeligheter, og det er fortsatt uendelig mange ting som man trenger å vite mer om. Derfor trenger vi at det forskes på havet...
Arbeidet består av planlegging av transportopplegg og flytende produksjonsanlegg til sjøs og teknisk utvikling av skipstyper og produksjonsplattformer.
Her klassifiseres bl.a. personer som utfører konsulenttjenester på områdene markedsføring, produktutvikling og økonomi. Arbeidsoppgaver kan være å vurdere salgsgrunnlaget for produkter...
Markedsførere kartlegger og analyserer for å skaffe seg kunnskap om det markedet de arbeider i, enten de skal selge en tjeneste, en vare på forbrukermarkedet eller varer og tjenester til andre bedrifter...
Markedsførings- og reklamekonsulenter arbeider med markedsføring av varer og tjenester for salg. Arbeidsoppgaver kan være å utarbeide handlingsplaner for markedsrettede tiltak og følge opp disse...
Som markedssjef er du ansvarlig for en bedrift eller organistasjon sine markedsaktiviteter. Dette inkluderer planlegging, gjennomføring og evaluering. Blant arbeidsoppgavene dine er også å gjennomføre...
Markedsøkonomi er en samfunnsøkonomisk koordineringsform der markedet og fri konkurranse bestemmer priser på og fordeling av knappe ressurser og goder ved hjelp av markedskrefter som tilbud og etterspørsel.
En maskiningeniør har varierte oppgaver, blant annet innenfor konstruksjon og prosjektering. Maskiningeniør jobber innen mange ulike bransjer, felles for dem er at de jobber med å utvikle produkter...
Maskinistutdanningen fører til jobb som maskinoffiser. Som maskinist jobber du i skipets hjerte, maskinrommet. Tenk deg hvor mye som må fungere ombord på et skip for å få det til å gå framover. Strømforsyning, lensepumper, dieselmotorer
Som maskør- og parykkmaker gir du rollefigurer et bestemt uttrykk ved hjelp av masker, hår og sminke.
En massasjeterapeut løser opp spenninger i muskulaturen. Spenninger i muskulaturen kan gi smerte og nedsatt funksjon, og massøren kan lindre smerte og bedre funksjon.
Det som kjennetegner en matematiker er en spesielt utviklet evne til analytisk tenkning og det å finne en strukturert tilnærming til kompliserte problemer.
Som matros kan du være ansatt på både mindre ferger, hurtigbåter og på større skip som seiler innenriks og utenriks. Arbeidsoppgavene kan variere en del avhengig av på hvilken type båt du jobber.
Som mediegrafiker er det du som skal sørge for at budskapet blir formidlet klart og tydelig til mottaker. I tillegg får du være med på å sette ditt kreative preg på ulike mediekanaler.
Som medisinsk sekretær jobber du med kontorfag og pasientadministrasjon - i primærhelsetjenesten, på sykehus eller i andre helseinstitusjoner. Du må kunne arbeide selvstendig og ta...
Mikrobiologer er spesialiserte biologer. De studerer levende organismer som er umulige å se uten mikroskop. Mikrobiologer undersøker bakterier, sopp, virus, celler og andre mikroorganismer, og jobber ofte som forskere.
Miljøarbeider legger forholdene til rette for trivsel og aktiviteter, og jobber i forhold til borteboende elever angående hybler, fadderordning. Rådgivning i forhold til henvisning til helsevesen og...
Miljøterapeut er en fellesbetegnelse for alle med 3-årig høyskoleutdanning og som arbeider i sykepleietjenesten. De aller fleste miljøterapeuter arbeider i dag innenfor psykiatrien, eller...
En miljøvernleder skal koordinere og inspirere miljøvernarbeidet i kommunen. Stillingen er tillagt en rolle som pådriver, veileder og saksbehandler innen naturforvaltning, vilt- og...
Miljøvernrådgiveren har det praktiske ansvaret for det kommunale miljøvernet og er plassert i plan-, miljø- og næringstjenesten og rapporterer til tjenesteleder. Som miljøvernrådgiver får man verdifull...
En misjonær sprer budskapet om kristendommen. Dette innebærer både forkynnelse og praktisk arbeid.
En modist designer, utvikler, reparerer og produserer hatter, hodeplagg og tilbehør.
En motormann vedlikeholder og reparerer skipets motorer og andre mekaniske deler.
En motormekaniker er en båtmekaniker som repararerer, vedlikeholder og endrer båtmotorer, det være seg utenbordsmotorer, innenbordsmotorer, drivverk, propellanlegg og aggregater.
En motorsykkelmekaniker er en mekaniker som repararerer motorsykler, mopeder, snøscootere og firhjulinger (ATV).
Som murer lager du både nytt murverk og rehabiliterer og restaurererer gammelt murverk.
Musikere skaper og fremfører musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter. Musikere spiller instrumenter, synger, dirigerer og arrangerer i diverse sammenhenger.
En musikkprodusent vet hvordan moderne musikk utvikles, og kjenner hele prosessen fra låtskriving til lydmiksing.
Musikkterapi gir muligheter for utvikling og endring gjennom et musikalsk og mellommenneskelig samarbeid mellom terapeut og klient. Prosessen er ofte ressursorientert og fokuserer på aktuelle mål innen...
Mykologi er en gren av både biologi- og botanikkfaget og er vitenskapen om ulike sopper. Mykologien tar for seg alt fra sopper som lever i naturen, til muggsopp og gjærsopp. Sopper er til stede i...
Møbeldesign defineres som en kunstindustriell disiplin som omfatter design av møbler og andre romrelaterte produkter for industri- og/eller verkstedframstilling.
En møbelsnekker er en trevaresnekker som produserer møbler, trevarer og innredninger.
Som møbeltapetserer reparerer og restaurerer du gamle polstrede møbler og stopper om nye møbler.
Naturforvaltning er forvaltning av natur og landskap, gjennom planlegging, vern, skjøtsel og restaurering av ødelagte lokaliteter og å fremme bærekraftig anvendelse av naturressurser. En forutsetning...
Vanlige arbeidsoppgaver er kontroll, reparasjon, justeringer og kalibrering av magnetiske kompass. Du kan også lage eller reparere prøveutstyr og måleinstrumenter til bruk under vann.
En navigatør er personen ombord på et skip eller fly som er ansvarlig for navigasjonen.
Nettmannen er arbeidsleder på et fiskefartøy og har ansvar for at utstyret er i god stand.
Nettverks- og systemadministrasjon handler om å drifte datanettverk mest mulig effektivt. Det innebærer å sette sammen et system som består av datamaskiner i nett og programvare, få dette til å...
En spesialist i nevrologi forventes å kunne ta hånd om diagnostikk, medisinsk behandling og rehabilitering av pasienter med organiske sykdommer, skader, misdannelser og funksjonsforstyrrelser i det...
Nevrosykepleiere er videreutdannede sykepleiere med spesialisering innen behandling av sykdom og skade i hjernen og nervesystemet.
Som operasjonssykepleier er du autorisert sykepleier med videreutdanning eller mastergrad i operasjonssykepleie. Da har du spesialisert sykepleierkompetanse innen kirurgi, hygiene og omsorg.
Optronikeren produserer og reparerer optiske og måleinstrumenter.
En organisasjonskonsulent arbeider med organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, kvalitetssikring, utredning, planlegging og rapportering i organisasjonen. En organisasjonskonsulent kan...
En organist spiller kirkeorgel og står for de musikalske innslagene under gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter.
Som orgelbygger bygger, vedlikeholder og restaurerer du orgler i kirker og konsertlokaler.
Ornitologi er læren om fugler. En ornitolog er en forsker som har spesialisert seg innenfor zoologi.
En ortoped er en lege med spesialisering innen ortopedisk kirurgi. Ortopedisk kirurgi er den delen av kirurgi som dreier seg om tilstander innenfor musklene, sener, ryggrad, ben og ledd.
Som ortopeditekniker produserer, justerer og reparerer du proteser og andre ortopediske hjelpemidler til mennesker som mangler en kroppsdel, eller for å gjenopprette tapt funksjon i en kroppsdel.
En translatør er en oversetter som er i stand til å påta seg oppdrag for næringsliv, offentlige myndigheter og privatpersoner. Bare statsautoriserte translatører har rett til å bekrefte sine...
En paleontolog forsker på bergarter, dyre- og plantefossiler.
Patologi er læren om sykelige forandringer i celler og vev. En patolog konsentrerer seg om sykdommenes årsak, mekanismer og forandringer av struktur og funksjoner i organer, vev og celler under sykdom...
Pedagogikk er læren om oppdragelsen og undervisningens betydning og form, samt teknikker for hvordan man best lærer bort kunnskap til ulike grupper.
Som pedagogisk leder har du det pedagogiske ansvaret for barn i forskjellig alder. Som pedagogisk leder samarbeider du med foreldrene, lager ukeplaner, holder avdelingsmøter, tar tak i eventuelle...
Personal og organisasjonskonsulenter gir informasjon og råd om personalpolitiske spørsmål, bl.a. rekruttering, organisasjons og personalutvikling. Arbeidsoppgavene kan være å gi råd og ta del...
En personalsjef eller personalleder har ansvar for personalsaker og lønn, og styrer for eksempel avlønning, kompetanseutvikling, helse, miljø og sikkerhet ( HMS) og rekruttering.
En personlig trener er en (som oftest) sertifisert fitness-fagperson som jobber én-mot-en eller i gruppe sammen med klienter for å hjelpe dem å nå sine treningsmål. Den personlige treneren er som en privatlærer som kan utdanne deg om helse...
Personlige assistent er et serviceyrke med ryddige arbeidsforhold. Assistentjobben er å yte service og assitanse slik at din arbeidsalder kan leve sitt liv. Tjenesten omfatter praktisk og personlig hjelp i...
Som petroleumsingeniør jobber du i olje- og gassindustrien, hvor jobben din vil bestå av å bruke din spisskompetanse til å sørge for optimalisert boring, reservoarstyring og produksjon.
En pianostemmer utfører stemming og vedlikehold av pianoer og flygler i private hjem, ved institusjoner, på verksteder eller i pianoforretninger.
En planteinspektør arbeider med kontroll, vurdering og godkjenning av planter.
Plastikkirurgi er en egen kirurgisk spesialitet som omfatter undersøkelse, vurdering og behandling av medfødte og andre deformiteter som omfatter hud, underhud, og underliggende...
En platearbeider utformer plater, rør og profiler, og setter dette sammen til større konstruksjoner.
En politiker jobber med fordelingen av ressursene i samfunnet. Som politiker jobber man med å fremme ulike prioriteringer og er med på å avgjøre hvordan sosiale og ideologiske verdier skal vektlegges...
Som rådgiver for utøvende politikere - stortingsrepresentanter, statsråder eller politikere på fylkes- og lokalnivå – skal man bistå politikeren med råd i de løpende konkrete sakene.
”Å være prest er å kunne snakke med folk om det viktigste i livet, og være nær folk i de største stundene”.
En produksjonselektroniker er en elektrofagarbeider som arbeider med produksjon og montering av elektroniske komponenter.
Som produksjonstekniker har du ansvar for å utvikle og drifte produksjonsprosesser i industrien. Produksjonsteknikk brukes når maskiner framstiller produktene.
Produktdesigneren utvikler produkter for allmenn og profesjonell bruk, dvs. gjenstandene vi omgir oss med, og er engasjert i produkt- forbedring og innovasjon.
Profesjonelle idrettsutøvere trener ofte og mye, og for å nå til toppen kreves gjerne et stort talent for idretten de bedriver. Hverdagene består av trening og forberedelse til stevner, kamper eller...
En programmedarbeider en journalist som samler informasjon som formidles videre i aviser, nettaviser, TV eller radio.
En programmerer eller utvikler betegner en person som utvikler programvare for datamaskiner, og i stor grad også for andre tekniske innretninger ved hjelp av et programmeringsspråk.
Som softwareutvikler skal du kunne skape nye IT-anvendelser, utvikle ny software og tilpasse og utnytte eksisterende software. IT skapes i et dynamisk samspill mellom teknikk, design og mennesker. Dette gjør...
En prosessingeniør har ansvar for utvikling, drift og optimalisering av prosessanlegg. Som prosessingeniør overvåker og vedlikeholder du maskiner og rørsystemer.
Prosessteknikeren drifter og vedlikeholder kjemiske prosessanlegg.
Prosjektarbeid har blitt den foretrukne arbeidsformen i organisasjoner og næringsliv, og personer som kan lede prosjekter er attraktive. Man forsøker å lære seg alle sider ved prosjekt-arbeid, som...
En prosjektingeniør er ansvarlig for gjennomføring av ferdigstilt prosjekt eller deler av et prosjekt.
Prosjektleder er betegnelsen på den som utfører den løpende daglige ledelsen av et prosjekt.
En IT-prosjektleder (Information Systems Project Manager) er administrerer mennesker og tekniske ressurser for å oppnå viktige prosjektmål i overensstemmelse med avtalte begrensninger i kvalitet...
En psykiater er utdannet lege med spesialisering i psykiatri – og befatter seg med psykiske lidelser hos voksne. Psykiateren arbeider med forståelse av årsakssammenhenger og utvikling, og jobben...
En psykiatrisk sykepleier er en sykepleier som har spesialisert seg innenfor psykoterapi. Spesialisering skjer etter at sykepleiernen har jobbet i noen år. For de fleste spesialutdanningene er det krav om...
En psykolog utfører undersøkelser, tester, behandlinger, trening, og gir rådgivning og undervisning. Det kan være både på klinikken med en person eller med større grupper ute på skoler eller i bedrifter.
Psykoterapi defineres tradisjonelt som behandling av sjelen eller psyken, eller som behandling av psykiske problemer med psykologiske metoder...
Som pølsemaker jobber du i hovedsak med produksjon av alle typer pølser, kjøttpålegg, posteier, spekemat og andre produkter med kjøtt som råstoff.
En radiograf jobber med pasientbehandling ved bruk av røntgenologiske og fluoroskopisk utstyr (elektromagnetiske stråler). De fleste radiografer jobber med å ta bilder, som radiologen...
Radiologi er en spesialitet som jobber med bildediagnostikk og bildeveiledet behandling. Radiologenes arbeid omfatter blant annet røntgenundersøkelser, ultralyd og magnetisk resonans tomografi...
En redaksjonssekretær kan være tilknyttet en avis, radio, fjernsyn, tidskrift, magasin eller forlag. Arbeidsoppgavene varierer, men i likehet med en journalist kan redaksjonssekretæren produsere egne saker...
En redaktør er øverste leder og ansvarlig for et medium eller annen publikasjon. En redaktør jobber ofte i en avis, fjernsyn, radio eller i forlag. I en redaksjon er strukturen ofte bygd opp slik at de har...
Utdanningen Regnskapskonsulent passer for deg som ønsker en karriere i regnskaps- eller økonomiavdelinger i mellomstore eller større bedrifter, hvor du vil kunne ta større del i arbeidsoppgavene innenfor regnskap og økonomistyring i bedriften.
Økonomimedarbeidere og revisjonsassistenter hjelper til med registrering og beregning ved regnskapsføring og bokføring, ved beregning av lønns og produksjonskostnader og ved kontante...
En reindriftsutøver driver egen tamreindrift eller arbeider i næringen på annen måte. Reinsdyr avles først og fremst for kjøttet og skinnet, men også geviret og melken utnyttes.
En reisekonsulent selger og skreddersyr hovedsakelig reiser for privatkunder og forretningsreisende, men kan også formidle reisepakker og turer som arrangeres av turoperatør.
En reiseleder er oftest tilknyttet et reisebyrå eller en turoperatør. Som reiseleder skal du legge til rette for kundens reiseopplevelse. Reiselederen har kunnskap om ulike lands severdigheter og historiske og politiske forhold.
Med denne spesialiseringen har du et godt utgangspunkt for de fleste jobber i reiselivsnæringen. Du vil finne tidligere reiselivskoordinatorer som arbeider både i luften og på bakken i norske og utenlandske...
Rektor er en utdanningsinstitusjons øverste pedagogiske, faglige, og administrative leder, samt personalleder. Fortrolig med alle skolens oppgaver og ansvarlig for skoleutviklingen. Vanlige arbeidsoppgaver...
Renholdsoperatører utfører renholdsarbeid i næringsbygg og hos virksomheter. Som faglært renholdsoperatør kan du ha varierte arbeidsoppgaver.
Resepsjonister tar imot gjester ved hoteller, store arbeidsplasser eller andre steder med behov for resepsjon.
Reseptar er en person med bachelorgrad i farmasi eller en tidligere utdanning fra høgskolene. Tidligere hadde reseptaren en eksamen fra Statens reseptarhøgskole i Oslo og to andre høgskoler. En ny...
En reservedelsekspeditør skal sørge for at mekanikere og kunder får rask tilgang til deler og utstyr til kjøretøy.
Restaurantsjefer arbeider vanligvis ved større hoteller, og gjerne med flere restauranter. Restaurantsjefen har hovedansvaret for den daglige driften av restauranten.
En revisors hovedoppgave er kontroll av årsregnskapet til revisjonspliktige foretak, men også annen bistand og rådgivning er viktige oppgaver. Revisoren hjelper bedrifter og andre virksomheter...
Som revmatolog behandler du betennelse og andre lidelser i kroppens organer, ofte i ledd og ryggsøyle.
Som rørlegger er du ekspert på rørtekniske installsjoner. Du tilpasser, monterer, installerer og reparerer sanitær- og varmeanlegg (VVS). Det kan dreie seg om alt fra små enkle reparasjoner og justeringer, til installering av avanserte røranlegg.
Som salgssjef har du ansvaret for bedriftens eller organisasjonens salgsorganisasjon...
En salmaker produserer, reparerer og vedlikeholder bilseter, seletøy, ridesaler, kofferter, vesker og liknende. Salmakeryrket innebærer arbeid med blant annet skinn, lær, kunstskinn, duk og lerret.
Som samfunnsgeograf har du mulighet til å jobbe på mange ulike steder. Du finner samfunnsgeografer i offentlig sektor, for eksempel i departementer og i ulike kommunale etater. Her er...
Samfunnsøkonomi omhandler hvordan vi best kan utnytte ressursene i samfunnet, enten det er arbeidskraft, naturressurser eller kapital. I samfunnsøkonomi lærer du metoder for å analyser vanskelig og til...
En musiker er en person som fremfører, komponerer eller koordinerer musikk. Musikere kan deles inn i hvordan de forholder seg til musikken. Sangere (eller vokalister) bruker stemmen sin. Instrumentalister...
Som sangpedagog (vokalpedagog) arbeider du med å lære bort sang. Du kan jobbe i en rekke typer miljøer, alt fra sangopplæring med barn til undervisning på universitetet.
Som seilmaker lager og reparerer du seil, presenninger, kalesjer og andre fasongsydde produkter.
Som selger er du den som møter selskapets kunder og i så måte din arbeidsgivers ansikt utad. DIn hovedoppgave er å sørge for at selskapet du representerer får solgt sine produkter til markedet...
En serigraf jobber med serigrafisk trykking, tidligere kalt silketrykk eller sjablongtrykk.
Servitør er en yrkesutøver som betjener gjester i restaurant og hotell (tidligere kalt kelner eller serveringsdame).
SFO-assistenten bistår lærere og annet personell ved skolene, særlig med oppfølging av enkeltelever.
En barnehageleder har det øverste pedagogiske, personalmessige og administrative lederansvaret for en skolefritidsordning eller aktivitetsskole.
En sikkerhetskonsulent skal kunne være ansvarlig for datasikkerheten i alle typer nettverk i små og mellomstore bedrifter. Han eller hun skal ha god kjennskap til sikkerhetsmetoder innen fysisk sikring, teknisk...
Sivilingeniørene er ettertraktede og tilbys spennende jobber på så forskjellige områder som sykehus/medisinsk forskning, næringsmiddelindustri, luftfart, oljeleting, telekommunikasjon...
Med tittelen Siviløkonom er du godt kvalifisert for ledende funksjoner i alle typer bedrifter i alle bransjer. Utdannelsen dekker et svært bredt fagområde og det er få utdannelser som gir tilsvarende...
Som sjømathandler jobber du med salg av fisk og andre sjømatprodukter. Du gir også tilberedningstips til kunder.
Som sjøoffiser er du en leder med et stort ansvar for mennesker, økonomiske verdier og ofte miljøfarlige laster. Avanserte skip trenger mannskap som har nautisk kunnskap, er sosialt dyktig og har...
Som skipselektriker er du elektrofagarbeider, og skipets spesialist på elektriske instrumenter.
Skipsoffiser er en betegnelse som brukes om de personene ombord på et skip, både handelsfartøy og krigsfartøy, som har maritim utdannelse som sammen med fartstid gir rett til et skipsoffisersertiftkat.
Skipsoperatøren arbeider i et rederi. Arbeidsoppgaver går ut på å formidle beskjed til båtene om hvor de skal seile, og informere skipets kaptein om fraktavtaler.
Skogbrukssjefen er ansatt i kommunen for å gi råd og veiledning om skogbruk. En viktig del av jobben er å forvalte lover og forskrifter om skog og skogbruk.
Som skogsoperatør kan du jobbe med forskjellig arbeid knyttet til skogsdrift og skjøtsel av skog.
Skoleassistenten bistår lærere og annet personell ved skolene, særlig med oppfølging av enkeltelever.
Som skomakeren reparerer og vedlikeholder du skotøy. Noen skomakere designer og lager nye sko. Mange tilpasser og produserer ortopedisk fottøy.
En skuespiller formidler en tekst eller framstiller en rolle i teater, film, tv, radio, digitale medier m.m. Teksten/rollen framføres fysisk eller bare ved hjelp av stemmen, foran et tilstedeværende publikum eller...
Som slakter tar du imot dyret på slakteriet og er med på hele prosessen med avlivning. Denne ender med at den ferdige skrotten sendes videre i produksjonskjeden.
Smeden har kunnskap om de ulike teknikkene og metodene i smedfaget, deriblant å skjære, smi, sveise, herde og file. Smeden må også ha høy kompetanse innen bruk av forskjellige ståltyper.
Som sminkør legger du sminke og setter opp hår på skuespillere, artister og andre.
Snekker er en person som utøver snekkerfaget, et håndverksfag med lange tradisjoner.
Sorenskriver (også kalt tingskriver) er betegnelsen på en dommer som er øverste administrative leder av en domstol i første instans, det vil si tingrettene. Sorenskriveren er offentlig embetsmann. Tidligere...
Sosialantropologi beskjeftiger seg med det sammenlignende studium av kultur og samfunn. Gjennom studiet får du kunnskap om, og forståelse for, kulturformer og variasjon. Ved å anvende et...
En sosialarbeider jobber med en del mennesker som har sosiale problemer. Som sosialarbeider kan man få jobb innen offentlig sektor eller i private organisasjoner. Arbeidet kan være slik at du jobber...
Sosiologi er det bredeste samfunnsfaget du kan studere, og kan kort defineres som studiet av mennesker i samfunn.
En spaterapeut har bredere kompetanse enn en massør, og har derfor muligheter i yrkeslivet. Denne utdanningen bygger også på massasjens viktigste oppgave; å løse opp spenninger i muskulaturen...
Spesialpedagogikk er et fagområde som har fokus på mennesker som faller utenfor de normale rammene til pedagogikken. Det er ofte et fokus på vansker av ulike slag, og innenfor spesialpedagogikken kan...
En spilldesigner spesialiserer seg på å skape interaktive opplevelser, og har ansvar for spillets regler og mekanikker. Dette innebærer å sørge for at spillet er balansert, forståelig og at det er...
Spillprogrammereren er en programmerer med fokus på grafikk- og simuleringsløsninger, med ekstra fordypning innen teorien og teknologien som benyttes i spill. Vanlige arbeidsoppgaver...
En språkkonsulent er en medarbeider i en redaksjon hvor vedkommende arbeider som språkautoritet, rådgiver og ansvarlig for at det redaksjonelle innholdet er korrekt grammatisk formulert...
Statistikk handler i hovedsak om å analysere data. En god statistisk analyse av representative data gir et godt beslutningsgrunnlag, og er et helt nødvendig verktøy innen blant annet medisin, biologi...
En steinfagarbeider jobber med utvinning av naturstein og bearbeiding av ulike steintyper.
En stillasbygger har som hovedoppgave å bygge stillaser og plattformer slik at andre yrkesutøvere kan utføre sine oppgaver.
Å være stortingsrepresentant er ingen vanlig jobb; mange ulike oppgaver og hensyn skal ivaretas. Det er umulig å gi en uttømmende oversikt over stortingsrepresentantenes hverdag, men noen av de...
En storurmaker vedlikeholder, reparerer og restaurerer store urverk som tårnur og stueur.
En strikkehåndverker strikker klær, stoff, interiørartikler og utsmykninger. I arbeidet benyttes både tradisjonelle og manuelle teknikker og verktøy, og moderne maskiner.
Som styrmann (skipsfører) er du en dekksoffiser som jobber på båt. Båtene kan være passasjerbåter såvel som handelsskip.
Som sveiser består jobben av å utføre sveisearbeid på forskjellige konstruksjoner av metalliske materialer. I dag går omtrent halvparten av hele verdens stålproduksjon til sveisede konstruksjoner og produkter. Dagens sveisemetoder gjør det mulig å sveise de aller fleste metaller. Det sveises for å lage alt fra små elektronikkdeler til store konstruksjoner.
En sykepleier er autorisert helsepersonell som jobber med å oppnå, opprettholde eller gjenopprette optimal helse og omsorg for syke mennesker. Sammen med pleie og behandling er dette...
Det er mange typer studier som fører til jobber innen data og informatikkstudier både på universiteter og høyskoler. Studiene kan være av forskjellige lengde, hvor 3 eller 5 år er mest vanlig...
En systemutvikler kombinerer analyseferdigheter med tilpassing og konfigurering av funksjoner i programvarepakker – som CRM- og ERP-systemer. Systemutvikleren jobber også med rådgivning, og...
Sølvsmeden eller korpussølvsmeden lager alt fra fat, kanner, lysestaker, sølvbestikk til smykker.
En taksidermist stopper ut og preparerer dyr, og yrket kalles også dyreutstopper.
Som taktekker tekker du tak på nybygg, og repararerer og rehabiliterer eksisterende tak.
Aktuelle arbeidsplasser for en tannhelsesekretær er innen den offentlige og private tannhelsetjenesten, klinikker ved de odontologiske fakultetene, ved spesialistklinikker, kjevekirurgiske...
Jobbmulighetene for tannleger er svært bra. I løpet av de neste ti årene vil mange av landets 4000 tannleger gå av med pensjon, i tillegg til at det allerede er mangel på tannleger. Dette gjelder...
Tannpleierne arbeider med forebyggelse av sykdom i tenner og munnhule. De arbeider blant annet på tannklinikker, sykehjem, videregående skoler, på høgskoler/universitet, institusjoner...
Når tegnspråkbrukere møter hørende som ikke kan tegnspråk, er det behov for tolk. Som tegnspråktolk er du det språklige bindeleddet mellom hørende og døve, døvblinde eller hørselshemmede.
En tekstforfatter er ofte den som bidrar med substans, strategi, retning og innhold til annonser, taler, brosjyrer, nettsider, reklamefilmmanus, kundeblader og temaaviser. En dyktig...
Som utøvende tekstilkunstner eller kunsthåndverker innen tekstilfaget utformer man gjerne bruksrelaterte tekstiler som kjoler, skjerf, slips og vesker og/eller mer skulpturelle objekter som skulpturer og utsmykkinger.
Tekstilrenseren arbeider med rengjøring av klær i renserier og vaskerier. Det stilles store krav til kunnskap om kjemikaliene som brukes og utslipp av disse.
Som telekommunikasjonsmontør installerer, drifter og vedlikeholder du telenett, kabelnett, satellittsamband og datanett.
Tingerettsdommer er en tittel som brukes i en del byer. Denne dommeren har forskjellige oppgaver som vielser, skilsmisse og separasjon, dødsfall/arv, konkurser tvangssalg, fravikelse og annen tvangsfullbyrdelse, midlertidig sikring, gjeldsordning etter gjeldsordningsloven, klage til domstolen og notarialbekreftelser.
En togelektriker er en elektrofagarbeider som jobber med vedlikehold, reparasjon og installasjon av elektriske anlegg for jernbaner, forstadsbaner, tunnelbaner og sporvogner.
Toksikologi er læren om giftstoffer. Toksikologer deles gjerne i to undergrupper, økotoksikologer som jobber med miljøeffekter av ulike kjemikalier, og humantoksikologer som jobber med effekter på...
En tolk er en person som overfører mening muntlig fra ett språk til et annet, med unntak av tegnspråktolking, hvor meningen overføres mellom lyd og bevegelser. Tolking kan foregå på flere måter, og de...
En trebåtbygger er en båtbygger som jobber med fiske-, lyst- og veteranbåter. Trebåtbyggeren jobber med skrog, dekk, dekkshus, innredninger, rundholt og rigg.
Tredreieren lager produkter og enkeltdeler i tre ved hjelp av en dreiebenk og ulike dreiejern.
Som treskjærer former, restaurerer, rekonstruerer og utsmykker du treprodukter med utskjæringer.
Trevaresnekkeren lager treprodukter som dører, vinduer, trapper og innredninger til kjøkken og bad.
Som turistguide leder du omvisninger for reisende. Du har bred kunnskap om områdene du guider i.
Tømrere bygger, renoverer, rehabiliterer og vedlikeholder hus. Dette kan være nybygging, ombygging eller renovering av eldre bygg. Som tømrer bruker du en del tid på utmåling, planlegging og drift av byggeplassen.
I Norge brukes tittelen innen høyere utdannelse i formen høgskolelektor eller universitetslektor.
Urolog er en lege og kirurg med spesialisering i sykdommer i nyrene, urinveier og kjønnsorganer.
En utenrikstjenestemann ivaretar og fremmer norske interesser i forhold til utlandet, yter hjelp og gir informasjon til nordmenn i utlandet; informerer om Norge og norske forhold, samt følger den politiske, økonomiske, kommersielle, sosiale, vitenskapelige og kulturelle utviklingen i oppholdslandet.
Utstillingsdesigneren sørger for eksponering av produkter og tjenester og profilering av bedrifter og arrangementer.
Vaskerioperatører utfører renhold og vedlikehold av tekstiler til storkunder.
En vei- og anleggsarbeider jobber med bygging, drift og vedlikehold av veier.
En verktøymaker produserer verktøy til industrien. Arbeidet foregår både for hånd og maskinelt.
Vernepleieren er autorisert helsepersonell, og jobber med å oppnå best mulig livskvalitet for mennesker med sosiale, fysiske eller psykiske vansker. Gjennom miljøarbeid gir vernepleieren sosial...
En videokunster formidler kunst ved bruk av levende bilder, med eller uten lyd.
En vikler- og transformatormontør er en elektrofagarbeider som bygger, monterer og vedlikeholder elektriske produksjonsmaskiner. Dette kan være motorer, generatorer, transformatorer og andre elektriske maskiner.
Virologen er ekspert på virus, og kan blant annet jobbe med å klassifisere, isolere eller fremdyrke virus.
En webmaster er en person som administrer eller er ansvarlig for den tekniske delen av et nettsted. Dette kan for eksempel være en internettside, et forum, eller en chattekanal. En webmaster arbeider...
En webdesigner kombinerer design, utvikling og administrasjon av multimedia-applikasjoner og nettsteder – og drar generelt nytte av en grunnleggende forståelse for websystemer og teknologi, herunder...
En webmarkedsfører behersker kommersiell webkommunikasjon og skal kunne bygge kommersielle nettsteder ved hjelp av verktøy og driftsprosesser. Han skal kunne beherske nettbasert...
En webredaktør er ansvarlig for innhold og bilder som brukes på en nettside. De planlegger, researcher, skriver kopiere og redigere innholdet på en nettside. De kan være involvert i å gi kopi til internett eller for en organisasjons interne intranettside.
Zoologi er læren om dyr, og utgjør dermed et av biologiens fagområder. Fagets videre inndeling bygger på dyregruppene som studeres, bl.a.: entomologi – læren om insekter (evt. leddyr)...
Økonomer jobber innen et bredt og allsidig fagfelt. Arbeidsoppgaver kan derfor variere mye fra person til person. Felles for økonomene er at de har kunnskap innen økonomi, som for eksempel regnskap, revisjon, analyse eller liknende.
Økonomikonsulenten er en sentral ressursperson på økonomiområdet. Økonomikonsulenter arbeider med budsjettering og budsjettkontroll i det private næringsliv eller i offentlig forvaltning. Som...
Finansdirektør eller chief financial officer (CFO) (engelskspråklig tittel) er en tittel som brukes for den øverste økonomistillingen i et større aksjeselskap, konsern eller en næringslivsorganisasjon.
Som øre-nese-halsspesialist er du lege med spesialisering på sykdommer i øre, nese og hals.
Øyelege er en spesialisering innen øyesykdommer, og omfatter dermed læren om øyets normale funksjon, samt tilstander i øyet og øyets omgivelser.

MEDIER OG KOMMUNIKASJON

DESIGN OG TEKNOLOGI

HELSE OG MEDISINSKE FAG

MARKEDSFØRING OG SALGSLEDELSE

HR OG LEDELSE

KREATIVITET OG INNOVASJON

REISELIV- OG HOTELLEDELSE

MASTER MARKEDSFØRINGSLEDELSE

BACHELOR HR OG PERSONALLEDELSE

NETTSTUDIER

STUDIER SOM FÅR DEG
RETT I JOBB

MASTER LEDELSE
 

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG MERKEVARELEDELSE

BACHELOR MARKEDSFØRING
OG SALGSLEDELSE